Thursday, September 30, 2010

http://mlp.archivportal.hu/id-2-sszetett_adatbazisok.htmlhttp://mlp.archivportal.hu/id-2-sszetett_adatbazisok.html


Hajdú-Bihar Megyei Levéltár forráskiadványai 27. Debrecen város magistratusának jegyzőkönyvei 1589/1590. - Debrecen, 1997


   page 62   220. oldal 
1. Kassai (Cassay) György tiszttartó (satrapa) Beró (Bero) Bálint háza megrohanása miatt le lett tartóztatva és a város tömlöcébe vetve. A fejére kötötte magát, hogy a tömlöcözése miatt sem perrel sem titokban az említett Beró Bálintot nem háborgatja, sem bárki debreceni lakost (Debreceniensem) nem zaklat, különben fej váltságban marasztalódik el. 

Hajdú-Bihar Megyei Levéltár forráskiadványai 4. Debrecen város magistratusának jegyzőkönyvei 1552-54. - Debrecen, 1982
6.   page 111
... 9, 477/ 6. 10. Kassai ( Cassay) János 466/ 1. 5. Kasza ( ...
Hajdú-Bihar Megyei Levéltár forráskiadványai 19. Debrecen város magistratusának jegyzőkönyvei 1571. - Debrecen, 1989
7.   page 43
... Bársonyné ( Barsonné) asszony és Kassai ( Cassay) György lekötik a Csapó utcán ( ...
Hajdú-Bihar Megyei Levéltár forráskiadványai 24. Debrecen város magistratusának jegyzőkönyvei 1575. - Debrecen, 1994
8.   page 11
... lekötötte a nagyszombati / Tyrnaviense/ Kassai / Cassay/ Györgynek 100 forint adóssága miatt ...
9.   page 89
... 601/ 1 Kállai Mátyás Kassai Cassay György Kádas Kádas Bálint pallagi * ...
Hajdú-Bihar Megyei Levéltár forráskiadványai 26. Debrecen város magistratusának jegyzőkönyvei 1587/1588. - Debrecen, 1996
10.   page 11
... Szabó / Zabo/ Mihály felesége Kassai / Cassay/ György özvegyének összes javait tiltja ...
11.   page 73
... Jász Ambrus 101/ 2 Kassai / Cassay/ György özvegye 82/ 12 Katalin ...
Hajdú-Bihar Megyei Levéltár forráskiadványai 27. Debrecen város magistratusának jegyzőkönyvei 1589/1590. - Debrecen, 1997
12.   page 62
... nincsen. 220. oldal 1. Kassai ( Cassay) György tiszttartó ( satrapa) Beró ( Bero) ...
13.   page 90
... Tamasne) özvegyasszony, 227/ 2 Kassai ( Cassay) György, ispán, 220/ 1
Hajdú-Bihar Megyei Levéltár forráskiadványai 32. Debrecen város magistratusának jegyzőkönyvei 1593/1594. - Debrecen, 2000
14.   page 106
... Gezteredi Pali ellen. 7. Kassai ( Cassay) Sebestyén turi ( Thuriensis) Aszilágyi ( Zilagi) ...
... Varga) Lászlót tette prókátorának. 8. Cassay Sebestien feli peoreos Zilagi András ...
Hajdú-Bihar Megyei Levéltár forráskiadványai 33. Debrecen város magisztrátusának jegyzőkönyvei 1595/1596. - Debrecen, 2001
15.   page 130
... Kys) Lászlót állította prókátorának. 4. Cassay Nitray Mathene, Sophi azzonj Theoreosdi ...
ARCHIVUM 11. A HEVES MEGYEI LEVÉLTÁR KÖZLEMÉNYEI (Eger, 1983)
16.   KÖZLEMÉNYEK • Sugár István: Az egri vár püspöki falvainak urbariális összeírása 1577—1579-ből • 103 (page 119)
... Pál, Buda Márton, Caaly Benedek, Cassay Gáspár, Czinlay Benedek, Éles Tamás, ...
ARCHIVUM 15. A HEVES MEGYEI LEVÉLTÁR KÖZLEMÉNYEI (Eger, 1998)
17.   TANULMÁNYOK • KÖZLEMÉNYEK • Gyulai Éva: Nemesek és városi kommunitás Miskolcon a XVI.században • 5 (page 17)
... Jakus Lőrinccel ( mynd ezek az Cassay Jachus Leorinczwel társ volt): Jakus ...
 Kassai (Cassay) György, ispán, 
1. Fejérvári /Fejerwary/ György Debrecenből /de Debrecen/ a Német utcának nevezett utcán /in piatea Nemet ucza vocata/ lévő házát lekötötte a nagyszombati /Tyrnaviense/ Kassai /Cassay/ Györgynek 100 forint adóssága miatt olyan feltétellel, hogyha a következő Szent György napjára a 100 forintot nem akarná vagy nem tudná megfizetni, háza ebben az összegben Kassai Györgynek maradjon. 


 Kassai Cassai György 
*601/4 
Kállai Kállai Pál elhalt felesége 
*507/4 
Kazi Kazy Ferenc 
*557/7 
*599/l 
*601/1 
Kállai Mátyás 
Kassai Cassay György 
Kádas Kádas Bálint pallagi 
*514/3 
nagyszombati lakos 
220/1 


82/12. Szabó /Zabo/ Mihály felesége Kassai /Cassay/ György özvegyének összes javait tiltja 2 forint miatt. 


7. Kassai (Cassay) Sebestyén turi (Thuriensis) Aszilágyi (Zilagi) András ellenében Varga (Varga) Lászlót tette prókátorának. 
8. Cassay Sebestien feli peoreos Zilagi András ellen azt bizonyczia meg, hogy wtet okot nem aduan rea, ágion verte, seot oztan maga oltalmában niult haiaba, Zilagi András azt bizonyczia me 


4. Cassay Nitray Mathene, Sophi azzonj Theoreosdi Mihály, Istuan, debreczeniek, fellpeoreoseok. Juhos János allpeoreos ellen azt bizonycziak, hogy wk azelottis teorueniel kerestek az w anniokat, Juhos Ferencznet, Anna azzonjt, az w attioktul marat jokert es cziak vita durante (életében) hattá az jókban, az utan pedig egy arant ozolion. Juhos Janosne pedig in contrarium (ezzel szemben) azt bizonyczia meg, hogy az w edes annia, w gierineke leuen, minden ezwst, aranj, marhat es pénz el vyte twle, az lábas marhat pedig az deog el vonta, hanem felesegeuel egietemben lelt, kereset mindent my vagion. Útra que partes ad senatum appellant (mind a két fél a tanácshoz fellebbez.) 

No comments:

Post a Comment