Wednesday, September 15, 2010

A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 9. (1970)
21.   SAÁD Andor: Rákóczi Zsigmond csontmaradványainak vizsgálata (186. oldal)
... ist der Bericht von József Kassay, dem Pfarrer von Szerencs, der ...
22.   SAÁD Andor: Rákóczi Zsigmond csontmaradványainak vizsgálata (187. oldal)
... Gruft nicht. Bemerkenswert ist, daß Kassay, der Korrespondierendes Mitglied der Ungarischen ...
... Verfasser zu der Erkenntnis, daß Kassay 1797 und 1805 nicht den ...
... des Bildnisses aufkommen. Den von Kassay erwähnten Frauenschädel konnte Verf. nicht ...
A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 15. (1976)
23.   HŐGYE István: A gazdálkodó Kazinczy Ferenc (155. oldal)
... hegyén, olcsóbban. „.. . Eladta városunkban lakos Kassay Sámuel Úr a' Nagy Köves ...
24.   DÖMÖTÖR Sándor: Geszten Józsi Borsodban I. (311. oldal)
... 1812— István Klára Miklós 1 Kassay Lajos 2 Kassay Menyhért A ...
A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 17-18. (1979)
25.   SZABADFALVI József: Jászai Mari levelei Herman Ottóhoz (222. oldal)
... várva várt leveleidet, —• kettőt — ma Kassay adta át, nem törte fel, ...
... sort, másként, nem megy, mert Kassay azt mondta, hogy ha tudta ...
26.   SZABADFALVI József: Jászai Mari levelei Herman Ottóhoz (224. oldal)
... szabad lehetnék?! mit tegyek ha Kassay nem akar elbocsájtani magától, mert ...
A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 35-36. (1997)
27.   RÉMIÁS Tibor: Miskolc mezőváros 18. századi lakóinak jogi státusa és rétegződése (a Miskolc monográfia vonatkozó fejezetének tervezete) (136. oldal)
... vagyonleltára: HOM HTD 67.317.1. esetleg Kassay István borbély vagyonleltára: HOM HTD ...
28.   PORKOLÁB Tibor: Az (arany) középszer költője. A Lévay-recepció néhány sajátosságáról (369. oldal)
... hogy Világoson Elek Pista és Kassay Bálint borsodi barátaimmal találkoztam, kik, ...
29.   KUPCSIK Sarolta: Az Ida-tanyától Ósiskáig. Gesztelyi tanyanevek (823. oldal)
... Fogarassyak, Szentgyörgyiek, Négyesyek, Huszárok, a Kassay, Puky és Tátray családok voltak. ...
A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 43. (2004)
30.   Rózsa György: Egy reformkori levelezés margójára. Kassay István levelei a pozsonyi diétáról (453. oldal)
... REFORMKORI LEVELEZÉS MARGÓJÁRA Kassay István levelei a pozsonyi diétáról ...
... jurátus, majd pesti ügyvéd ifjabb Kassay István 1825 februárjától tudósította mentorát ...
31.   Rózsa György: Egy reformkori levelezés margójára. Kassay István levelei a pozsonyi diétáról (454. oldal)
... Kassay István egyike volt azon reformkori ...
... választották. A sajókazinci birtokos, id. Kassay István gyermekeként nevével már 1823- ...
... vármegyei szolgálat után a fiatal Kassay 1825 elején Pestre kerül, ahonnan ...
... mágnásokat, özvegyeket, főpapokat képviseltek. 4 Kassay leginkább kancellistaként működött Pozsonyban, aki ...
... borsodi közgyűlés iratai között, melyek Kassay működését mutatják be. Mint pesti ...
... Béla levéltáros szíves közlése. 6 Kassay működését az alábbi dokumentumok mutatják ...
32.   Rózsa György: Egy reformkori levelezés margójára. Kassay István levelei a pozsonyi diétáról (455. oldal)
... vétségek esetén dönt.' A sajókazinci Kassay és Máriássy családok jó kapcsolatának ...
... írnoki és egyéb feladatok elvégzése. Kassay István 1825 januárjában került fel ...
33.   Rózsa György: Egy reformkori levelezés margójára. Kassay István levelei a pozsonyi diétáról (456. oldal)
... Ábrahám és Ragályi Tamás is. Kassay kancellistaként dolgozott Pozsonyban, melyet napidíj ...
... fogásnak számított az országgyűlés kezdetén. Kassay levelében részletesen ír a koronázásról. ...
... érkezik az udvar előkelőségeivel Pozsonyba. Kassay az alábbiakban tudósít az eseményről: „ ...
34.   Rózsa György: Egy reformkori levelezés margójára. Kassay István levelei a pozsonyi diétáról (457. oldal)
... Kassay István Máriássynak küldött levele mellé ...
... nézte végig a ceremóniát, melyről Kassay így ír levelében: „ 25. én ...
... mások előtt utolsónak láttattak" - írja Kassay október 13- án kelt levelében. ...
... Nagy Pál így foglalta össze Kassay tolmácsolásában: „ ez éppen olyan tanács ...
35.   Rózsa György: Egy reformkori levelezés margójára. Kassay István levelei a pozsonyi diétáról (458. oldal)
... az alsóház előterjesztését tűzze napirendjére. Kassay sajnálkozással ír az itt történtekről: „ ...
... Eszterházy, Károlyi, Perényi, Haller." 7 Kassay napi munkája mellett írta leveleit, ...
... nagy ívű beszédet az országgyűlésben. Kassay részletesen idézi az ott elhangzottakat, ...
... 1. 21. 1825. október 13. Kassay leveleinek nagyobb részét folytatólagosan, több ...
36.   Rózsa György: Egy reformkori levelezés margójára. Kassay István levelei a pozsonyi diétáról (459. oldal)
... testvérével is beszél." 30 - írja Kassay november 10- én kelt levelében. „ ...
37.   Rózsa György: Egy reformkori levelezés margójára. Kassay István levelei a pozsonyi diétáról (460. oldal)
... is. A Tudós Társaság megalapításáról Kassay ugyan novemberi leveleiben nem szól, ...
... körüli állapotot így írja le Kassay Máriássy Lászlóhoz küldött levelében: „ Azt ...
... so schlecht gemeint". 36 A Kassay által elküldött nunciumok és resolutiók ...
38.   Rózsa György: Egy reformkori levelezés margójára. Kassay István levelei a pozsonyi diétáról (461. oldal)
... még az előző diétán kitűzzék. Kassay leveléhez csatolja a királyi leirat ...
... folyamatát azokból által láthassa" - írja Kassay István 1825. december 31- én ...
39.   Rózsa György: Egy reformkori levelezés margójára. Kassay István levelei a pozsonyi diétáról (462. oldal)
... és beszédeinek ismertetése adja, másrészt Kassay számtalan adatot közöl az egykori ...
... ez a biedermeier világa. 43 Kassay háromhetente, havonta küldte leveleit Sajókazincra. ...
40.   Rózsa György: Egy reformkori levelezés margójára. Kassay István levelei a pozsonyi diétáról (463. oldal)
... az a tény is - amiről Kassay is gyakran szól -, hogy a ...
... utazott Pozsonyba, ahol, mint azt Kassay megjegyzi rendszeresen hívta magához ismerőseit, ...

No comments:

Post a Comment