Friday, September 17, 2010

3. Aszalay Ferenc hagyatéki leltára Miskolc, 1729. július 20. -nemzetes Kassay János, úgy convocált1
3. Aszalay Ferenc hagyatéki leltára Miskolc, 1729. július 20. 
Heves Megyei Levéltár, Eger X1II-1. (Aszalay és Fáy család levéltára) 5. doboz VIII. 1/4 
Anno 1729. di 11-ma Marty én, Ovary István esküdt, társom: nemzetes Kassay János, úgy convocált178 becsületes személlyek: nemes Soos Péter, Árva István, Marussi Mészáros István és Bánhalmi Nagy János uraimékkal a Sajó Szent Pétery territóriumban úgy Kápolnai határban lévő promontoriumokon situait szöllőket minek utánna felit, alját, közepit, mezsgyéjit megjártam, és minden appertinentiáit oculáltam179 volna, jó lelki esméret szerint aestimáltam e szerint. 
A Szent Pétery Csikós oldal nevü promontoriumon napkelet felől Aranyas János uram, nyu-gotrúl penig Fodor Mihály szomszédságok között lévő egy darab szöllő juxta modernum statumlsu aestimáltatott kétszáz magyari forintokra. Kápolnai promontoriumon délrül Barát István, északról pcnig néhai tekéntetes Ragályi Zsuzsanna asszonyrúl álló szöllő szomszédsági között situait egy darab szöllő, mellyet néhai tekéntetes nemzetes Aszalay Ferenc uram őkegyelme most említett feleségével együtt acquirált, aestimáltatott ötven (50) magyari forintokra. Ennek észak felől levő szomszédságában situait most említett asszonyrúl álló szöllő aestimáltatott kétszáz (200) magyari forintokra. Ugyanezen oldalon északról nemzetes Farkas András uram, délrűl penig a szöllőn keresztül általvivő szekér úton alól peniglen majorság szöllő szomszédsági között lévő szöllő, mind az úton felyül s alól lévő részeket egyben consideráltam'81, aestimáltatott kétszázötven (205) magyar forintokra. 
Anno eodem diebus 16 et subsequentibus mensis Marty182 continuálván az miskolci residen-tiális háznak és házbéli partékáknak inventatioját183 találtam e szerint: 
Elsőben residentialis kőház, melly vagyon a miskolci Piac utcán, napkeletről tekéntetes Dőri András uram és condivisionalis184 több atyafiak, napnyugatrúl néhai nemzetes Pedery István185 uram özvegye, nemzetes Pap Mária asszony házhelyek szomszédsági között, mellette lévő két kis kamara, kőkonyha, az cselédházzal és alatta lévő pincével. Nemkülönben ennek udvarán által ellenében most zsidók utcára nyíló boltja, avagy árujoknak helye, mely is fábúl építtetetft], végiben lévő egy kis házzal és konyhával, ennek végiben séza186 tartó hellyel avagy színnel együtt, melly épületek mostani statusokhoz'87 képes felviseltében lévő zsindellel vadnak béfedettetve. Ugyanezen udvarban az egész házhelyen keresztül lévő épület, melynek napkeletrűl való végiben borház, nyugotrúl penig ló istál[l]ó vagyon építve, az közepin penig az kertre nyíló ajtó előtt circiter harmadfél ölnyi ambitus, ezen épület nádkötéssel vagyon befedve. Az épületen túl való veteményes kert, benne lévő meggyes, egyébb élő fákkal együtt. 
A fejér házban188 találtatott zöld kályhás kemence, négy hajszín festékkel festett fogas, ugyanilly festékkel festett pléhes ajtó, két ólomban foglalt üvegü ablak, három kép rámákon és négy címer az falban lévő almáriummal, mellyben vadnak könyvek, úgymint: 
178 (latin-magyar) összehívott 
179 (latin-magyar) vettem tekintetbe 
180 (latin) jelenlegi állapota szerint 
181 (latin-magyar) tekintetbe vettem 
182 (latin) ugyanebben az évben március 16-án és a következő napokon 
183 (latin-magyar) leltárba vételét 
184 (latin) osztályos, közösen birtokló 
185 A Péderyek rokonságban álltak az Aszalay családdal, Aszalay Ferenc nagyanyja Pédery Dorottya volt. 
186 cséza 
187 (latin-magyar) állapotukhoz 
188 az utcára néző, köböl rakott főépület 

No comments:

Post a Comment