Saturday, July 24, 2010

Halotti prédikációk ifjú Kassai István és idősebb Kassai István felesége, Viczei Anna fölött. (Gyulafehérvár
1641.) – RMNY S 1884A = Fata libelli. A nyolcvaneÅLves Borsa Gedeon koÅNszoÅNnteÅLseÅLre iÅLrtaÅLk baraÅLtai eÅLs taniÅLtvaÅLnyai.
Szerk. P. VaÅLsaÅLrhelyi Judit. Bp. OszK 2003, 257 -265http://magyarszak.uni-miskolc.hu/oktatok/heltai_janos.pdf

No comments:

Post a Comment