Thursday, September 30, 2010

Dobrossy István: Református templom és temető a miskolci Avason. Miskolc 2003.

Dobrossy István: Református templom és temető a miskolci Avason. Miskolc 2003.

                                                                            HALMY GYULA REF. FŐGYMN. TANÁR 1839-1905 
                                                                                                    NEJE KASSAY VILMA 

1831-1909 GYERMEKEIK VILMA 
ÉS JÓZSEF SÍRI ÁLMUK LEGYEN OLY CSENDES, MINT AMILYEN SZERETETTELJES S JÓSÁGOS VOLT KEDVES ÉLETÜK. HÁLÁS SZERETETTEL GYERMEKEIK 

HALMY GYULA REF. FŐGYMN. TANÁR 1839-1905 NEJE KASSAY VILMA 
1831-1909 GYERMEKEIK VILMA 
ÉS JÓZSEF SÍRI ÁLMUK LEGYEN OLY CSENDES, MINT AMILYEN SZERETETTELJES S JÓSÁGOS VOLT KEDVES ÉLETÜK. HÁLÁS SZERETETTEL GYERMEKEIK 


551. Nytsz.: II/B. 8/8-165. 


KASSAY MÁRIA 
1857-1913 FARAGÓ ISTVÁN 
MEGH. 1952 ITT NYUGSZANAK 

Kassay Mária 551 Kassay Vilma 260 Kasza József dr. 806 Kasza József dr. 807 Kasza Józsefné 806 Kasza Sándor 804 1623. augusztus 26. 
174. (IV. 201.) Torkos István győri bíró, továbbá Torkos Péter, Bandy György, Nagy Benedek, Segesdy István, Szabó András, Horvát (Horuat) Pál, Oppicz János, Nagy (Nagi) János, Takács (Takacz) István, Pálffy István előtti ítélkezések. 
175. (IV. 201.) Potyondi (Potiondj) István Csepregi (Ciepregy) Imrét ügyvédnek vallja Kassay (Cassay) János ellen. 
1624. január 12. 
199. (IV. 206.) Torkos (Thorkos) István bíró, Torkos Péter, Dallos János, Chatt Simon, Buday Márton, Ketthely Pál, Tott (Totth) avagy Farkas János, Horvát (Horwath) Pál, Egry Márton, Szeőch (Szőch) avagy Káldy István, Nagy Gáspár, Oppicz János, Szabó (Zabo) Márton. Takács (Thakacz) István, Segesdy István, Torkos (Thorkoss) Imre, Csiszár (Chizar) István, Vámosi (Vámossi) János és Csizmazia (Chizmazya) Mihály, Nagy Gergely deák, Győr vármegye jegyzője, továbbá Visi (de Wyss) Nagy Pál a győri erősség magyar [sereg]bírája (judice [...] Hungarfiae] p[rae]sidii Jaurienfsis]) jelenlétében megtartott törvényszék. 
200. (IV. 206.) Felvétetett Pottyondy István felperes pere Kassay János győri polgárral (civi[s] Jaurie[nsis]) mint alperes ellen. 
A felperes ügyvédje kéri, az alperes vagy válaszoljon a keresetre, vagy abban az ő elmarasztalását kéri hírbehozás (diffamatio), és a becsület meggyalázása (ignominia) miatt nyelváltságon (emenda lingvae) történő büntetést kér. 
Végzés: Minthogy a fent megnevezet alperes sem személyesen, sem ügyvédje által nem jelent meg, ezért 3 ft-ra büntetik, 
201. (IV. 206.) Csehy (Chyehy) György, Karácson (Karachon) György és Pálffy Sebestyén, Tolnay (Tholnay) Nagy Péter ellen ügyvédet vallottak. [Tolnay] kezese Horvát (Horwath) Pál lett. 
202. (IV. 206-207.) Felvétetett nemes Pálffy Sebestyény továbbá Karácson (Karachon) György és Csehy (Chyey) György Enying és Kenése (Kenesse) falu lakosainak mint felpereseknek a pere Tolnai (de Tholna) Nagy Péter alperes ellen. A több felperest Kávássy Pál és Csepregi (Cheppregy) Imre ügyvédek képviselik, akik azt kívánják, hogy Horvát (Horwath) Pál kezes a saját felajánlása szerint állítsa a törvény elé a megnevezett Tolnay Nagy Pétert. Amennyiben nem tudja törvény elé állítani, a felperes fél az ő elmarasztalását kéri. Az ügy érdemére pedig ezután térnek. Az alperes arra a nyolc ökörre nem esküdhetett volna meg, és ha esküt tett is, azt méltatlanul cselekedte, mert a felperesek több tisztességes személlyel is be tudják bizonyítani, hogy azok a felperesek saját tulajdonában álló, igaz jószágok voltak. Olyan emberekkel tudnak bizonyítani, akiktől azokat vették, akik azokat nevelték, és azokat nyilvánvalóan ismerik is. A felperesek minden költségük, káruk, fáradtságuk megítélését kérik, és az alperes méltatlan eskü miatti megbüntetéséért is folyamodnak. 
Az alperes személyesen megjelent kezese, Horvát Pál mondta: ő azt a bíró visszaemlékezésére hagyja, hogy mióta, mi célból és meddig is lett kezes. Ezért a felperesek többet rajta nem követelhetnek. 
A felperes fél is a bíró visszaemlékezését kéri. 
