Wednesday, September 15, 2010

Kazay

Antall József szerk.: Orvostörténeti közlemények 78-79. (Budapest, 1976)
181.   KÖZLEMÉNYEK - ELŐADÁSOK • Benkő Ferenc: Adatok a XVIII. század gyógyszerészetéhez a debreceni Baranyi-perben (172. oldal)
... u m o t is. Kazay e l ő b b ...
... a k ó Bárányi Miklóshoz. Kazay a z u t á ...
... l , klistélyozni is eljárt Baranyihoz Kazay. A patika leltárából t u ...
... Physicussa, és Patikájának Inspectora küldhette Kazay Sámuel Uramat vagy vihette magával ...
182.   KÖZLEMÉNYEK - ELŐADÁSOK • Benkő Ferenc: Adatok a XVIII. század gyógyszerészetéhez a debreceni Baranyi-perben (173. oldal)
... reichere Angaben sind über Sámuel Kazay zu finden, der nicht nur ...
... der Apotheke leicht vorstellen. Neben Kazay bekommt man von György Buzinkai, ...
Antall József szerk.: Orvostörténeti közlemények 81. (Budapest, 1977)
183.   ADATTÁR • Vida Tivadar: A fiatal Weszprémi István adaléka az alkoholizmus gyógyításának történetéhez (115. oldal)
... bujakórnál 0,03— 0,06 g adagban. ( Kazay Endre: Gyógyszerészeti Lex. III. köt. ...
184.   SZEMLE Könyvekről • Zalai K.: A Magyar Gyógyszerészeti Társaság ötven éve (1924—1974) (141. oldal)
... Zsigmond Jakabházy, Mátyás Rozsnyay, Endre Kazay, Károly Than, Gedeon Richter, Elemér ...
Antall József szerk.: Orvostörténeti közlemények 82. (Budapest, 1977)
185.   TANULMÁNYOK • Szlatky Mária: Pettyéni Borbély Márton kéziratos orvosló könyve, 1683—1701 (44. oldal)
... is: anti ( ellen) + monachos ( szerzetes). ( Kazay Endre : Gyógyszerészi Lexicon. Nagybánya, 1900.1. ...
Antall József szerk.: Orvostörténeti közlemények 93-96. (Budapest, 1981)
186.   KISEBB KÖZLEMÉNYEK • Szentgyörgyvölgyi Gábor: Köleséri Sámuel pályája és jelleme (183. oldal)
... voltak hatással az antikvitásokat gyűjtő Kazay Samulre Köleséri régészeti, dáciai, numizmatikai ...
Varga Benedek szerk.: Orvostörténeti közlemények 149-157. (Budapest, 1996)
187.   ADATTÁR / DOCUMENTS • Magyar László András: Friedrich Hoffmann tanulmánya a magyar bor természetéről (229. oldal)
... mivel a hal elbódult tőle. ( Kazay, E.: Gyógyszerészi lexikon. Nagybánya, 1900, ...
Magyar László szerk.: Orvostörténeti Közlemények 170-173. (Budapest, 2000)
188.   TANULMÁNYOK — ARTICLES • Kapronczay, Katalin: A cenzúra szerepe a magyarországi természet- és orvostudományi szakirodalom kiadástörténetében (88. oldal)
... Bader könyveket szállított volna Debrecenbe, Kazay Sámuel ( 1711—?) természetbúvárnak a bécsi ...
189.   KÖZLEMÉNYEK — COMMUNICATIONS • Lárencz, László: A fővárosi drogista szakiskola és a drogista szakma oktatásának története (139. oldal)
... LÁSZLÓ Egy kiváló, hírneves gyógyszerész, Kazay Endre ( 1876— 1923) életrajzát kutatva ...
... az igazgatófővegyészi teendőinek ellátása mellett Kazay Endre gyógyszerész, a mai értelemben ...
... drogista szakma. 1 Ha a Kazay- féle Gyógyszerészi Lexikont, vagy az ...
... MGYE. kiadása, 1930. 18. 2 Kazay E.: Gyógyszerészeti Lexikon II. kötet, ...
190.   KÖZLEMÉNYEK — COMMUNICATIONS • Lárencz, László: A fővárosi drogista szakiskola és a drogista szakma oktatásának története (143. oldal)
... Wéber Dezső ( 1883— 1952) és Kazay Endre gyógyszerészeket is. 1912. októberében ...
... szaklapok hírül adták, 10 hogy „ Kazay Endre gyógyszerészt, a Török- féle ...
... drogista iskolához vegytan tanárnak". 11 Kazay a mai értelemben vett mellékállásban ...
... már a fedőlapon ott olvashatjuk Kazay Endre nevét, mint osztályfőnök, az ...
... nevét, mint osztályfőnök, az anyakönyvet Kazay vezette, ebben a tanévben 31 ...
... 1871— 1942), a vegytant pedig Kazay Endre gyógyszerész oktatta. A többi ...
... a tanuló „ drogista" szakképesítést nyert. Kazay a szakiskolában végzett munkájáról így ...
