Saturday, July 10, 2010

Kassa címereslevele

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/hu/c/c5/Kassa_c%C3%ADmereslevele_%281369%29%2C.JPG

Kassa címereslevele (1369. május 7.). A legkorábbi ismert európai címereslevél. A címernek csak a leírását adja meg.

A címereslevél szövegének fordítása:
Mi Lajos, Isten kegyelméből Magyarország királya, ezen oklevelünkkel tudtára adjuk mindenkinek, akit illet, hogy királyi kegyünk által, tekintettel hű kassai polgáraink és vendégeink hasznára, azt akarván, hogy ugyanezek felemelkedjenek a kegyelem ajándékai által, alázatos folyamodványukra személyes jóindulatunkból engedélyeztük ugyanezen kassai polgáraink részére, hogy ettől fogva városuk titkos és nyilvános pecsétjén és zászlóján joguk legyen és örökké használhassák a királyi címerünkből kivett pajzsformát, melyben felül kék színű sáv három liliom ábrájával húzódik, és oldalt lentről négy vörös és ugyanannyi fehér vonal. Titkos pecsétünk alatt ezen oklevél igazolására, kiváltság formájában fogjuk kiadni ugyanazon polgáraink hasznára nagypecsétünk alatt, amennyiben ezt elénk fogják terjeszteni. Kelt Diósgyőrben, az Úr mennybemenetele előtt két nappal 1369.Címerleírás - Wikipédia

 - 11:58am - [ Translate this page ]
Doncs mester címere (1327). A legkorábbi magyar címeradomány és egyben ... tekintettel hű kassai polgáraink és vendégeink hasznára, azt akarván, ...
hu.wikipedia.org/wiki/Címerleírás - Cached - Similar

No comments:

Post a Comment