Wednesday, September 15, 2010

Kazay

A Miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 27. (Miskolc, 1991)
21.   MISKOLC TÁRSADALMA A FEUDALIZMUS KORÁBAN • Tóth Péter: Társadalom és városigazgatás Miskolcon a 18. század első felében (136. oldal)
... Várkonyi, Ózdy, Zabary, Boldvay, Otrokócsy, Kazay, Velezdy, Thar stb.) következtethetünk, illetve ...
Gyulai Éva: Szőlőbirtoklás Miskolcon a 16. században (Officina Musei 3. Miskolc, 1995)
22.   II. SZŐLŐBIRTOK A ZÁLOGBIRTOKLÁS IDEJÉN (1540-1600) • 4. Jobbágyi szőlők-miskolci polgárok (69. oldal)
... Bakos Andrásnak tartozott 75 forinttal Kazay György, szentgyörgyi szőlőjének termését ill. ...
23.   IV. A MISKOLCI BOR FORGALMA • 4. Kereslet-kereskedés (128. oldal)
... Antalnak az minemű adóssága volt Kazay Györgynél, abból megelégítette a Pap ...
24.   IV. A MISKOLCI BOR FORGALMA • 4. Kereslet-kereskedés (129. oldal)
... árultuk ky a bort ismét Kazay Georgywel hogi kereskedwnk vala", 98 ...
25.   IV. A MISKOLCI BOR FORGALMA • 4. Kereslet-kereskedés (131. oldal)
... és az ő halála után Kazay György 80 hordó gyöngyösi bort ...
... es itt árultak ky ismét Kazay Geörgywell hogj kereskedwnk vala, akkoris ...
26.   IV. A MISKOLCI BOR FORGALMA • 4. Kereslet-kereskedés (132. oldal)
... hozót be videky bortt ... mind Kazay, Czyko Bornemizza Gasparal hoztak be. ...
Marjalaki Kiss Lajos: Történeti tanulmányok (Miskolc, 1987)
27.   Marjalaki Kiss Lajos tudományos tevékenysége: • 10. A miskolci főutca topográfiája 1817-ig (152. oldal)
... másik. 1461- ben keltezett okiratban Kazay Imre „ Üj Miskolc" bírója. 4 ...
... Ebből magatói értetődik, hogy a Kazay család Üj Miskolcon lakott. Egykori ...
... lehetett nyomozni, mert az ún. „ Kazay házat" Nyáry Zsigmond, a diósgyőri ...
28.   Marjalaki Kiss Lajos tudományos tevékenysége: • 10. A miskolci főutca topográfiája 1817-ig (153. oldal)
... építtetett 1755- ben a régebbi Kazay- ház helyére. Az új épületet ...
29.   Marjalaki Kiss Lajos tudományos tevékenysége: • 10. A miskolci főutca topográfiája 1817-ig (171. oldal)
... XV. és XVI. században a Kazay tekintélyes család birtoka, melynek kihalása ...
... uradalomra visszaszármazott telket, az un. „ Kazay házat". 1702- ben a 18. ...
Csorba Csaba szerk.: Miskolc város történetének dokumentumai I. Miskolc város tanácsülési jegyzőkönyve 1569-1600 (Miskolc, 1990)
30.   A városkönyv szövege (mai helyesírás szerint) Közreadja: Tóth Péter (8. oldal)
... Gáspárnak szőlőjét, és ez kitelvén, Kazay Györgynek köti magát 15 forintért. ...
31.   A városkönyv szövege (mai helyesírás szerint) Közreadja: Tóth Péter (9. oldal)
... Antalnak az minemű adóssága volt Kazay Györgynél, abból megelégítette a Pap ...
... győri számtartó teszen tilalmat a Kazay György marhájára és örökségére forintért. ...
... 2) Október 23. Volt adós Kazay György az magyarbaráti Herghy Györgynek ...
... én). Gyöngyösi Kalmár Ferencnek adós Kazay György 213 forinttal, kiről teszen ...
... András diák teszen tilalmat a Kazay György marhájára és örökségére Szabó ...
... István diák teszen tilalmat a Kazay György marhájára és örökségére 58 ...
... Magyarbaráti Herghy Pálnak volt adós Kazay György 115 forinttal, kiből végeztének ...
32.   A városkönyv szövege (mai helyesírás szerint) Közreadja: Tóth Péter (10. oldal)
... esztendejében, szeptember 12- én. 38 Kazay György diákné, Katalin asszony tiltja ...
33.   A városkönyv szövege (mai helyesírás szerint) Közreadja: Tóth Péter (13. oldal)
... Ugyanazon János deák tiltja az Kazay György jószágát és örökségét 35 ...
34.   A városkönyv szövege (mai helyesírás szerint) Közreadja: Tóth Péter (15. oldal)
... adóssága felől István diákkal és Kazay Györggyel ezen jámbor nemes személyek ...
... 124. ( 46/ 1) Azon módon Kazay György is kötötte magát, mint ...
... 124/ a. Január 2. napján Kazay György ez adósságról, azaz ( a) ...
35.   A városkönyv szövege (mai helyesírás szerint) Közreadja: Tóth Péter (16. oldal)
... vallást, hogy az mely borokért Kazay György kezes volt Somogyi Péterért, ...
... György kezes volt Somogyi Péterért, Kazay Györgyöt Somogyi Péter megelégítette az ...
36.   A városkönyv szövege (mai helyesírás szerint) Közreadja: Tóth Péter (17. oldal)
... benne. 150. ( 57/ 2) Először Kazay György halála után tött tilalmat ...
... Ábrám Benedek tíz forintig az Kazay György marhájára.
37.   A városkönyv szövege (mai helyesírás szerint) Közreadja: Tóth Péter (18. oldal)
... aki) krakkói, tiltja minden marháját Kazay Györgynek, hatszáz forintig ( a) posztó ...
... a) kassai Molnár Péter az Kazay György marháját, 60 forintig. 154. ( ...
... 57/ 6) Ötödször tiltja az Kazay György marháját ( a) krakkói Gaspar ...
... Kassán lakozandó Szabó György az Kazay György marhája felől százhuszonnyolc forintig ...
... Mindezek ellen tesznek tilalmat az Kazay György öccsei, János deák, az ...
... Hauzer Márton teszen tilalmat az Kazay György marhája felől kétszázhetvenkét forintig ...
38.   A városkönyv szövege (mai helyesírás szerint) Közreadja: Tóth Péter (19. oldal)
... esztendőben. 77 168. ( 61/ 2) Kazay György maradott volt adósa Bakos ...
... holta után tött Bakos András Kazay Jánossal ilyen végezést, hogy azminemű ...
... negyed részét az adósságnak az Kazay Györgynek megmaradóit felesége fizeti meg, ...
... Úr 1579. esztendejében. 78 Ezen Kazay János tiltatja az Középszeren való ...
... nek). 172. ( 62/ 2) Az Kazay János öccsei, István és Jakab ...
... tiltja, azminemű vallást az bátyjok, Kazay János tött volt Bakos Andrásnak ...
... Bakos Andrásnak és ő maga, Kazay János is revocálja azt a ...
39.   A városkönyv szövege (mai helyesírás szerint) Közreadja: Tóth Péter (34. oldal)
... Czakó Mihály idézték volt elő Kazay Istvánt és Kazay Jakabot, néminemű ...
40.   A városkönyv szövege (mai helyesírás szerint) Közreadja: Tóth Péter (43. oldal)
... Mihály, Beregszászi Pál, GŐczi Péter, Kazay János, Letenyei Péter. Nemesek: Bakos ...

No comments:

Post a Comment