Wednesday, September 15, 2010

KASZAY

Asztalos István szerk.: Az aszódi evangélikus középiskola története 1728–1948 (Múzeumi Füzetek (Aszód) 52. Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága – Petőfi Múzeum, Aszód, 2003)
1.   Az aszódi latin iskola és az algimnázium története (1728-1912) (67. oldal)
... iparos gyerekek ( Szánta, Sziller, Dinga, Kaszay) jártak ebbe az iskolába. A ...
2.   A főgimnázium története (1912-1948) (338. oldal)
... ben a galgagyörki lelkész testvérét, Kaszay Zsuzsannát vezette az oltárhoz. Jól ...
3.   Mellékletek (379. oldal)
... 13 Chovan Zsigmond Aszód 7 Kaszay Pál Aszód 9 Mazsary Sámuel ...
... 12 Hajnal Julianna Verség 11 Kaszay Anna Aszód 10 Machats Mária ...
4.   Mellékletek (380. oldal)
... 13 Dobrovoda János Aszód 16 Kaszay János Konka 11 Klein Dániel ...
... 9 Roszinszky Lajos Keresztúr 12 Kaszay Sámuel Aszód 10 Gadosch Károly ...
Életmód-kutatások Pest megyéből (Studia Comitatensia 18. Szentendre, 1987)
5.   Asztalos István: Oskolatanítók a Galga mentén (259. oldal)
... magyar, szlovák, német, latin Galgagyörk Kaszay Pál Pozsony — teológia, magyar, szlovák, ...
Művelődéstörténeti tanulmányok (Studia Comitatensia 26. Szentendre, 1996)
6.   Asztalos István: Az aszódi evangélikus középiskola (304. oldal)
... ben, a galgagyörki lelkész testvérét, Kaszay Zsuzsannát vette feleségül. Jól felkészült ...
László Péter szerk.: Pápai Múzeumi Értesítő 7. (Pápa, 1997)
7.   MEZEI ZSOLT: Adatok a pápai ferencesek lelkipásztori és hittérítő tevékenységéhez (134. oldal)
... Péter] 4, a magyar hitszónok [ Kaszay Benignus] 8, a német hitszónok [ ...
Baróti Dezső szerk.: A Petőfi Irodalmi Múzeum Évkönyve 1963 (Petőfi Irodalmi Múzeum–Képzőművészeti Alap Kiadó, Budapest, 1963)
8.   MEZŐSI KÁROLY: Petőfi-kéziratok atyja peres aktái között (149. oldal)
... márc. 29., szabadszállási keltezéssel. — Másolatban, Kaszay János kir. tábla esküdt jegyzője ...
... jelzet alatt, egy íven, ugyancsak Kaszay János által 1839. jan. 12- ...
... árvíz folytán elszenvedett káráról. — Szintén Kaszay János 1839. jan. 12- én ...
9.   Névmutató (179. oldal)
... 17, 21 Kassák Lajos 13 Kaszay János 149 Katajev, Borisz 17 ...

No comments:

Post a Comment