Wednesday, September 15, 2010

A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 43. (2004)
41.   Rózsa György: Egy reformkori levelezés margójára. Kassay István levelei a pozsonyi diétáról (464. oldal)
... Kassay közlése szerint Borsodból tizenheten tartózkodtak ...
... a „ felküldendő kívánságok" elutasításában látja Kassay. 51 Nagy társadalmi jelentősége volt ...
... előpénzelt". 55 A leveleket küldő Kassay István számos személyes kérést is ...
42.   Rózsa György: Egy reformkori levelezés margójára. Kassay István levelei a pozsonyi diétáról (465. oldal)
... A Máriássy által megrendelt könyveket Kassay általában a Landes- féle könyvkereskedésben ...
... augusztus 18- ig meghoszszabbította azt. Kassay utolsó levelét 1827. augusztus 4- ...
... az igazi reformmunkálatok az országban. Kassay István az országgyűlés mellett szerzett ...
... itteni megbízóit egyaránt. A jurátus Kassay egyike volt azon kevéssé ismert, ...
43.   Rózsa György: Egy reformkori levelezés margójára. Kassay István levelei a pozsonyi diétáról (466. oldal)
... REFORMZEIT DIE BRIEFE VON ISTVÁN KASSAY ÜBER DEN PRESSBURGSCHEN LANDTAG In ...
... Witwen und Oberpriester vertraten. István Kassay, der aus einer adeligen Familie ...
... Die uns erhaltenen Briefe von Kassay stellen nicht nur die Ereignisse ...
... und über die durch István Kassay verrichtete Arbeit ein Bild. Obwohl ...
... in den Briefen von István Kassay zahlreiche Hinweise auf die Borsoder ...
44.   KÖZLEMÉNYEK • Karosi Imre: Grafikai „pipsó” (773. oldal)
... György: Egy reformkori levelezés margójára. Kassay István levelei a pozsonyi diétáról ...
45.   KÖZLEMÉNYEK • Karosi Imre: Grafikai „pipsó” (775. oldal)
... Reformzeit. Die Briefe von István Kassay über den pressburgschen Landtag 453 ...
A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 44. (2005)
46.   Rémiás Tibor: A négyesi Szepessy család uradalmi birtokai (A miskolci javak leírásával) Az 1836. évi összeírás tükrében (263. oldal)
... nélkül halt meg. Az örökösök Kassay István hiteles ügyészt, Borsod vármegye ...
... és a tiszta jövedelmek kiszámításával. Kassay lelkiismeretesen, személyesen bejárta az uradalmi ...
47.   Rémiás Tibor: A négyesi Szepessy család uradalmi birtokai (A miskolci javak leírásával) Az 1836. évi összeírás tükrében (264. oldal)
... uradalmi települések összeírását. Az összeíró, Kassay István „ 1833. kis asszony ( aug) ...
48.   Rémiás Tibor: A négyesi Szepessy család uradalmi birtokai (A miskolci javak leírásával) Az 1836. évi összeírás tükrében (279. oldal)
... hatte. Dem glaubwürdigen Fiskal István Kassay, dem Tafelrichter des Komitats Borsod, ...
... und das Nettoeinkommen zu berechnen. Kassay besuchte die Herrschaftssiedlungen gewissenhaft und ...
A Herman Ottó Múzeum évkönyve 47. (Miskolc, 2008)
49.   Gyulai Éva: Aszalay Ferenc, Rákóczi egykori szekretáriusa végrendelete és hagyatéki leltára (Miskolc, 1728-1729) (389. oldal)
... Ovary István esküdt, társom: nemzetes Kassay János, úgy convocált178 becsületes személlyek: ...
A Miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 26. (Miskolc, 1989)
50.   TÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK • Siska József: Adatok Szerencs iskoláinak történetéhez (42. oldal)
... engedi létét, de ennek ellentmond Kassay József 1820- as adata: „. . . a ...
... hajkoráztatja és észbukiztatja . . ." 2 ( ! Ugyancsak Kassay írja, hogy a szerencsi zsidók ...
51.   TÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK • Siska József: Adatok Szerencs iskoláinak történetéhez (46. oldal)
... Egyház Irattára. ( Továbbiakban: DVCPSZ) 20. Kassay József: Zemplén Vármegyébe helyheztetett . . . Szcrcmts ...
Bencsik János: Kapitalizálódó gazdaság, polgárosodó társadalom (Officina Musei 13. Miskolc, 2003)
52.   IV. A VÁROS TÁRSADALOMRAJZA: CSOPORTOK, RÉTEGEK, OSZTÁLYOK (217. oldal)
... 68 - id. Fodo r László Kassay Erzsébet 1801 1807 Tolcsva Tokaj ...
53.   IV. A VÁROS TÁRSADALOMRAJZA: CSOPORTOK, RÉTEGEK, OSZTÁLYOK (240. oldal)
... Sándorné özvegy 6. 49- 11. Kassay Mária özvegy 7. 50- 11. ...
Rémiás Tibor szerk.: Torna vármegye és társadalma 18-19. századi források tükrében (Bódvaszilas-Miskolc, 2002)
54.   MÁRIA TERÉZIA-KORI ÚRBÉRRENDEZÉS • Az 1771. évi úrbéri összeírás tabellái (211. oldal)
... 18 1 15 Mat h Kassay 18 1 Sub- mqvilini 1 ...
Veres László - Viga Gyula szerk.: Kézművesipar Északkelet-Magyarországon (Miskolc, 2006)
55.   FAIPAR • Bodnárok (Rémiás Tibor) (67. oldal)
... Kassai Kádat" és 2 öreg „ Kassay hordót", tegyen le 4 pint ...
56.   FÉMIPAR • Ötvösök (Spóner Péter) (100. oldal)
... ban a céh második embere, Kassay István a város 12 tagú ...
Csorba Csaba szerk.: Miskolc város történetének dokumentumai I. Miskolc város tanácsülési jegyzőkönyve 1569-1600 (Miskolc, 1990)
57.   A szövegkiadásról (Tóth Péter) (54. oldal)
... többféleképpen olvasható nevek - például Kazay, Kassay - esetében állást kellett foglalnunk valamelyik ...
Alba Regia. Annales Musei Stephani Regis. – Alba Regia. A Szent István Király Múzeum Évkönyve. 32. 2002 – Szent István Király Múzeum közleményei: C sorozat (2003)
58.   Tanulmányok – Abhandlungen • Farkas Gábor: A Fejér vármegyei történeti archontológia III. p. 61–101. (82. oldal)
... Ferenc, Árvay Imre, Sigray István, Kassay János, Valter János, Salamon Gyula, ...
A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1991 (Debrecen, 1993)
59.   Művészettörténet • Sz. Kürti Katalin: Színháztörténet–fotótörténte. Debreceni színészfotók 1865–1944 között (305. oldal)
... baritonista, 1917 II. 23. sz. Kassay Károly, 1917 II. 18. sz. ...
Lakner Lajos szerk.: Naplók. Oláh Gábor (Debrecen, 2002)
60.   Névmutató (704. oldal)
... 216, 232, 331, 340, 386 Kassay Gusztáv 36 Katona József 37, ...

No comments:

Post a Comment