Wednesday, September 15, 2010

Kazay

Elek László: Művelődés és irodalom Békés megyében I. (A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 9. Békéscsaba, 1985)
1.   68. oldal
... akit barátja és alkalmi üzlettársa: Kazay Mihály megyei prókátor áztatott el, ...
2.   69. oldal
... Nem is került elő többé. Kazay jól tudta, hogy a legjobb ...
3.   192. oldal
... amelyről többek között így ír Kazay Károly a Tudományos Gyűjtemény 1826- ...
Elek László: Művelődés és irodalom Békés megyében II. (A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 13. Békéscsaba, 1988)
4.   357. oldal
... A BML forráskiadványa, Bcsaba, 1971. Kazay Károly: Jelességek. Tudományos Gyűjtemény 1826- ...
5.   374. oldal
... Katona Zsigmondné, özv. II. 83 Kazay Károly /. 192 Kazay Mihály /. 68— ...
Pesty Frigyes: Borsod vármegye leírása 1864-ben (Documentatio Borsodiensis 5. Herman Ottó Múzeum Miskolc, 1988)
6.   248. oldal
... Jl 1864 Dak János biró Kazay Dániel mp. h Jegyző XXX ...
Balogh Bertalan szerk.: A Borsod-Miskolci közművelődési és múzeum egyesület 1903/4. évi évkönyve (Miskolc, 1904)
7.   I. rész • A választmány jelentése (14. oldal)
... Az ünnepélyen közreműködtek még dr. Kazay László és Pogány
8.   II. rész • Március 15 (163. oldal)
... március 15- én előadta dr. Kazay László. » Március idusa! Szenteltessék meg ...
Kamody Miklós: Indul a postakocsi (Borsodi Kismonográfiák 35. Miskolc, 1990)
9.   125. oldal
... alatti helyzetről értékes tájékoztatást adott Kazay József, aki abban az időben ...
10.   126. oldal
... volt, a telefonhoz nem értett. Kazay csoportvezető, valamint Kamarás Miklós és ...
A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 1. (1957)
11.   MARJALAKI KISS Lajos: A miskolci főutca topográfiája (105. oldal)
... másik, 1461- ben keltezett okiratban Kazay Imre „ Üj Misikolc" bírója. 4 ...
... Ebből magától értetődik, hogy a Kazay család Üj Miskolcon lakott. Egykori ...
... lehetett nyomozná, mert az ún. „ Kazay házat" Nyáry Zsigmond, a diósgyőri ...
... Sebestyén, Ö- Miskolc bírája mellett Kazay Imre és Gombos Simon esküdtek ...
... judex veteris civitatis Miskolcz, Emericus Kazay et Simon Gombos jurati cet. ...
... András, az újvárosi polgárok bírája Kazay Imre. » Nos Mathias . . . rex . . . Andreas ...
... o c z .. . item Emericus Kazay similiter iudex... cives növi oppidi ...
... és 98. 1.) 5. A Kazay- házra, illetőleg a Kazay— Kecskeméthy— ...
... és Miklós kúriája, az úgynevezett Kazay- ház, melyet 3 szőlő és ...
12.   MARJALAKI KISS Lajos: A miskolci főutca topográfiája (106. oldal)
... építtetett 1755- ben a régebbi Kazay- ház helyéire. Az új épületet ...
13.   MARJALAKI KISS Lajos: A miskolci főutca topográfiája (124. oldal)
... XV. és XVI. században a Kazay tekintélyes család birtoka, melynek kihalása ...
... uradalomra visszaszármazott telket, az ún. „ Kazay házat". 1702- iben a 18. ...
A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 8. (1969)
14.   BODÓ Sándor: Két miskolci vagyonleltár 1762-ből (276. oldal)
... eő Kglme Hitves Társa, néhai Kazay Ersébeth Asszony Attyafiainak, úgymint Ecsegen ...
... Attyafiainak, úgymint Ecsegen Lakoss Nemes Kazay János, Kazay István Uraimékk, és ...
... János, Kazay István Uraimékk, és Kazay Mária Asszony, nemes Bodgál András ...
... Társa: úgy szintén említett néhai Kazay Ersébeth Aszszony első Férjéül néhai ...
15.   BODÓ Sándor: Két miskolci vagyonleltár 1762-ből (277. oldal)
... Szijj Ádám Uramrúl, és Feleségérül Kazay Ersébeth Aszszonyrúl, rész szerint pedig ...
... irtt Két rendbeli árvákra: úgymint Kazay Ersébeth Aszszony első Férj étül, ...
... irtt Specificatio szerint találtattak. Néhai Kazay Ersébeth Aszszony első Férjével, Szijj ...
16.   BODÓ Sándor: Két miskolci vagyonleltár 1762-ből (278. oldal)
... Ládabeli Portékák, mellyek rész szerint Kazay Erzsébeth asznyal együtt szereztettek, rész ...
A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 33-34. (1996)
17.   GYULAI Éva: A miskolci szőlő és birtokosa a diósgyőri uradalom zálogbirtoklásának első századában (1540-1600) (183. oldal)
... Bakos Andrásnak tartozott 75 forinttal Kazay György, szentgyörgyi szőlőjének termését, ill. ...
A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 42. (2003)
18.   KÖZLEMÉNYEK • Bodnár Tamás: Borsod megyei prédikátorok az 1576–1652 közötti tizedjegyzékek alapján (602. oldal)
... Szalóki Mátyás44 Császta45, Sáp46. 1595. Kazay János47 Csat48. 1576 János 1581. ...
19.   KÖZLEMÉNYEK • Bodnár Tamás: Borsod megyei prédikátorok az 1576–1652 közötti tizedjegyzékek alapján (603. oldal)
... Nekézseny, Tapolcsány, Mályinka, Tardona. 1605. Kazay János Tapolcsány, Nekézseny. 1611. Czierepi ...
20.   KÖZLEMÉNYEK • Bodnár Tamás: Borsod megyei prédikátorok az 1576–1652 közötti tizedjegyzékek alapján (610. oldal)
... Szalonna. 1599. Heicey Pál 1610. Kazay János Lászlófalva. 1573. Nádudvary Tamás ...

No comments:

Post a Comment