Végzés: Minthogy mind a két fél a bíró visszaemlékezésére hagyta a dolgot, ő pedig úgy emlékszik vissza, hogy először is Horvát Pál csupán másfél száz ezüst tallérig vállalt kezességet, és azt követően Pálffy Sebestyén az alperest személyesen megfogatta. Ekkor Horvát Pál az ő kezességét letette. A bíró és vele együtt több ítélőbíró (assessor) is úgy emlékezik vissza, hogy Horvát csak a megnevezett pénzösszegig vállalt kezességet, amit a felpereseknek meg kell fizetnie.81 Ami pedig a felperesek azon előadását illeti, hogy bizonyítják, azok az ökrök a saját jószágaik voltak, arra azt válaszolják: a felperesek ezt bizonyítsák be. 
A felperesek tiltakoznak, mert ők a korábbi felajánlásuk és az ország törvénye szerint bizonyítottak. Tudni illik akkoriban mind a két jelen lévő rőt szőrű ökör felől, illetve a többit is megnevezvén, mindazok tulajdonlására az esküt letették, azok a felperesek jószágai. Az alábbi személyek tettek esküt tanúként a felperesek mellett: Ürögi (Wrőghy)82 Nagy Péter arra esküdött, hogy amely rőt ökröt Tolnay Nagy Péter itthagyott, azt ő nevelte, és mint igaz jószágot, ő adta a felpereseknek. A többi tanú pedig a következő: Ürögi Anyás (Wrőghy Anyás) János, Fábián (Fabjan) Mihály, Törjék (Töryek) István, Nagy Gergely és Szabó (Zabo) Gáspár. Az ürögi (wrőghy) bíró, Nemes István is saját személyében esküt tett. Mindezen eskütételeket követően a felperesek azt kívánják, hogy a megnevezett Tholnay Nagy Pétert az ő méltatlan és hamis eskütételéért büntessék meg, és a felperesek egyéb költségei, kárai kerüljenek megtérítésre. 
Végzés: Minthogy a felperesek elegendően bebizonyították, hogy a vitatott nyolc ökör az ő saját tulajdonú jószáguk volt, és Tolnay Nagy (Nagj) Péter méltatlanul esküdött rájuk. Mindezekre tekintettel a két itt maradt ökröt a felpereseknek visszaadták, és az által, hogy Tolnay Nagy Péter nem jelent meg, tehát itt őt most megbüntetni nem lehet, a felperesek keressék meg és menjenek füstjére. 
203. (IV. 207.) Felvétetett a nemes (nobilis) Csepregi (Cheppreghy) Imre felperes pere a néhai Halászi Szabó (Zabo de Halaszy) Máté özvegye, Piroska asszony, és Szeőch (Zőch) János felesége Erzsébet ellen. (Piroska asszony a fent megnevezett Erzsébet asszony leánya.) Ez az első kérelmi szak. 
204. (IV. 207.) Felvétetett Bebesi (Bebessy) Anna, vitézlő (egregius) Nagy Benedek Győr erősség vajdájának a felesége (waywodae p[rae]sidii Jaurien[sis]) mint felperes pere Vásáros (Vassaross) avagy Barbély (Barbell) Kristóf (providus) alperes ellen. 
A felperes ügyvédje előadta: amiféle személyekkel a felperesnek az ő perét bizonyítania kellene, azon személyek Kláris83 Péter kivételével a törvényszékben ülő esküdtek sorában vannak, azaz: Szabó (Zabo) Márton, Segesdy István, Oppicz János. Ezért a felperes - miképpen a korábbi időponton, úgy most is - az ő szemé-mélyesen megfogatta. Ekkor Horvát Pál az ő kezességét letette. A bíró és vele együtt több ítélőbíró (assessor) is úgy emlékezik vissza, hogy Horvát csak a megnevezett pénzösszegig vállalt kezességet, amit a felpereseknek meg kell fizetnie.81 Ami pedig a felperesek azon előadását illeti, hogy bizonyítják, azok az ökrök a saját jószágaik voltak, arra azt válaszolják: a felperesek ezt bizonyítsák be. 
A felperesek tiltakoznak, mert ők a korábbi felajánlásuk és az ország törvénye szerint bizonyítottak. Tudni illik akkoriban mind a két jelen lévő rőt szőrű ökör felől, illetve a többit is megnevezvén, mindazok tulajdonlására az esküt letették, azok a felperesek jószágai. Az alábbi személyek tettek esküt tanúként a felperesek mellett: Ürögi (Wrőghy)82 Nagy Péter arra esküdött, hogy amely rőt ökröt Tolnay Nagy Péter itthagyott, azt ő nevelte, és mint igaz jószágot, ő adta a felpereseknek. A többi tanú pedig a következő: Ürögi Anyás (Wrőghy Anyás) János, Fábián (Fabjan) Mihály, Törjék (Töryek) István, Nagy Gergely és Szabó (Zabo) Gáspár. Az ürögi (wrőghy) bíró, Nemes István is saját személyében esküt tett. Mindezen eskütételeket követően a felperesek azt kívánják, hogy a megnevezett Tholnay Nagy Pétert az ő méltatlan és hamis eskütételéért büntessék meg, és a felperesek egyéb költségei, kárai kerüljenek megtérítésre. 
Végzés: Minthogy a felperesek elegendően bebizonyították, hogy a vitatott nyolc ökör az ő saját tulajdonú jószáguk volt, és Tolnay Nagy (Nagj) Péter méltatlanul esküdött rájuk. Mindezekre tekintettel a két itt maradt ökröt a felpereseknek visszaadták, és az által, hogy Tolnay Nagy Péter nem jelent meg, tehát itt őt most megbüntetni nem lehet, a felperesek keressék meg és menjenek füstjére. 
