Wednesday, September 15, 2010

Kazay

Csorba Csaba szerk.: Miskolc város történetének dokumentumai I. Miskolc város tanácsülési jegyzőkönyve 1569-1600 (Miskolc, 1990)
41.   A szövegkiadásról (Tóth Péter) (54. oldal)
... A többféleképpen olvasható nevek - például Kazay, Kassay - esetében állást kellett foglalnunk ...
... személy több név alatt ( például Kazay György, György deák, stb.) is ...
42.   Hely - és személynévmutató (73. oldal)
... Eskora ( Márton) fia - 47,67 István, Kazay János öccse - 172 István, Kerékgyártó ...
... 269 Izsó Ambrus - 170 Jakab, Kazay János öccse - 172 Jakab, Nyírő ...
... Katalin, Juhász Andrásné - 400 Katalin, Kazay György deákné - 72 Katalin, Király ...
... Katus, Szabó Ferencné leánya - 40 Kazay György ( deák) - 48, 56, 57, ...
... 60, 61, 63, 72,102,123,124,139,150,152,153,154, 155,156,157,168 Kazay György deákné, Katalin - 72 Kazay ...
... Katalin - 72 Kazay István - 340 Kazay Jakab - 340 Kazay János - 168,169,172,447 ...
Alba Regia. Annales Musei Stephani Regis. – Alba Regia. A Szent István Király Múzeum Évkönyve. 30. 2000 – Szent István Király Múzeum közleményei: C sorozat (2001)
43.   Tanulmányok – Abhandlungen • Farkas Gábor: Fejér vármegyei történeti archontológia II. p. 77–99. (86. oldal)
... Redl József 1802 tiszteletbeli jegyző Kazay János 1805 jegyző Kolosváry Pál ...
... Bajzáth György 1812 tiszteletbeli aljegyző Kazay József 1813 jegyző Nagy Elek ...
44.   Tanulmányok – Abhandlungen • Farkas Gábor: Fejér vármegyei történeti archontológia II. p. 77–99. (89. oldal)
... Nedeczky János 1797: Hrabovszky Gáspár Kazay István 1798: Gróf Zichy János ...
... József Kenessey Gábor Mészöly István Kazay Gábor Sárközy István Vecsey Ferenc ...
45.   Tanulmányok – Abhandlungen • Farkas Gábor: Fejér vármegyei történeti archontológia II. p. 77–99. (90. oldal)
... Pázmándy Károly 1816: Zlinszky Imre Kazay János Pázmándy Dienes Pázmándy Zsigmond ...
46.   Tanulmányok – Abhandlungen • Farkas Gábor: Fejér vármegyei történeti archontológia II. p. 77–99. (96. oldal)
... Friebeisz Ignácz bicskei járási esküdt Kazay István Szüts András tiszteletbeli esküdtek ...
... Sándor esküdt Jankó Mihály esküdt Kazay János esküdt Kutas István esküdt ...
47.   Tanulmányok – Abhandlungen • Farkas Gábor: Fejér vármegyei történeti archontológia II. p. 77–99. (98. oldal)
... József Huszár Sándor sármellékijárási esküdt Kazay Károly Nagy Boldizsár csákvári járási ...
Alba Regia. Annales Musei Stephani Regis. – Alba Regia. A Szent István Király Múzeum Évkönyve. 32. 2002 – Szent István Király Múzeum közleményei: C sorozat (2003)
48.   Tanulmányok – Abhandlungen • Farkas Gábor: A Fejér vármegyei történeti archontológia III. p. 61–101. (71. oldal)
... Horváth György ( Kreskay helyett) ügyész Kazay János alügyész 1787: Hiemer Mihály ...
... Nagy János bírósági ügyész 1790: Kazay János ügyész Jankó István alügyész ...
... ügyész Jankó István alügyész 1794: Kazay János ügyész Jankó István alügyész ...
... Jankó István helyett) alügyész 1802: Kazay János ügyész Szentpétery István alügyész ...
49.   Tanulmányok – Abhandlungen • Farkas Gábor: A Fejér vármegyei történeti archontológia III. p. 61–101. (72. oldal)
... alügyesz Polimberger Lajos tb. alügyesz Kazay Károly törvényszéki gyakornok 1834: Kolosváry ...
50.   Tanulmányok – Abhandlungen • Farkas Gábor: A Fejér vármegyei történeti archontológia III. p. 61–101. (81. oldal)
... kiadó 1836: Juth Henrik írnok Kazay Károly írnok 1840: Györffy József ...
... Balogh István írnok ( esküdti ranggal) Kazay Károly írnok ( esküdti ranggal) Augustini ...
51.   Tanulmányok – Abhandlungen • Farkas Gábor: A Fejér vármegyei történeti archontológia III. p. 61–101. (99. oldal)
... járási szolgabíró Salamon Ignác alszolgabíró Kazay István alszolgabíró Nedetzky János alszolgabíró ...
... Mentler Zsigmond csákvári járási szolgabíró Kazay István bicskei járási szolgabíró Nagy ...
