Sunday, September 26, 2010

Lorántffy Zsuzsanna fejedelemasszony a sárospataki diákoknak Erdőbényén három,..


* 
Lorántffy Zsuzsanna fejedelemasszony a sárospataki diákoknak 
Erdőbényén három, Sárospatakon egy szőlőt adományoz. 
Királyhelmec, 1659. 
* 
Ex Archivo Vener. Capituli Lelesziensis signanter Prothocol. 95. fol. 200. 

os Franciscus Somogyi Praepositus et Conventus Ecclesiae Sanctae 
Crucis de Lelesz memoriae commendamus per praesentes significantes 
quibus expedit universis. Quod cum Nos ad instantiam et legitimam 
petitionem Illustrissimae Dominae Principissae Susannae Lorantffy, 
Celsissimi condam Principis et Domini Domini Georgii Rakoczy Senioris, 
Principis Transylvaniae, Partium Regni Hungariae Domini et Siculorum 
Comitis etc. Relictae viduae nobis ea ratione factam, quod ipsa ob modernam 
corporis sui debilitationem et virium suarum enervationem sibi arcano Dei 
consilio immissam huc in Coventum nostrum, nostram scilicet pro 
infrascripta fassione sua necessaria peragenda, personaliter venire 
haudquamquam potuisset in praesentiam, Dominos ex nobis Venerabiles 
videlicet Franciscum Balassy et Stephanum Szentkirályi Presbyteros fratres 
et socios hujus Ecclesia nostrae conventuales ad audiendam, nobisque 
exinde fideliter referendam subscriptam hancce fassionem suam, nostris pro 
testimoniis fide dignos duxeramus esse transmittendos. Qui postea abinde 
ad nos insimul reversi, nobis sub debito ipsorum juramento in Generali 
Regni Decreto superinde expresso, conformiter per omnia retulerunt hunc in 
modum: Quod ipsi die datarum praesentium in et ad faciem oppidi Király 
Helmecz vocati, consequenterque Curiae Nobilitariae, Domus utpote 
habitationis seu solitae residentiae dictae Dominae Principissae Susannae 
Lorantffy, in eodem oppido et Comitatu Zempleninse1 existentis habitae 
personaliter accessissent, ubi eandem Dominam Principissam praemissae 
debilitationis et virium suarum enervationis aegritudine laborantem itidem 
personaliter invenissent et conspexissent; ibidemque eadem Domina 
Principissa Susanna Lorantffy coram iisdem testimoniis nostris praenotatis 
modo praemissa personaliter constituta, oneribus primum et gravaminibus 
quibuslibet universorum, Filii Illustrissimi itidem Principis Domini Domini 
Georgii Rakoczy praedicti Regni Transylvaniae Principis, Partium Regni 
Hungaria Domini et Siculorum Comitis, necnon Francisci filii ejusdem, 
Electi itidem Transylvaniae Principis nepotis autem suorum, fratrum item 
tam generationalium, quam condivisionalium nec non sororum, 
proximorum, affinium et consanguineorum suorum, ac aliorum etiam 
quorumlibet, quos videlicet infrascriptum tangeret et concerneret seu 
tangere et concernere posset negotium quomodolibet nunc vel in futurum, in 
se assumptis et levatis, sponte et libere vivaeque suae vocis ministerio 
exstitisset confessa pariter ac retulisset eo modo: Quod eadem Domina 
Principissa fatens, cum ad humillimam studiosorum Scholae Saros 
Patachiensis, aliorumque magnorum virorum supplicationem, eidem 
NN

