Wednesday, September 15, 2010

Kazay

Palla Ákos szerk.: Az Országos Orvostörténeti Könyvtár közleményei 36. (Budapest, 1965)
161.   Adattár • Száz év előtti tanulmány a kétezer éves algyógyi fürdőről (212. oldal)
... Könyvállományát, továbbá Ernyey József és Kazay Endre hagyatékából származó anyagot a ...
Palla Ákos szerk.: Az Országos Orvostörténeti Könyvtár közleményei 40. (Budapest, 1966)
162.   Bolányi Imre és Palatkás Béla: Nekrológ-bibliográfia. Az 1962. év végéig elhunyt magyar orvosokról és gyógyszerészekről szóló megemlékezések bibliográfiai adatai (193. oldal)
... KAZAY ENDRE 1876— 1923 Gyógysz. Hetil. ...
163.   Bolányi Imre és Palatkás Béla: Nekrológ-bibliográfia. Az 1962. év végéig elhunyt magyar orvosokról és gyógyszerészekről szóló megemlékezések bibliográfiai adatai (232. oldal)
... Koritsánszky L.; Radákovich G. 1923: Kazay E. 1924: Török J( ános) ...
164.   Bolányi Imre és Palatkás Béla: Nekrológ-bibliográfia. Az 1962. év végéig elhunyt magyar orvosokról és gyógyszerészekről szóló megemlékezések bibliográfiai adatai (233. oldal)
... T. 1923: Filiinge r F.; Kazay E. 1925: Molnár L. 1927: ...
165.   Bolányi Imre és Palatkás Béla: Nekrológ-bibliográfia. Az 1962. év végéig elhunyt magyar orvosokról és gyógyszerészekről szóló megemlékezések bibliográfiai adatai (251. oldal)
... Apáthy L ( 2); Filiinger F.; Kazay E. ( 2); Székács B. 1924: ...
166.   Bolányi Imre és Palatkás Béla: Nekrológ-bibliográfia. Az 1962. év végéig elhunyt magyar orvosokról és gyógyszerészekről szóló megemlékezések bibliográfiai adatai (261. oldal)
... KORITSÁNSZKY O.: Molnár N. ( 1912); Kazay E. ( 2x 1923) KORNSTEIN L.: ...
Antall József szerk.: Orvostörténeti közlemények 55-56. (Budapest, 1970)
167.   KRÓNIKA (278. oldal)
... követően Kedvessy elnök a Társaság Kazay Endre emlékérmét nyújtotta át Mozsonyi ...
Antall József szerk.: Orvostörténeti közlemények 57-59. (Budapest, 1971)
168.   KISEBB KÖZLEMÉNYEK — ELŐADÁSOK • Halmai János: A pesti tudományegyetem néhány kiváló gyógyszerész-tanítványa és -professzora (307. oldal)
... Kazay Endre ( 1870- 1923) szereket, különleges ...
... tartott a rádium- kutatás tárgyköréből. Kazay Endre ( 1870 — 1923) igen küzdelmes ...
169.   KISEBB KÖZLEMÉNYEK — ELŐADÁSOK • Halmai János: A pesti tudományegyetem néhány kiváló gyógyszerész-tanítványa és -professzora (309. oldal)
... Miklós. — Gyógyszerészet, 1959. 8. Halmai /. ; Kazay Endre. — Orvosi Hetilap, 104. 18. ...
170.   KISEBB KÖZLEMÉNYEK — ELŐADÁSOK • Halmai János: A pesti tudományegyetem néhány kiváló gyógyszerész-tanítványa és -professzora (310. oldal)
... Emil Felletár, Lajos Ilosvay, Endre Kazay, Lajos Winkler, Gyula Weszelszky, László ...
Antall József szerk.: Orvostörténeti közlemények 71-72. (Budapest, 1974)
171.   TANULMÁNYOK • Blázy Árpád: A teriáka és a mitridátum (36. oldal)
