Wednesday, September 15, 2010

Kazay

A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1958-1959 (Debrecen, 1960)
61.   J. Ötvös: Illuminated Codices in the Library of the Protestant College of Debrecen (207. oldal)
... from the collection of S. Kazay, a pharmacist of the town. ...
A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1976 (Debrecen, 1977)
62.   Történelem • Benkő Ferenc: Debrecen gyógyszertárai a XVIII. században (93. oldal)
... volt egészen 1771- ig, amikor Kazay Sámuel gyógyszerész a patikát megvette, ...
... jóvá. Eddig fizetett provizorok kezelték. Kazay a tulajdonjog megszerzése előtt maga ...
63.   Történelem • Benkő Ferenc: Debrecen gyógyszertárai a XVIII. században (95. oldal)
... bejegyezte. 38 A következő provisor Kazay Sámuel volt. ( Kazzay, vagy Kazai ...
... vagy Kazai írásmód is található.) Kazay előbb, mint a Városi Patika ...
... ben Jókai is megemlíti Kazayt. Kazay Sámuel nevével először Csáti Sámuel ...
... 1,70- et, július 22- én Kazay mosónéjának fél esztendőre 1,20- at ...
64.   Történelem • Benkő Ferenc: Debrecen gyógyszertárai a XVIII. században (96. oldal)
... Részlet Csáti Sámuel elszámolásából, 1751 Kazay dunántúli kálvinista ivadék volt éppenúgy, ...
... ismeretes. Nemes Streczei és Klutsói Kazay Sámuel, Márton fia 1711 körül ...
... ben Cherny János, aki akkor Kazay patikájában volt provisor. 41 Viszont ...
... civiumba" azt írták be, hogy Kazay Sámuel patikus a Piac utcában ...
... történt pallérozódását nagyon valószínűsíti. 43 Kazay provisorként működött Csáti Sámuel halála ...
... ig, amikor a patikát megvette. Kazay a debreceni Kollégiumban 1744. máj. ...
... hivatalos számadásból kijegyezve tanúsította, hogy Kazay 41 Zoltai Lajos: Újabb adatok ...
65.   Történelem • Benkő Ferenc: Debrecen gyógyszertárai a XVIII. században (97. oldal)
... oldala A városi patika tulajdonából, Kazay Sámuel névbejegyzésével 44 HBmL Inventarium ...
66.   Történelem • Benkő Ferenc: Debrecen gyógyszertárai a XVIII. században (98. oldal)
... kr.", kétségtelen írásos bizonyítékául, hogy Kazay uram és segédei eljártak kristélyozni. ...
67.   Történelem • Benkő Ferenc: Debrecen gyógyszertárai a XVIII. században (99. oldal)
... az első debreceni patika, később Kazay Sámuel tulajdonában volt.
68.   Történelem • Benkő Ferenc: Debrecen gyógyszertárai a XVIII. században (101. oldal)
... és 53 krajcár volt. 51 Kazay a patikát az említett 15 ...
... birtokbavétel 1773. június 3- án. Kazay a gyógyszertárat fiával, Kazay Józseffel ...
... vette." írja Rótschnek és Szűcs53. Kazay 87 éves korában 1797. május ...
... 54 A köztudat és irodalom Kazay nevét első sorban, mint neves ...
... Boerhavianummal jelentek meg és azt Kazay ad volam ( tenyérre), poplitem ( térdhajlatra) ...
... készült) alkalmazására. A gyűjtemény, amely Kazay emlékét első sorban őrizte meg, ...
... kollégium éremtárának keletkezése és a Kazay- féle gyűjtemény. Num. Közi. XIV. ...
... XIV. évf. ( 1915) — Grunn Albert: Kazay Sámuel éremgyűjteménye Num. Közi. II. ...
69.   Történelem • Benkő Ferenc: Debrecen gyógyszertárai a XVIII. században (102. oldal)
... 100 forint temetési költség volt. Kazay irodalmi működést nem fejtett ki, ...
