Monday, September 20, 2010

Antonius Fekete Nagy, Victor Kenéz, Ladislaus Solymosi, Geisa Érszegi: Monumenta rusticorum in Hungaria rebellium anno MDXIV (MOL kiadványai 2. sorozat : Forráskiadványok 12. 1979) MONUMENTA (482. oldal)t

tempore inter cruciatos fuisset et servus sepe fati Mathei presbiteri fuisset, tamen de aliis premissis nil sibi constasset. 
310 Item providus Iohannes Swthor de eadem Bogath iobagio prenotati Nicolai Bogathy iuramento mediante examinatus fassus extitisset in hunc modum scitu, qualiter ipse prescripte rusticane insurreccionis tempore in oppido Bathor personalem residenciam fecisset, uno vero die audivisset in rumore quosdam homines dicentes, quod rustici cruciati 
315 ad ipsum opidum venirent ac eo audito quam plures homines metu per-territi, ex quo percepissent eosdem cruciatos maxima facinora perpetrate, festinanter claustrum ibidem fundatum intrassent et ipse attestans quoque simibter una cum abis in dictum claustrum ingressus fuisset, interim autem rustici quoque ipsi cruciferi ad prenotatum opidum Bathor con-
320 sequenterque claustrum predictum modo simili intrassent. Prescriptus vero Georgius Nagh simul cum ipsis cruciferis existentibus quendam nobilem condam Petrum Kassay protunc vinculis alligatum pre manibus suis habens ipsi attestanti tradidisset dicens: ,,Sutor serves — inquit — nobilem istum !" Ipse vero attestans, ex quo eo tunc tempore cederé de-
325 bebat, ipsum nobilem tenere cepisset. Medio autem tempore rursus idem attestans alium quoque nobilem captivatum audivisset ac inter audien-dum [eundem] nobilem, quem videbcet captivatum fore audierat, ob-viam sibi adduci vidisset, qui nobilis videns ipsum attestantem sie eundem allocutus fuisset: „Bone magister Iohannes scis — in[q]uit — quia 
330 tu iam a multis temporibus michi et familie mee laborasti, si igitur poteris intelligere a cruciatis me mortem evadere posse, ego unam par-vam ladulam in cella cantoris mon [ach ]i habeo, in qua quidem res quas-dam, puta piccarium argenteum unum necnon florenos áureos ac abas plusquam ducentos florenos valentes simibter habeo". Dum vero nobilis 
335 iUe eidem attestanti susurando taba narrasset, tunc iam fatus Georgius Nagh singula iba perspexisset atque eo dicto idem attestans versus domum suam ire cepisset. Inter eundum autem quidam cruciati in ipsum attestantem irruissent eundemque captivassent et captum ad capita-neum duxissent, cum autem ante capitaneum statuissent, tunc prenota-
340 tus Georgius Nagh eidem capitaneo dixisset in hec verba: ,,Is erat — inquit — homo, quocüm nobibs ille captus paulo ante loquebatur". Hoc dicto mox capitaneus ill© et alii consimibter ipsi attestanti palo affigi comminati fuissent in tantum, ut eidem perterrito premissa omnia prenotati nobibs dicta edicere opus fuisset eoque dicto memoratus capita-
345 neus statim prememoratum Georgium Magnum una cum eodem attestante ob earn causam, ut ladulam prescriptam annotati nobibs ex pre-tacti monachi cantoris ceba reducere et ad ipsum perferre deberent, destinasset. Cum autem ipsi in cellam cantoris pervenissent, tunc memoratus Georgius, ex quo ipse magne stature erat iliac que cista sub lecto 
350 cantoris iacuisset, ipsémet intrare non valens ipsum attestantem ad extrahendam ladulam ipsam intrare iussisset et sic idem attestans ladulam ipsam extraxisset moxque ille Georgius cum una securi superiorem partem eiusdem ciste dissecasset, in qua quidem ladula idem attestans nonnullas res vidisset, puta unam cuppam deauratam ac vittam similiter 
355 deauratam et unum cingulum parthaew vocatum, alias vero res ipseattestans ob rei celeritatem videre non potuisset, quippe dissecata iUa ladula statim idem Georgius per se ladulam ipsam ad prenarratum ca-pitaneum una cum rebus in eadem habitis abduxisset. 
Super qua quidem fassione et attestacione nos ad relacionem dicti 360 magistri Stephani de Werbewcz presentes literas nostras patentes pre-fato exponenti iuris sui ad cautelam duximus concedendas. 
Datum in oppido Bathor predicto die Dominico proximo post festum conversionis beati Pauli apostob anno Domini millesimo quingentésimo 

vigésimo. 365 Dextra subter: 

Lecta. 

1520 Februarii 8 

367 

No comments:

Post a Comment