... V . : Ókori Lexikon. Budapest, 1904.; Kazay E . : Gyógyszerészi Lexikon. 1900. 1 ...
172.   KISEBB KÖZLEMÉNYEK • M. Lugosi Márta: A gyógyszerészi múzeum felállításának ügye Magyarországon (163. oldal)
... kezdeményezés Debrecenben Weszprémi István és Kazay Sámuel részéről, ti*
173.   KISEBB KÖZLEMÉNYEK • M. Lugosi Márta: A gyógyszerészi múzeum felállításának ügye Magyarországon (169. oldal)
... régi gyógyszertári edények, régi mikroszkópok, Kazay Endre maga készítette laboratóriumi eszközei ...
174.   KISEBB KÖZLEMÉNYEK • M. Lugosi Márta: A gyógyszerészi múzeum felállításának ügye Magyarországon (171. oldal)
... by István Weszprémi and Sámuel Kazay to establish a collection on ...
Antall József szerk.: Orvostörténeti közlemények 75-76. (Budapest, 1975)
175.   KRÓNIKA (249. oldal)
... Gyógyszerész Szövetség üdvözletét. A Társaság „ Kazay Endre" emlékérmével — több évtizedes gyógyszerésztudományi ...
176.   KRÓNIKA (250. oldal)
... Madai, T. E. Wallis és Kazay Endre) életével és munkásságával foglalkoztak, ...
Antall József szerk.: Orvostörténeti közlemények 78-79. (Budapest, 1976)
177.   KÖZLEMÉNYEK - ELŐADÁSOK • Benkő Ferenc: Adatok a XVIII. század gyógyszerészetéhez a debreceni Baranyi-perben (168. oldal)
... e t ü n k Kazay Sámuel személyére, és k é ...
... á l u n k Kazay S á m u e ...
... t ő r ő l . Kazay személye úgy k e r ...
... J á n o s, Kazay alkalmazottja, p a t i ...
... y ü k e t Kazay s z e m é ...
178.   KÖZLEMÉNYEK - ELŐADÁSOK • Benkő Ferenc: Adatok a XVIII. század gyógyszerészetéhez a debreceni Baranyi-perben (169. oldal)
... á n a k ellenére Kazay életének vannak tisztázatlan pontjai. Pontos ...
... t a n ú k Kazay é l e t k ...
... k b ó l , hogy „ Kazay Sámuel Uram Patikárius Inassá lett ...
179.   KÖZLEMÉNYEK - ELŐADÁSOK • Benkő Ferenc: Adatok a XVIII. század gyógyszerészetéhez a debreceni Baranyi-perben (170. oldal)
... l t ű n ő Kazay irodalmi működésének teljes hiánya. A ...
... t ű n ő , hogy Kazay, aki a h í r ...
... t sem írt volna le? Kazay szívesen és dicsekedve emlegette itáliai ...
... olyan tisztet sorol fel, akivel Kazay elébb Itáliában, majd k é ...
... ö s e n , hogy Kazay O l a s z ...
... m vevő közül negyedévi részletfizetésre Kazay végleges b i r t ...
180.   KÖZLEMÉNYEK - ELŐADÁSOK • Benkő Ferenc: Adatok a XVIII. század gyógyszerészetéhez a debreceni Baranyi-perben (171. oldal)
... n y b e vette Kazay segítségét a chyrurgusi m u ...
... Hatvani arról is tud, hogy Kazay a múlt évben ( 1771) Báró ...
... e " Vécseyt hosszas betegsége alatt Kazay, és vált k ö z ...
... j ó véleménnyel volt a Kazay t u d á s ...
... is megengedte volna neki. De Kazay, e s k ü j ...
... á s a folyamán, hogy Kazay nagy orvosi t u d ...
... j á r t volna. Kazay egyszer azt is k ö ...

No comments:

Post a Comment