203. (IV. 207.) Felvétetett a nemes (nobilis) Csepregi (Cheppreghy) Imre felperes pere a néhai Halászi Szabó (Zabo de Halaszy) Máté özvegye, Piroska asszony, és Szeőch (Zőch) János felesége Erzsébet ellen. (Piroska asszony a fent megnevezett Erzsébet asszony leánya.) Ez az első kérelmi szak. 
204. (IV. 207.) Felvétetett Bebesi (Bebessy) Anna, vitézlő (egregius) Nagy Benedek Győr erősség vajdájának a felesége (waywodae p[rae]sidii Jaurien[sis]) mint felperes pere Vásáros (Vassaross) avagy Barbély (Barbell) Kristóf (providus) alperes ellen. 
A felperes ügyvédje előadta: amiféle személyekkel a felperesnek az ő perét bizonyítania kellene, azon személyek Kláris83 Péter kivételével a törvényszékben ülő esküdtek sorában vannak, azaz: Szabó (Zabo) Márton, Segesdy István, Oppicz János. Ezért a felperes - miképpen a korábbi időponton, úgy most is - az ő szemémélyesen megfogatta. Ekkor Horvát Pál az ő kezességét letette. A bíró és vele együtt több ítélőbíró (assessor) is úgy emlékezik vissza, hogy Horvát csak a megnevezett pénzösszegig vállalt kezességet, amit a felpereseknek meg kell fizetnie.81 Ami pedig a felperesek azon előadását illeti, hogy bizonyítják, azok az ökrök a saját jószágaik voltak, arra azt válaszolják: a felperesek ezt bizonyítsák be. 
A felperesek tiltakoznak, mert ők a korábbi felajánlásuk és az ország törvénye szerint bizonyítottak. Tudni illik akkoriban mind a két jelen lévő rőt szőrű ökör felől, illetve a többit is megnevezvén, mindazok tulajdonlására az esküt letették, azok a felperesek jószágai. Az alábbi személyek tettek esküt tanúként a felperesek mellett: Ürögi (Wrőghy)82 Nagy Péter arra esküdött, hogy amely rőt ökröt Tolnay Nagy Péter itthagyott, azt ő nevelte, és mint igaz jószágot, ő adta a felpereseknek. A többi tanú pedig a következő: Ürögi Anyás (Wrőghy Anyás) János, Fábián (Fabjan) Mihály, Törjék (Töryek) István, Nagy Gergely és Szabó (Zabo) Gáspár. Az ürögi (wrőghy) bíró, Nemes István is saját személyében esküt tett. Mindezen eskütételeket követően a felperesek azt kívánják, hogy a megnevezett Tholnay Nagy Pétert az ő méltatlan és hamis eskütételéért büntessék meg, és a felperesek egyéb költségei, kárai kerüljenek megtérítésre. 
Végzés: Minthogy a felperesek elegendően bebizonyították, hogy a vitatott nyolc ökör az ő saját tulajdonú jószáguk volt, és Tolnay Nagy (Nagj) Péter méltatlanul esküdött rájuk. Mindezekre tekintettel a két itt maradt ökröt a felpereseknek visszaadták, és az által, hogy Tolnay Nagy Péter nem jelent meg, tehát itt őt most megbüntetni nem lehet, a felperesek keressék meg és menjenek füstjére. 
203. (IV. 207.) Felvétetett a nemes (nobilis) Csepregi (Cheppreghy) Imre felperes pere a néhai Halászi Szabó (Zabo de Halaszy) Máté özvegye, Piroska asszony, és Szeőch (Zőch) János felesége Erzsébet ellen. (Piroska asszony a fent megnevezett Erzsébet asszony leánya.) Ez az első kérelmi szak. 
204. (IV. 207.) Felvétetett Bebesi (Bebessy) Anna, vitézlő (egregius) Nagy Benedek Győr erősség vajdájának a felesége (waywodae p[rae]sidii Jaurien[sis]) mint felperes pere Vásáros (Vassaross) avagy Barbély (Barbell) Kristóf (providus) alperes ellen. 
A felperes ügyvédje előadta: amiféle személyekkel a felperesnek az ő perét bizonyítania kellene, azon személyek Kláris83 Péter kivételével a törvényszékben ülő esküdtek sorában vannak, azaz: Szabó (Zabo) Márton, Segesdy István, Oppicz János. Ezért a felperes - miképpen a korábbi időponton, úgy most is - az ő szemé- lyükre, mint esküdt emberekre hagyja, hogy mondják el, hogy és mint történt az akkori szidalmazás, miképpen azt a felperes keresete tartja. 
Az alperes fél is a felperes tanúira hagyja, hogy ő miképpen gyalázta volna. 
[Végzés:] ha nem békélnek meg, jogi orvoslást kell eszközölni. 
205. (IV. 207.) Felvétetett Szabó (Zabo) avagy Jaksics (Jaksych) Miklós felperes pere Fajszy (Fayszy) Máté alperes ellen. Ez az első kérelmi szak. 
Hajdú-Bihar Megyei Levéltár forráskiadványai 4. Debrecen város magistratusának jegyzőkönyvei 1552-54. - Debrecen, 1982
   page 15   Dominica Rogacionum (sie!) (máj. 22. vasárnap) 

