Tuesday, September 28, 2010

Jakó Zsigmond: A kolozsmonostori konvent jegyzőkönyvei, 1289–1556 2. köt. 1485–1556 (MOL kiadványai 2. sorozat : Forráskiadványok 17_2. 1990)
3474. 1508. augusztus 30. (f. IV. p. Decol. Joh.) 
Kwssal-i Jakabffy László és Péter Naghmon-i (Közép-Szolnok vm) ama birtokrészüket, amelyet néhai Bewnye-i János fiai: Gergely és Mihály ezelőtt a Warad-i káptalanban 100 Ft-on néhai Zylaghzegh-i Pálnak (e), ez pedig Deeshaza-i Mihálynak, Istvánnak, Péternek, Bálintnak és Lukácsnak adott zálogba, újabb 40 magyar Ft ráfizetése ellenében — a Kassay Miklóstól és Alberttől lakott két jobbágytelek és a Poganwarhegh nevű hegyen lévő két szőlő kivételével — maguk is az említett désházai nemeseknek zálogosítják. 
DL 36399. p. 248—249, nr. 1. — Tisztázata a Wesselényi cs. zsibói lt-ban (DF 254902). 

No comments:

Post a Comment