... Értesítő 736. ( 1912) Adatok a Kazay Endre hagyatékából — ... a vegytan tanári ...
... be" ( SOMKL Levéltár) 12 „ Minősítvény" — Kazay Endre kéziratanyaga Budapest SOMKL.
191.   KÖZLEMÉNYEK — COMMUNICATIONS • Lárencz, László: A fővárosi drogista szakiskola és a drogista szakma oktatásának története (144. oldal)
... egyenlő számú molekulákból állanak... " u Kazay Endre ( 1876— 1923) Kazayt, mint ...
... a legnehezebb dolgokra... " 1 4 Kazay az egyre növekvő gazdasági problémák ...
... vaskóhi gyógyszertárát. Megjegyezni kívánom, hogy Kazay Endre életrajzát vizsgálva ellentmondás található ...
... vizsgálva ellentmondás található abban, ha Kazay vaskóhi új munkavállalásának idejét ( 1915. ...
... 14.— 1915 szeptemberig) egyez1 3 Kazay Endre levele sógornőjének, Blahó Máriának, ...
... barátja is volt Kazaynak) ö . Kazay Endrének Székesfehérvárról 1925. április 28- ...
... 1925. április 28- án — SOMKL. „ Kazay kéziratanyaga".
192.   KÖZLEMÉNYEK — COMMUNICATIONS • Lárencz, László: A fővárosi drogista szakiskola és a drogista szakma oktatásának története (145. oldal)
... a* tfjirtffa" Js& ytA*^ ~/ y&&> - Kazay levele sógornőjéhez tétjük. A családi ...
... anyakönyveiből megállapítható, hogy a tanévet Kazay osztályával befejezte. Családja a budapesti ...
... alatti lakásából15 júliusban költözött Vaskóhra. Kazay kéthetenként bezárta a gyógyszertárat, Budapestre ...
... szaklapokban talált közlésekre és a Kazay családnál talált eredeti levelekre alapozhattam, ...
... és Könyvnyomda 1910— 1915. évek: ... „ Kazay Endre gyógyszerész 1910—... 1915. években ... ...
193.   KÖZLEMÉNYEK — COMMUNICATIONS • Lárencz, László: A fővárosi drogista szakiskola és a drogista szakma oktatásának története (151. oldal)
... of the Hungarian pharmacist, Endre Kazay ( 1876— 1923) came across a ...
Magyar László szerk.: Orvostörténeti Közlemények 174-177. (Budapest, 2001)
194.   KÖZLEMÉNYEK — COMMUNICATIONS • Sági Erzsébet: A gyógyszerész oktatás első évtizedei a Magyar Királyi Tudományegyetem orvosi karán a XVIII. században (95. oldal)
... Kaliwoda, 1770— 73,1— III. 16 Kazay Endre: Gyógyszerészi lexikon. Molnár, Nagybánya ...
195.   KÖZLEMÉNYEK — COMMUNICATIONS • Sági Erzsébet: A gyógyszerész oktatás első évtizedei a Magyar Királyi Tudományegyetem orvosi karán a XVIII. században (97. oldal)
... talált egyet a megyei fizikus, Kazay Sámuel debreceni gyógyszerész is beszerezte. ...
196.   KÖZLEMÉNYEK — COMMUNICATIONS • Sági Erzsébet: A gyógyszerész oktatás első évtizedei a Magyar Királyi Tudományegyetem orvosi karán a XVIII. században (98. oldal)
... 13 Hatvan, 1786- 36- 36 Kazay, 1786- 36- 36 Zaininger. 29 ...
Magyar László szerk.: Orvostörténeti Közlemények 178-181. (Budapest, 2002)
197.   KRÓNIKA-CHRONICLE (229. oldal)
... debreceni Baranyiperrel kapcsolatosan a gyógyszerész Kazay Sámuel érdemeit is méltatta. Cikkei ...
198.   KRÓNIKA-CHRONICLE (232. oldal)
... Elnyerte a Than Károly, a Kazay Endre, és az orvostörténészek Weszprémi ...
Kapronczay Károly szerk.: Orvostörténeti Közlemények 182-185. (Budapest, 2003)
199.   KRÓNIKA - CHRONICLE (238. oldal)
... 27- én, Vértesacsán megemlékezést rendeztek Kazay Endre halálának 80. évfordulója alkalmából. ...
... és Magyar László András, a Kazay Alapítvány részéről pedig Burghetti László ...
Kapronczay Károly szerk.: Orvostörténeti Közlemények 190-193. (Budapest, 2005)
200.   KRÓNIKA - CHRONICLE (285. oldal)
... szeptember 5- én Vértesacsán, a Kazay Gyógyszertárban a Vértesacsai Kazay Gyógyszerészeti ...
... a Vértesacsai Kazay Gyógyszerészeti Alapítvány Kazay- emlékünnepet tartott. 2005. október 3- ...

No comments:

Post a Comment