Monday, September 20, 2010

P 1428 HUBAY CSALÁD 1611-1959P 1428 HUBAY CSALÁD 1611-1959 
4 r.e, (3 cs. + 1 k.) = 0,45 iratfm. 
Zemplén és Abaujmegyében élt Hubay és a Gelley másként geleji Kathona család és a velük rokon családok iratai, valamint e családok történetével kapcsolatos jegyzetek, kéziratok, levelezések és iratmásolatok. 
A család az iratokat tárgyilag hét "kötegbe" csoportositotta. Ezeken belül a tárgyi egységek az I-II. kötegben folytatólagosan a családnevek betűrendjében vannak, a III-VII. kötegben 31-37, 41-50, 51-58, 61-69, 71-77. sorszámmal jelzeteltek. E tárgyi egységekben az iratok egységenként többnyire évrendben ujrakezdődően sorszámozottak. 
Lajstrom van, az iratanyag ennek segítségével kutatható. Tulajdon, 315/1963. OL. sz. 
Gelley családdal rokon családok iratai 
1. cs. I. köteg Ealpataky 1660-1783 
Bernáth 1696 
Bodó 1718-1780 
Bory 1611-Í728 
Czékus 1817 
Czövelc 1801-1841 
Kassay 1799-1819 Kisvárday (genealógia) 
Körtvélyessy 1803 
Mokcsay 1732-1799 1. cs. I. köteg Nádassy 1720-1739 
Nagy (rásonyi) 1730-1785 
Pap 1774-1782 
pédery 1807-1827 
Réghy 1543-1570 
H. köteg Széky 1581-1771 
Usz 1780 
Vadnay 1823 
Vendéghy 1774-1780 
Veresmarthy 1791-1814 
Vécsey 1698-1828 Vitéz (genealógia) 
Zabrátzky 1720 Gelley család iratai 
III. köteg 
31 Leszármazással, nemesség- és cimerigazolással kapcsolatos iratok 1671-1751 
32 Gelley István és felesége Balpataky Klára iratai 1698-1731 
33 Gelley József és felesége Usz Teréz iratai 1728-1786 
34 Gelley Antal és feleségei Czövek Zsuzsa és 
Ka ssay Júlia iratai 1761-1818

35 Gelley János és felesége Pamlényi Rebeka iratai 1815-1850 
36 Gelley Ferenc és Anna iratai 1840-1879 
37 Pederi és más ágak iratai 1935-1951 
2. cs. IV. köteg 
41 Kegyúri és egyházi Ügyek 1699-1782 
42 Közbirtokossági ügyek 1750-1789 
43 Gelley Jánoshoz irt levelek 1818-1845 
44 Malombérleti ügyek 1768-1888 
45 Nemesi adófizetéssel kapcsolatos iratok 1797-1842 
46 Receptek (orvosság és háztartási) 1750-1942 
47 Iratkivonatok 1269-1782 
48 Sárospataki főiskolára vonatkozó iratok 1758-1783 
49 Vámospércsi jószág 1752-1781 
50 Adőkőnyv, nyugta, feljegyzés, kézirat 1317-1920 
V. köteg Hubay család leszármazását és nemességét 
igazoló iratok 
51 Anyakönyvi kivonatok 1721-1942 
52 Címerek, cimerrajzok 
53 Leszármazási táblázatok 
54 Naplók, jegyzék, feljegyzés 1693-1959 2. cs. V. köteg Családtörténeti levelezés 
55 Egyháziakkal 1933-1941 
56 Levéltárakkal, heraldikusokkal 1926-1940 
57 Hubay családtagokkal 1926-1940 
58 Vegyes 1928-1940 
VI. köteg Családtörténeti levelezés 
61 Iratjegyzékek 
62 Iratkivonatok 
63 Iratmásolatok 
64 Fényképmásolat a DL 95046 jelzetű oklevélről 
65 Hubay Győző nemességigazolási iratai 1754-1940 
66 Hubay család pederi ága, családtörténeti kézirat, jegyzet 
67 Hubay család mádi és tállyai ága, családtörténeti kézirat, jegyzet 
68 Hubay család monoki ága, családtörténeti jegyzetek, levelek 
69 Hubay családra vonatkozó jegyzetek 
VII. köteg Hubay József és felesége Csiha Margit iratai 
71 Anyakönyvi kivonatok 1825-1931 
72 Tanulmányi, működési bizonyítványok, kinevezési 
okiratok 1881-1922 
73 Kéziratok, levélmásolat, fogalmazvány 1893-1927 
74 Elismerőlevelek, templomépitéssel kapcsolatos 
iratok 1900-1925 
75 Levelezés 1886-1950 
76 Vagyonjogi iratok 1901-1927 
77 Vegyes iratok 1931-1950 4. k. Lajstrom 
Az iratanyagból kiemelt Mohácselőtti oklevelek a Q 233 törzsszám alatt helyeztettek el. 

No comments:

Post a Comment