Saturday, September 18, 2010

KASSAY JANOS 1539
1539. szeptember 11. (f. V. a. fest. Exaltationis sancti crucis) Buda 758. 
János király hűséges szolgálatai jutalmául (e.) Kassay János királyi kamarásnak adományoz egy házat a város piacán („...totalem domum lapideam condam Galli apotecarii ac Stephani et Sebastianifiliorum, necnon Lucie fi/ie circumspecti condam Valentini similiter apotecarii in hac civitate nostra Budensi in teatro eiusdem civitatis nostre penes domum nobilis et circumspecti Angeli apothecarii existentem et habitam.... "), amely a néhai Gál patikárosé, valamint a néhai (c.) Bálint patikáros fiaié, Istváné és Sebestyéné, továbbá leányáé, Lucáé volt, de a német párthoz csatlakozásukkal, hűtlenségük miatt a király eladományozta (e.) Naghlak-i Jaxith Márknak, aki szintén elpártolt a királytól, és így a ház tulajdona a királyra szállt; a király utasítja a várost, hogy végezze el a birtokbaiktatást János részére. Kassa v. It. Arch. Sccr. Fam. Div. A 58. - Közöletlen. 

No comments:

Post a Comment