Wednesday, September 15, 2010

Kazay

A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1986 (Debrecen, 1987)
81.   Irodalomtörténet, Művelődéstörténet • Csejtei István: Csokonai József debreceni kirurgus receptkönyve (Részlet) (515. oldal)
... Theriaca); 106. ( Medicamenta Gemmata) 27 Kazay Endre: Gyógyszerészi Lexicon ( Nagybánya, 1900.) ...
82.   Irodalomtörténet, Művelődéstörténet • Csejtei István: Csokonai József debreceni kirurgus receptkönyve (Részlet) (516. oldal)
... Értesítő, 1899. 40. sz. 66 Kazay Endre: Gyógyszerészi Lexicon. ( Nagybánya, 1900.) ...
83.   Irodalomtörténet, Művelődéstörténet • Csejtei István: Das Rezeptbüchlein des Debrecener Cnirurgen József Csokonai (518. oldal)
... im Jahre 1977 nach Sámuel Kazay benannt und der neuen Apotheke ...
A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1988 (Debrecen, 1990)
84.   Néprajz • Fehér Ágnes: Untersuchung zu den moralischen Verhaltensnormen und Bewusstseinsverhältnissen iseiner Freikirchlergemeinde von Debrecen (249. oldal)
... alma mater felemelkedéséért. Megszerezte a Kazay gyűjteményt, francia nyelvű könyveket vásároltatott, ...
Ujváry Zoltán: Népszokás és népköltészet (A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Közleményei 35. Debrecen, 1980)
85.   Mitikus lények a mezőgazdasági hagyományban (333. oldal)
... medvét fog szóláshoz 1. még: Kazay Gy.: Népnyelvhagyományok. Szatmár megyeiek. Magyar ...
Sz. Kürti Katalin: Régi debreceni családi képek (A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Közleményei 48. Debrecen, 1987)
86.   I. Debrecen XVIII-XIX. századi festészetéről a portréművészet tükrében (8. oldal)
... bizonyítéka lett. Weiss ugyanis elmondta Kazay Sámuel gyógyszerésznek, műgyűjtőnek, hogy a ...
... így 1772- ben Cherny János, Kazay patikájá2 Csanád egyházmegye jubileumi évkönyve ( ...
87.   I. Debrecen XVIII-XIX. századi festészetéről a portréművészet tükrében (9. oldal)
... látta a portrékat, csak éppen Kazay személyét illetően tévedett egy emberöltőt. ...
... személyét illetően tévedett egy emberöltőt. Kazay Sámuel ( 1710— 1797) 1772- ben ...
... patikabelső részeként a Déri Múzeumban, Kazay ugyan az Arany Angyalhoz készíttette ...
... a festett szekrényszárnyakat. 7 Míg Kazay gyűjteménye nem volt jelentős képzőművészeti ...
Gazda László szerk.: A Déri Múzeum Megnyitásának 60. évfordulója alkalmából rendezett emlékülés előadásai (A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Közleményei 50. Debrecen, 1990)
88.   Módy György: A debreceni Városi Múzeum (6. oldal)
... talán tudomása sem volt a Kazay gyűjtemény értékeiről, kivéve Domokos Lajos ...
89.   Sz. Kürti Katalin: A Városi Képtárból a Medgyessy és Holló Emlékmúzeumig (23. oldal)
... eredeti, mi másolat. Fáy előtt Kazay Sámuel foglalkozott műgyűjtéssel Debrecenben. Gyűjteményét ...
... két generációval korábban élt Mányokit Kazay val az „ Egetvívó asszonyszív" című ...
... az „ Egetvívó asszonyszív" című regényében). Kazay gyűjteménye a Református Kollégiumba került, ...
... patika festett szárnyai azonban bizonyosan Kazay megrendelésére készültek. Igaz, ezeket a ...
... a berendezést. Mint tudjuk, ekkor Kazay teljes könyv-, érem- és képgyűjteménye ...
90.   Zusammenfassung (59. oldal)
... im Besitz des Pharmazeuten Sámuel Kazay und die andere war im ...
91.   Zusammenfassung (61. oldal)
... auf die Sammlung von Sámuel Kazay und János Fáy sowie auf ...
Dankó Imre: Fragmenta Historica Ethnographica (A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Közleményei 55. Debrecen, 2002)
92.   A vasfű (Verbena officialis L.) a sárréti néphagyományban (171. oldal)
... Ferenc: A debreceni városi patika Kazay Sámuel idején. Acta Pharmaneutica Hungarica ...
Historia et ars. Módy György válogatott tanulmányai (A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Közleményei 59. Debrecen, 2006)
93.   Módy György válogatott tanulmányai • V. Muzeológia • A debreceni Városi Múzeum (661. oldal)
... talán tudomása sem volt a Kazay- gyűjtemény értékeiről, kivéve Domokos Lajos ...
Sz. Kürti Katalin: Kiss Sámuel (1781-1819), A debreceni „Rajzoskola" első professzora (Debrecen, 1995)
94.   A kor és helyszín: Debrecen a XVIII-XIX. század fordulóján (5. oldal)
... a muzeális gyűjtemény ( pl. a Kazay gyűjtemény megvételével), és a nagy ...
Módy György szerk.: Zoltai Lajos munkásságának bibliográfiája (Debrecen, 1989)
95.   Bibliográfia (27. oldal)
... 1931. 1. Újabb adalékok nemes Kazay Sámuel élettörténetéhez. Pápa, 1931. Főiskolai ...
96.   Hely-, név- és tárgymutató (38. oldal)
... 15,20 Kassa 15,34 katholicizmus 14,28,30 Kazay- gyűjtemény 22 Kazay Sámuel 27 ...
Az Egri Múzeum Évkönyve - Annales Musei Agriensis 2. (1964)
97.   Takács Lajos: A verpeléti dohány termesztése (352. oldal)
... vagy nem". De ugyanezt mondja Kazay is: 10 ,,. . . a legfinomabb verpeléti, ...
... 1. sz., 3. p. 10 Kazay Rezső: Az ismertebb magyar dohányok ...
98.   Takács Lajos: A verpeléti dohány termesztése (353. oldal)
... termelés, amint arra Szentkirályi és Kazay megjegyzéséből következtetni lehet, akkor ez ...
99.   Takács Lajos: A verpeléti dohány termesztése (354. oldal)
... van- e összefüggése a debreivel? Kazay a Magyar Dohányújság 1884. évfolyamában ...
... Sz. Ö) im. 3. Iy Kazay: i. m. 2. -" J. Barchetti: ...
100.   Takács Lajos: A verpeléti dohány termesztése (355. oldal)
... hírt, de már Verpelétre vonatkozóan, Kazay is akkor, amikor a fentieket ...
... a többi leírás is megegyezik, Kazay a következőkben foglalja össze: 24 „ ...
... szól, „ kiben idején mind 22 Kazay: i. m. 2. - . Kosutány i. ...
... k. ( 1877), 13- 14. 24 Kazay i. m. 2. 25 Wellmann ...

No comments:

Post a Comment