70.   Történelem • Benkő Ferenc: Die Apotheken von Debrecen im 18. Jahrhundert (109. oldal)
... bei dem der berühmte Sámuel Kazay als Apothekergeselle diente. Sámuel Kazay ...
... Apotheke und der Sammlung von Kazay. Am Ende zählt er die ...
A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1977 (Debrecen, 1978)
71.   Muzeológia • Kahler Frigyes–Héthy Zoltán: A Magyar Numizmatikai Társulat Debreceni Csoportjának története (1925–1950) (521. oldal)
... numizmatikának vannak régebbi hagyományai is. Kazay Sámuel gyógyszerésznek a XVIII. században ...
... 56, 58. Zoltai közlése szerint Kazay numizmatikai gyűjteménye 2452 db- ból ...
72.   Muzeológia • Kahler Frigyes–Héthy Zoltán: A Magyar Numizmatikai Társulat Debreceni Csoportjának története (1925–1950) (542. oldal)
... római pénzverdék"', majd Zoltai Lajos „ Kazay Sámuel könyv érem és régiség ...
73.   Muzeológia • Kahler Frigyes–Héthy Zoltán: A Magyar Numizmatikai Társulat Debreceni Csoportjának története (1925–1950) (543. oldal)
... munkát, mint Zoltai Lajosnak a Kazay gyűjteményről készült tanulmánya. Előadói asztalhoz ...
A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1981 (Debrecen, 1983)
74.   Történelem • Takács Béla: A debreceni sebgyógyító céh története (141. oldal)
... városi patikát 1771- ben megvásárló Kazay Sámuel és segédei is végeztek ...
... le, mint kétségtelen bizonyítékot, „ hogy Kazay uram és segédei eljártak kristélyozni". ...
... továbbá, hogy erre a mellékkeresetre Kazay nem volt rászorulva. Véleményünk szerint ...
... beöntéshez használt kristályokat, illetve fecskendőket Kazay eladás végett tartotta a patikájában. ...
... patikájában. Még ha — tegyük fel — Kazay, vagy a segédei végeztek is ...
75.   Muzeológia • Kahler Frigyes: A debreceni Városi Múzeum numizmatikai gyűjteménye (1902–1928) (507. oldal)
... Debreceni Városi Múzeum alapítása előtt Kazay Sámuel debreceni gyógyszerész a XVIII. ...
... vérkeringésébe és újabb gyűjteményeket gyarapítson. Kazay gyűjteménye a Kollégium gondozásában csaknem ...
76.   Muzeológia • Kahler Frigyes: Die numizmatische Sammlung des Städtischen Museums zu Debrecen (518. oldal)
... bestehende Sammlung des Apothekers Sámuel Kazay zustande, welche im Jahre 1792 ...
A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1983-84 (Debrecen, 1985)
77.   Irodalomtörténet – Művelődéstörténelem • Tóth Béla: Magyar nyelvi törekvések Debrecenben a XVIII. század végén (332. oldal)
... öt professzora, két orvosa, gyógyszerésze ( Kazay S.) mellett a város vezetői ...
A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1986 (Debrecen, 1987)
78.   Történelem • Kahler, Frigyes: Das Pizetum-Recht (181. oldal)
... tempus ( Budae, 1801) p. 272, — Kazay, Ferenc História Universitatis Tyrnaviensis ( Nagyszombat, ...
79.   Irodalomtörténet, Művelődéstörténet • Csejtei István: Csokonai József debreceni kirurgus receptkönyve (Részlet) (493. oldal)
... ábra. Kazay Sámuel patikárius előirata 493
80.   Irodalomtörténet, Művelődéstörténet • Csejtei István: Csokonai József debreceni kirurgus receptkönyve (Részlet) (511. oldal)
... aqua regináé Hungáriáé... címszó alatt Kazay Endre Gyógyszerészeti Lexiconjaban, és részletesen ...

No comments:

Post a Comment