Wednesday, September 29, 2010P2016 
SCHNERCH, WEINBERGER. EISELE családok leszármazása 
id. Andreas Schnerch Kolb Borbála (Modor) 
Andreas Sámuel Irene 
Esterházy hg. orvosa fel. N.N. Georg Weinberger 
műgyűjtő (1. ház. Sámuel Schnurer) (sz. 1746) 
(1766- + 1800 k.) ^ (Bazin) 
Andreas Weinberger Elise (1800-1885) id. Andreas Eisele 
Rosine Enslin (1816-1889) 
| ' 1 ifj. András (1828-1892) 
I Weinberger Mária (1842-1925) 
Gusztáv Sándor (+ Edelény) 
P2018 
TOMC SANYI (TOMCSINI) CSALÁD vásárosnaményi levéltára 1571-1937 
1. cs. = 0,20 ifin. 
A középkorból ismert Turócz megyei család, amelynek egyik ága a XVHI. század elején Békés megyébe telepedett át. Jelen iratanyag egyaránt tartalmaz adatokat a Turóczban maradt ágakra, ill. a Békésbe, majd onnan a Lónyai-Vladár rokonság révén Vásárosnaménybe (Bereg m.) költözött ágra. A XLX-XX. századi anyag nagyobb része Tomcsányi Móricra (1830-1913), valamint fiára, Vilmosra vonatkozik. A család anyagától különválasztható a szintén Turócz megyei eredetű nagycsepcsényi és muthnai Vladár család iratanyaga. 
Tulajdon: 913/1983 OL sz., növ napló sz.: 35/1983. 
1. cs. 1. tétel Tomcsányi család évrendezett iratai 1571-1937 
2. tétel Vladár (nagycsepcsényi és 
muthnai) család iratai 1650-1889 
A középkori oklevelek Q 274 alatt kerültek elhelyezésre. 

No comments:

Post a Comment