390/4.—391. Kecskeméti (de Kechkemet) Nagy (Nagh) Jánost Tasi (Tassi) Mihály elfogatta volt, de tisztes férfiak Lissa (Lyssa) Ambrus, Nagy (Nagh) András, Szabótúri (Zabo Thwri) Tamás, Csirke (Chirke) Imre, Nagy (Nagh) Gergely, Deák (Literátus) Balázs, Szabó (Zabo) Jakab, Nagy (Nagh) János, másik Szabó (Zabo) Tamás, Kalmár (Kai-mar) István, másik Kádas (Kádas) István, Szűcs (Zewch) Márk és Kassai (Kassay) János előtti egyezség és kezességük által perújítás született, a pert elnapolták a jövő Lőrinc napra (aug. 10.) azzal a feltétellel, hogyha Nagy Péter a kitűzött napra megjelenni nem akarna, vagy bármi módon azt elhanyagolná — az erőhatalom esetét kivéve — akkor a kezesek kötelesek lesznek Tasi Mihálynak 100 forintot, mint peres úton megnyertet letenni, a bíró úrnak pedig a vérdíjjal tartoznak, egyenként minden kezes 10 forintra kötelezi magát. Azonfelül Nagy Péter arra is kötelezte magát, hogyha a kitűzött napra nem jönne el, Tasi Mihály őt bármely helyen perbe foghatja, hasonlóképpen a kezesei is, az említett száz forint és a vérdíj, mint peres úton megnyert miatt, jelen bizonyság erejével. 