Dominae fatenti propterea factam, tum vero Christianae liberalitatis et 
munificentiae suae voto ad id inducta; totales et integras quattuor illas 
vineas, unam siquidem in Vető Mál, cui a' Septentrionali Stephani Kassay, 
Civis Cassoviensis, a' meridionali vero plagis Georgii Szegedi Nobilium 
vineae proxima vicinitate jungerentur. Alteram in Diókút, Középszőlő 
vocatam, cui a parte superiori Illistrissimi Domini Comitis Francisci Veselé- 
nyi de Hadad, perpetui in Muran, Regni Hungariae Palatini et Judicis 
Cumanorum, ab oriente vero dictorum Studiosorum Scholae saros 
Patakiensis vineae advicinarentur. Tertiam Fejérföldű Szőlő nuncupatam, cui 
ab oriente Joannis Gaalfalvi, a septerentione vero Joannis Saybel vineae in 
vicinitatibus essent, omnes tres in Promonthoris possessionis Erdő Bénye 
vocatae, quas scilicet vineas superioribus retroactis annis et temporibus 
suprafatus condam Princeps Dominus Dominus Georgius Rakoczy Senior, 
Dominus úti praefertur et maritus dictae Dominae fatentis, una cum eadem 
Domina fatente cum in commodiorem dictae Scholae Saros Patakiensis 
sustentationem et necessitates sublevandas, tum vero in locum et 
exolutionem illorum quadringentorum florenorum Hungaricalium, quos 
videlicet condam Minister Varanoviensis in usum dictorum studiosorum 
Scholae Saros Patachiensis legaverat, eandem summam pecuniaram ad sese 
recipiendam; cum omni earum libertate et exemptione jure perpetuo et 
irrevocabiliter dedissent et contulissent; Quartam denique in Promonthorio 
oppidi Saros Pathak, Király Hegy dicto, per eandem itidem Dominam 
Fatentem, et dictum Dominum et Maritum suum, dictis studiosis Scholae 
Patachiensis iam antea datam et collatam, in medio Vinearum ab oriente 
Georgii Szabo, ab occidente vero Nobilis Petri Szél; omnes omnino quatuor 
in hoc Comitatu Zempliniensi existentes habitas sitasque et plantatas, in 
quarum quieto usu et pacifico Domino iidem studiosi Scholae Saros 
Patachiensis, ab eo toto tempore, quoeadem iidem, modo praemisso datae et 
collatae exstitissent, perstitissent; simul cum cunctis earum usibus, 
fructibus, proventibus, obventionibus et emolumentis, nonalibus utpote et 
decimalibus juribusque montanis ac aliis quibusvis datiis et solutionibus ex 
eisdem vel ratione eorundem exigi et impendi solitis, justisque earum metris, 
terminis et locis torcularibus, omni denique ea libertatis, exemptionis et 
immunitatis praerogativa et titulo, quibus aliae vineae liberae et nobilitares 
in hoc Regno Hungariae úti solent et gaudere, easdem ab omnibus ejusmodi 
pensionum, solutionum, aliorumque quorumlibet censuum et datiarum 
exactionibus libertando et supportando, immunesque liberas et exemptas in 
perpetuum fore pronunciando et declarando, sed et praetactas parores[?] 
superinde habitas collationes, in omnibus earum punctis, clausulis, 
continentiis et articulis confirmando, ratificando et roborando, suumque 
consensum benevolum pariter et assensum superinde praebendo et 
attribuendo, toties fatis studiosis Scholae Saros Patachiensis jure perpetuo et 
irrevocabiliter tenendas, utendas, possidendas pariter et habendas, coram 
praetactis testimoniis nostris dedisset, donasset et contulisset, prae 
manibusque eorundem reliquisset et concessisset pleno jure et cum effectu; 
nullum jus nullamque juris e dominii proprietatem eadem Domina 
Principissa fatens pro se suisque haeredibus et posteritatibus, successoribus 
ac legatariis utriusque sexus universis in dictis vineis per amplius 
reservando, sed totum et omne id, omnemque eam, quod videlicet et quam, 
eadem in eisdem habuisset, vel se suosque haeredes et posteritates, 
successores ac legatarios utriusque sexus universo habere posse sperasset, 
quovis modo in futurum, in toties fatos studiosos Scholae Saros patachiensis 
modernos et futuros transferendo et derivando. Assumens nihilominus 
eadem Domina fatens oneribus sub praeassumptis super se suosque 
praetactos, affidandoque et assecurando praedictos studiosos modernos uti 
praemittitur et futuros, in libero, quieto et pacifico dominio, usuque et 
possessione praespecificatarum, libertatarumque et exemptarum, ac 
cunctarum earum pertinentium, obventiorumque et emolumentorum 
praedeclaratorum, contra quovis impetitores, turbatores, causidicos et 
Actores inviolabiliter tueri, protegere et desonando conservare velle. Unde 
Nos super hujusmodi dictae Dominae Principissae fassione et collatione 
coram praefatis testimoniis nostris modo praemisso facta et celebrata, 
praesentes hasce literas nostras fassionales, jurium praefatorum 
studiosorum toties fatae Scholae Saros Patakiensis, tam modernorum quam 
futurorum; futura pro cautela et tuitione necessarias, ad praescriptam 
fidedignam uni formam annotatorum testimoniorum nostrorum relationem, 
hisdem studiosis sub sigillo nostro conventuali authentico, communi 
suadente justitia, dandas duximus et concedendas. Datum feria sexta, 
proxima post Dominicam octavam Sacrosanctae et Individuae Trinitatis. 
Anno Domini 1659. 

Praesentiam copiam cum suo authentico prothocollo collatam, ac in omnibus 
suis punctis, clausulis, et arthiculis conformem esse infrascriptus conscienti- 
ose attestor. Sig[.] Lelsz 10a maji 1788. Antonius Bitter Conventus Lelesz. 
Jur.[atus] Notar.[ius] mp. 

No comments:

Post a Comment