Thursday, September 30, 2010

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai

http://vfek.vfmk.hu/00000108/orosz15.htm


Lestár vagy Lenár. Eredeti neve Török volt s III. Ferdinandtól 1648. évben nyerte Hevesmegyében kihirdetett armalisát. A nemességszerzők: Török Gergely, neje Magos Dorottya, fia István, fivére Pál, ennek neje Borbás Zsófia, fia Boldizsár, másik fivére András, ennek neje Anna, fia Demeter, harmadik fivére Mihály, ennek neje Kovács Dorottya s fia János voltak. Verpeléten laktak 1699. évben Lestár András, az 1724. évi investigatió idején Ferencz. A családnév átváltozása nincs felvilágosítva. (1725. év 177. sz.)
     Leszkovszky lásd Lieszkovszky.
Lieszkovszky (felsőlieszkói). Régi trencsénmegyei birtokos nemes család. Első ismert őse az 1381. évben szerepelt Miklós fia Lőrincz. A családnak nevet adó Lieszkó helységre 1579. évben nyert újitott adománylevelet. Idővel Pozsony-, Zólyom- és Nógrádmegyékbe is átszármazott. Ezen család törzséből származnak a Belánszky, Hlobik, Pohánka, Spanich, Kozik, Kudlik néven ismert családok.
     Hevesmegyében Trencsénmegye bizonyitványa alapján kihirdettetnek: 1762. évben János fiai István és János gyöngyösi lakosok (1762. év 219. sz. 459. jkl.); 1776. évben András fia L. másk. Belánszky Máté gyöngyösi lakos (1776. év 64. jkl.); 1794. évben András fia András fia András gyöngyösi lakos (1794. év 197. sz. 204. jkl.); 1800. évben János, Antal, Lajos előbb pesti, majd gyöngyösi lakosok (1800. év 39. sz. 48-60. jkl.); 1802. évben Mihály fia Mihály fia András egri lakos (1802. év 735. sz.); 1815. évben L. másk. Spanich István fia György fia Tamás gyöngyösi lakos. (1815. év 298. sz. 244. jkl.)
     Pozsonymegye bizonyitványával igazolta nemességét 1796. évben Leszkovszky Miklós fia János nyéki származású parádi lakos s ennek fia János. (1796. év 366. sz. 436. jkl.)
     Nemességükről bizonyitványt nyertek 1838. évben az 1776. évben kihirdetett Máté fia János besenyőteleki, majd erdőteleki jegyző s ennek fiai János, József és Károly. (1838. év 1691. sz.)

No comments:

Post a Comment