Wednesday, September 15, 2010

Agria 18. (Az Egri Múzeum Évkönyve - Annales Musei Agriensis, 1980-1981)
61.   Bakó Ferenc: Az etnikai alcsoport kutatásának kérdései Esettanulmány a keleti Tarna-völgy falvairól (254. oldal)
... még egy Lesztár György ( alias Kassay) nevű, egyébként itt idegen nemes ...
Agria 19. (Az Egri Múzeum Évkönyve - Annales Musei Agriensis, 1982-1983)
62.   Bakó Ferenc: A kontinuitás és migráció szerepe a palóc centrum népességének kialakulásában (357. oldal)
... Varbai 1598 (= Varbó Borsod m.), Kassay 1625, Bozóky 1771 (= Bozók Hont ...
Agria 24. (Az Egri Múzeum Évkönyve - Annales Musei Agriensis, 1988)
63.   Gunda Béla: A természetes növénytakaró és az ember (183. oldal)
... jelenti, hogy a „ tiéd vagyok". Kassay Adolf 1852- ben megjelent Virágnyelve ...
Agria 39. (Az Egri Múzeum Évkönyve - Annales Musei Agriensis, 2003)
64.   Csiffáry Gergely: Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név” (247. oldal)
... oltalmában bízva a várban tartózkodhatott. Kassay György hősi halt esküdt felesége, ...
65.   Csiffáry Gergely: Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név” (298. oldal)
... alatt Károly Miklóst. 515 138. ~\ Kassay György esküdt A származási helyét ...
... A származási helyét nem ismerjük. Kassay Margit asszony könyörög segélyért, az ...
... segélyért, az ostromban meghalt édesapja Kassay György esküdt miatt, akit a ...
... értékű sót kapjon. 516 139. * Kassay Lukács várbeli tizedes Az ostrom ...
Horváth László szerk.: Mátrai Tanulmányok (Gyöngyös, 1995)
66.   Lovász Béláné: Gyöngyös-Bibliográfia 1983-1994 (358. oldal)
... pók hálójában az arany Kolimán / Kassay Kázmér. Bp.: Agroprint Ny., 1993. ...
67.   Lovász Béláné: Gyöngyös-Bibliográfia 1983-1994 (366. oldal)
... László 112 Kary József 238 Kassay Kázmér 106 Kecskés Péter 14, ...
Horváth László szerk.: Mátrai Tanulmányok (Gyöngyös, 2003)
68.   Bolgár Dániel: A „vidéki" társadalmak iskoláztatási stratégiái, avagy a gyöngyösi gimnázium nem gyöngyösi diákjainak társadalomtörténeti megközelítése (1938-1948) (213. oldal)
... 196- 197. 1 2 1 KASSAY Kázmér 1993. 15. 1 2 ...
69.   Bolgár Dániel: A „vidéki" társadalmak iskoláztatási stratégiái, avagy a gyöngyösi gimnázium nem gyöngyösi diákjainak társadalomtörténeti megközelítése (1938-1948) (214. oldal)
... 49 között. 1 3 3 KASSAY Kázmér 1993. 15. 1 3 ...
Muhoray György: A Makfalvi Dósa nemzetség Jászsági ágának válogatott levelezése és fontosabb iratai 2. 1919-1999 (Documentatio Historica 5., 2001)
70.   Dokumentumok 421-945. (728. oldal)
... Szabadság u. 42. Molnár Jánosné Kassay Gabriella Kocsér, Szabadság u. 42. ( ...
71.   Az I—II. kötetben szereplő személyek névsora (759. oldal)
... Béla Karsay Béláné •*" Deák Borbála Kassay Gabriella ( Molnár Jánosné) Katona Antal ...
72.   Az I—II. kötetben szereplő személyek névsora (761. oldal)
... Ferenc Molnár János Molnár Jánosné •*" Kassay Gabriella Molnár József dr. Morzál ...
Benedek Gyula: Túrkeve város oklevelei és iratai 1261-1703 (Documentatio Historica 8., 2004)
73.   97. Az egri káptalan jelentése Draskovich János nádornak arról, hogy Nagy Balázst bevezették Túrpásztó puszta birtokjogába (1648. május 20.) (250. oldal)
... Pállal, Turkovics Jánossal, Borbély, korábban Kassay Zsigmonddal, Mocsáry Jánossal, Balatoni Jánossal, ...
74.   Személynév mutató (312. oldal)
... nádori megbízott 247, 250, Borbély ( Kassay) Zsigmond 250, Borka Tamás 115, ...
75.   Személynév mutató (320. oldal)
... IV. német- római császár 59, Kassay ( Borbély) Zsigmond 250, Kasza András ...
Benedek Gyula: Iratok Mezőtúr város török kori történetének időszakából 1526-1699 (Documentatio Historica 9., 2005)
76.   9. Csejt terménytized jegyzéke-1548 [- - -] (24. oldal)
... János - / Kúti [ Kwthj] András - Kassai [ kassay] Márton 4 őszibúza kalangya és ...
77.   14. Csejt gabonatized jegyzéke-1556 [- - -] (35. oldal)
... Gergely Edeles György Kolos Tamás Kassay Márton Kis [ Kys] Márton Kanverő [ ...
78.   15. Csejt báránytized jegyzéke-1556 [- - -] (37. oldal)
... Kolos [ Köles] Tamás 4 bárány Kassay Márton 12 bárány Kis [ Kys] ...
Szolnok Megyei Múzeumi Évkönyv 7. (1990)
79.   Szabó László: Népi természetismeret (455. oldal)
... növényeiről. Túry Múzeum Jub. Évk. Kassay László 1951 A természetes cserzőanyagokról. ...
Tolnay Gábor: Föld – ember – törvény. Adatok, tények, következtetések Dévaványa mezőgazdaságának és mezőgazdasági népességének történetéből a XX. sz. első felében (1895–1950) – A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok közleményei 59. (2004)
80.   215. oldal
... pedig, amelyben Bresztyenszky Rezső és Kassay Jenő községi jegyzők laknak, egyenként ...

No comments:

Post a Comment