391/1. Tomori (Thomori) Balázs tanúit tartozik elővezetni tizenötöd napra Kádas (Kádas) János ellenében és bizonyítania kell, hogy Tót (Thot) Mihály neki, Tomori Balázsnak megparancsolta, hogy Szegedről el akarván menekülni, vezesse őket és hogy Tót Mihálynak erre megvolt a tisztsége és hatalma. 
391/2. Néhai Farkas (—) Fábián (nővére), Orsolya tiltakozott, hogy a testvérének feleségével folytatott pere itt befejeződött, és véget ért, de ő azzal nincsen megelégedve, perújításra fellebbezte az ügyet, tehát, ha időközben azokban a javakból valami kárba megy, azt vissza akarja kapni. 
392/2. Nagyszombatba való (de Nagzombat) Barát (Barath) Dénes szolgája, István megígéri és kötelezi magát Nagy (Nagh) Andrással szemben, úgy mégis, hogyha ura visszatér, hogy őt pünkösdig Szabó (Zabo) János tartozása, azaz 500 forint miatt kielégítse. De ha mégsem térne vissza, várja őt és jövő június 13-ig (ad proximum festum beati Antonii), tüstént azt követő napon a lefoglalt áruval, azaz a kara-siával kielégíti. 
392/4. Deák (Literátus) Pál Húsos (Hwsos) Mártonnal folytatott perét a földesúr székére fellebbezte, de mivel az nem volt szokás, perét elveszítette. 
-

8 1 

No comments:

Post a Comment