... Salamon Ignác csákvári járási szolgabíró Kazay István bicskei járási szolgabíró Hrabovszky ...
A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1948-1956 (Debrecen, 1957)
52.   Menyhárt József: Az „Arany Egyszarvú” patika XVIII. századi festményei (67. oldal)
... Városi Gyógyszertár, melyet 1771- ben Kazay Sámuel a várostól árverésen vett ...
53.   Menyhárt József: Az „Arany Egyszarvú” patika XVIII. századi festményei (68. oldal)
... 1771- ben megvette a várostól Kazay Sámuel, a szenvedélyes könyv-, érem- ...
... Egetvívó asszonyszív"- ben szerepelteti néhányszor Kazay Sámuelt is ; a regény többé- ...
... ahogy Debrecen város patikáriusa lett. Kazay a Jókai regényben mint az ...
... van rögzítve Cherny Jánosnak — a Kazay patikában működő provisornak — a tanúvallomása ( ...
... patika is, a szépet szerető Kazay Sámuelé, az „ Arany Angyal"- hoz ...
... az „ Arany Egyszarvú" gyógyszertárba, amikor Kazay vagyonilag tönkre ment és kénytelen ...
54.   Menyhárt József: Az „Arany Egyszarvú” patika XVIII. századi festményei (77. oldal)
... Zoltai Lajos : Újabb adalékok nemes Kazay Sámuel élettörténetéhez. ( Magyar Gyógyszertudományi Társaság ...
A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1957 (Debrecen, 1958)
55.   Ötvös János: A debreceni Református Kollégium muzeális gyűjteményei (188. oldal)
... ismerjük. Az első világos nyom Kazay Sámuel debreceni gyógyszerész híres gyűjteményére ...
... foglalkozzunk inkább az archeológiai résszel. Kazay Sámuel gyűjteményében dunántúli eredetű római ...
... láthatók. Ennek magyarázata az, hogy Kazay is dunántúli eredetű8 s itteni ...
... 1796. július 31, 106. 5 Kazay könyvgyűjteményét tartalmazza R 1460 jelzetű ...
... Zoltai L., Ujabb adalékok nemes Kazay Sámuel élettörténetéhez. ( Magyar Gyógyszerésztud. Társaság ...
56.   Ötvös János: A debreceni Református Kollégium muzeális gyűjteményei (190. oldal)
... megvan a katalógusa, melyet a Kazay gyűjtemény megszerzése után újraírtak. Mivel ...
... és szép ezüst darab. A Kazay gyűjteménnyel egy szép kis gemma ...
... kollégium éremtárának keletkezése és a Kazay- féle gyűjtemény, Numizmatikai Közlöny XIV. ( ...
A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1958-1959 (Debrecen, 1960)
57.   Ötvös János: A kódexművészet emlékei a debreceni kollégiumi könyvtárban (195. oldal)
... a kódexek a kollégiumi köyvtárba? Kazay Sámuel debreceni gyógyszerész, híres könyv ...
... forintot vett kölcsön a kollégiumtól. Kazay anyagi helyzete egyre romlott s ...
... ellene. A szorult helyzetben levő Kazay kézirat, könyv, pénz és régiség- ...
... a vétel lebonyolítása késett, ezért Kazay felkínálta gyűjteményét Teleki Sándornak. Mikor ...
... hogyan kerültek ezek a kódexek Kazay birtokába? A jómódú dunántúli családból ...
... A jómódú dunántúli családból származó Kazay ifjúkori olaszországi útja alkalmával, saját ...
58.   Ötvös János: A kódexművészet emlékei a debreceni kollégiumi könyvtárban (196. oldal)
... kerültek ezek hozzá, mikor tudtunkkal Kazay Németországban nem járt soha. Ki ...
... egy kis kerülővel kell megadnunk. Kazay Sámuel diákkorában ( 1746— 1750 közt) ...
... közt tovább mélyült, különösen mikor Kazay, mint kész gyógyszerész, véglegesen Debrecenben ...
... 1760— 1790). is, A pénzes Kazay pedig a maga szellemi élvezetére ...
... a házi barát szerezte meg Kazay számára a kódexeket. 2. Korán ...
59.   Ötvös János: A kódexművészet emlékei a debreceni kollégiumi könyvtárban (198. oldal)
... indultak kódexeink titokzatos útjukra. Mikor Kazay gyűjteménye jegyzékét felkínálta Jankovichnak, mintául ...
... ismeretlen közbenső állomások után Debrecenben Kazay Sámuelnél kötöttek ki, hogy végül ...
60.   Ötvös János: A kódexművészet emlékei a debreceni kollégiumi könyvtárban (205. oldal)
... kollégium éremtárának keletkezése és a Kazay- féle gyűjtemény. Bp., 1915. ( Klny. ...
... régiség, éremgyűjtő debreceni patikárius nemes Kazay Sámuel élettörténetéhez. Pápa, 1931. ( Klny. ...

No comments:

Post a Comment