Wednesday, September 15, 2010

Kazay

Agria 19. (Az Egri Múzeum Évkönyve - Annales Musei Agriensis, 1982-1983)
101.   Bakó Ferenc: A kontinuitás és migráció szerepe a palóc centrum népességének kialakulásában (357. oldal)
... 1576— 1598 (= Sajószentkirály Gömör m.), Kazay 1598— 1660 ( Sajókaza Borsod m.), ...
Pintér János szerk.: Történeti Muzeológiai Szemle: A Magyar Múzeumi Történész Társulat Évkönyve 3. (Budapest, 2003)
102.   Módszertan - műhely - közlemények • V. Szathmári Ibolya: Száz éves a debreceni Déri Múzeum (93. oldal)
... Miklós ( 1730- 1808) profeszort és Kazay Sámuel ( 1711- 1797) patikust is, ...
Komárom – Esztergom Megyei Múzeumok Közleményei 3. (Tata, 1989)
103.   Történelem • Dr. Szíj Béla: Jókai Mór és a képzőművészet (182. oldal)
... a nagy pénzösszeg foglalkoztatta, amelyet Kazay Gáborné a főiskolára hagyott, hanem ...
... olajfestmény, amelyek közül az egyik Kazay Gábort, a másik feleségét Kazayné ...
... Kazayné Siskei Juliannát ábrázolta. A Kazay házaspár már 1837- ben két ...
... festményeken kívánta megörökítetni őket. A Kazay házaspár a festmények elkészíttetésének a ...
Somogyi Múzeumok Közleményei 4. ( 1981)
104.   Laczkó András: Zichy Antal az országgyűléseken. (210. oldal)
... a csepelyi, szóládi lelkészeknek és Kazay Miklósnak Őszödre, meg többeknek Kötsére. ...
Savaria - A Vas Megyei Múzeumok értesítője 11-12. (1977-1978) (Szombathely, 1984)
105.   Gyógyszerészettörténet • Zboray Bertalan: A magyar gyógyszertárak segédeszközei a századforduló táján (441. oldal)
... az első világháború ideje alatt KAZAY ENDRE is szerkesztett porosztó készüléket ( ...
106.   Gyógyszerészettörténet • Zboray Bertalan: A magyar gyógyszertárak segédeszközei a századforduló táján (442. oldal)
... Pulverdividier von Csajka 7. kép. Kazay porosztója Abb. 7. Pulverdividier von ...
... porosztója Abb. 7. Pulverdividier von Kazay 442
107.   Gyógyszerészettörténet • Zboray Bertalan: A magyar gyógyszertárak segédeszközei a századforduló táján (446. oldal)
... Már említett polihisztor gyógyszerész kollégánk KAZAY ENDRE is foglalkozott a kérdéssel. ...
... ccm- es adagokat bocsáthatunk le. KAZAY ENDRE 1912- ben a Gyógyszerészi ...
... s ezenkívül igen szaporátlan volt. Kazay ezért azt ajánlja, hogy a ...
108.   Gyógyszerészettörténet • Zboray Bertalan: A magyar gyógyszertárak segédeszközei a századforduló táján (447. oldal)
... kép. Kazay jele kenőcsadagoló Abb. 15. Salbemdividiesrmaschine ...
... kenőcsadagoló Abb. 15. Salbemdividiesrmaschine von Kazay 14. kép. ..... féle injekciótöltő Abb. ...
... injekciótöltő Abb. 14. Ampullenfüller von Kazay
Savaria - A Vas Megyei Múzeumok értesítője 15. (1981) (Szombathely, 1988)
109.   Gyógyszerésztörténet • Szőcsényi Julianna: A gyógyszertárvizsgálatok fejlődése (495. oldal)
... Kazay Endrét29, míg másutt az eddig ...
110.   Gyógyszerésztörténet • Szőcsényi Julianna: A gyógyszertárvizsgálatok fejlődése (499. oldal)
... 505. p. 29. Kempler K.: Kazay Endre. Orvosi Hetilap. 1973. 1067- ...
A Napóleoni háborúk és a magyar nemesség (Veszprémi Múzeumi Konferenciák 2. 1992)
111.   Vizi László Tamás (középiskolai tanár, történész, Székesfehérvár): Az utolsó nemesi felkelés Székesfehérváron és Fejér vármegyében (30. oldal)
... Marich Dávid másodalispán, Nagy Ignác, Kazay István, Végh Ignác, Eklér Mihály ...
A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 11. (Veszprém, 1972)
112.   Blázy Árpád: A keszthelyi gyógyszertár története 1867-ig (444. oldal)
... Műemléki Felügyelőség. 6. o. 31 Kazay E.: Gyógyszerészi Lexikon. 1900. szerint: ...
A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 17. (Veszprém, 1984)
113.   Uzsoki András: A balatonfüredi református templom építéstörténete és ülésrendje (474. oldal)
... Marton István Ürtól" H) és Kazay Gábortól a munkálatok zavartalan biztosítására." ...
114.   Uzsoki András: A balatonfüredi református templom építéstörténete és ülésrendje (475. oldal)
... Birák Tekintetes Oroszy Pál és Kazay Gábor Urak által, ezek utánn ...
A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 19-20. 90 esztendős a "Veszprémvármegyei" múzeum. Jubileumi évkönyv (Veszprém, 1993-1994)
115.   Ács Anna: A felekezeti viszonyok változása Nemesvámoson a XVII. századtól napjainkig. (A H. N. adventista gyülekezet megalakulása és működése) (421. oldal)
... számukra a veszprémi izraeliták gyülekezete. Kazay Gábor táblabíró özvegye élelmet, pénzt, ...
Zalai Múzeum 7. (Zalaegerszeg, 1997)
116.   Hermann Róbert: Kanizsa felszabadítása 1848. október 3-án (137. oldal)
... KH, okt. 11. No. 88. ( Kazay M., Somogy, szept. 30.) A ...
Tanulmányok Budapest Múltjából 23. (1991)
117.   KÖZLEMÉNYEK – MITTEILUNGEN • Csapodiné Gárdonyi Klára: Gárdonyi Albert (1874-1946) Budapest Székesfőváros főlevéltárnokának irathagyatéka és nyomtatásban megjelent műveinek bibliográfiája = Schriftennachlaß und Bibliographie der im Druck erschienen Werke von Albert Gárdonyi (1874-1946), Oberarchivar der Haupt- und Residenzstadt Budapest 263-302 (275. oldal)
... ismertetése. Magyar Könyvszemle 1903.82- S4. Kazay Sámuel éremgyűjteménye. Numizmatikai Közlöny 1903.5- ...
Takács Imre szerk.: A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 1975-1977 (Budapest, 1978)
118.   Vajkai Zsófia: Régi magyar dohányfajták és termesztésük (Juhász Árpád emlékanyag a Magyar Mezőgazdasági Múzeum adattárában) (120. oldal)
... S. 1898. MGtSz 58. 12. Kazay R. 1884/ 16.
119.   Vajkai Zsófia: Régi magyar dohányfajták és termesztésük (Juhász Árpád emlékanyag a Magyar Mezőgazdasági Múzeum adattárában) (132. oldal)
... A dohány állati kártevői. Bp. KAZAY R. 1884. ,4 m. k. ...

No comments:

Post a Comment