Wednesday, September 15, 2010

Tanulmányok a kétszázötven éves Orosháza és vidéke történetéről (A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 19. Orosháza, 1995)
1.   Hajdú Mihály: A családnevek és a foglalkozások összefüggései Orosházán 1931-ben (132. oldal)
... Kassay Kaufmann Kolus Krizsnyai Krucsó Lőcser ...
KILIÁN ISTVÁN: Szűcs Miklós naplója, 1839-1849 (Documentatio Borsodiensis 3. Herman Ottó Múzeum Miskolc, 1981)
2.   Szűcs Miklós naplójegyzetei (124. oldal)
... a) Miskolczy Abr( ahám) és Kassay Pál alügyészekké neveztettek ki. Szemere ...
Janó Ákos: Sárospatak és vidéke helytörténeti, néprajzi irodalma. (Documentatio Borsodiensis 7. Herman Ottó Múzeum Miskolc, 1987)
3.   I. RÉSZ. BETŰRENDES MUTATÓ (95. oldal)
... KASSAY Ferenc, 1955. - A földművesszövetkezeti tagok ...
... 223- 226. ( Sok hegyaljai tájszóval) KASSAY Zsolt, 1942. - Tállya kincsei. Új ...
4.   II. RÉSZ. SZAKMUTATÓ (215. oldal)
... Gusztáv, 1934. Baross Endréné, 1937. Kassay Zsolt, 1942. Vongrey Gusztáv, 1943. ...
Balogh Bertalan szerk.: A Borsod-Miskolci közművelődési és múzeum egyesület 1903/4. évi évkönyve (Miskolc, 1904)
5.   III. rész • Az egyesület tagjai (231. oldal)
... 1 » Katona Sándor Kálmán Mór Kassay Efráim, M.- Kövesd 1 cstg. ...
Szabadfalvi József: Írások Herman Ottóról és a Herman Ottó Múzeumról (Borsodi Kismonográfiák 25. Miskolc, 1987)
6.   79. oldal
... várva várt leveleidet, - kettőt - ma Kassay adta át, nem törte fel, ...
... sort, másként nem megy, mert Kassay azt mondta, hogy ha tudta ...
7.   81. oldal
... szabad lehetnék?! mit tegyek ha Kassay nem akar elbocsájtani magától, mert ...
A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 8. (1969)
8.   DÉTSCHY Mihály: Egy ismeretlen magyar vár – Szádvár (181. oldal)
... vagion kiitta kender N: 45) Kassay vasas koböll nem igaz N: ...
9.   BODÓ Sándor: Két miskolci vagyonleltár 1762-ből (265. oldal)
... következőkben Pepik Márton szűcs és Kassay István borbély mesterek 1762- ből ...
10.   BODÓ Sándor: Két miskolci vagyonleltár 1762-ből (276. oldal)
... pedig Pirner Ignác [ 22]. A Kassay István vagyonleltárából ismert Szíjj Ádám ...
... nem miskolci származásra utal [ 24]. Kassay István neve az adólajtsomokban 1759ben ...
... gondozását a rokonok vállalják. 2. Kassay István borbély vagyonleltára ( Herman Ottó ...
... írtak psentibus referállyuk: Hogy néhai Kassay István Uram, és eő Kglme ...
11.   BODÓ Sándor: Két miskolci vagyonleltár 1762-ből (277. oldal)
... Aszszonyrúl, rész szerint pedig néhai Kassay István Uramrúl, ez alább meg ...
... második férj étül említett néhai Kassay István Uramtúl való neveletlen kisded ...
... pedig az legkisebb idejű Leánykát Kassay Erzsébetet, magok keze alá vévén, ...
... gombokkal és egy sor pikkellyekkel Kassay Uramrúl álló, az több rajta ...
12.   BODÓ Sándor: Két miskolci vagyonleltár 1762-ből (278. oldal)
... Asztal abrosz borsós formájú 1. Kassay Urrul álló első Ládabeli Portékák, ...
... szereztettek, rész szerint pedig magárul Kassay Urrul állók. Mentének való meg ...
13.   BODÓ Sándor: Két miskolci vagyonleltár 1762-ből (279. oldal)
... két szobában négy nyoszolya. A Kassay István Ur leg kissebb árvája ...
... Ádám Uramrúl állók. Más rendbeliek Kassay István Uramrúl állók. írott orvos ...
14.   BODÓ Sándor: Két miskolci vagyonleltár 1762-ből (280. oldal)
... ládát is találtak az összeírok. Kassay István leltárából nem tűnik ki ...
... nem vélünk lényeges különbséget, bár Kassay István leltára nem eléggé részletező. ...
... eléggé részletező. Pepik Mártonnak két, Kassay Istvánnak egy pincéje volt. Mindketten ...
15.   BODÓ Sándor: Két miskolci vagyonleltár 1762-ből (281. oldal)
... Ibrik" és bors őrlő láda, Kassay Istvánnál pedig egy kő mozsár ...
16.   BODÓ Sándor: Két miskolci vagyonleltár 1762-ből (282. oldal)
... Sohn. Über den Barbiermeister István Kassay, dessen Inventar wir hier besprechen, ...
... sein. Das Haus des István Kassay scheint für jene Zeit nicht ...
... hatte sogar zwei Weinkeller, István Kassay einen. Beide Inventare zählen eingehend ...
17.   BODÓ Sándor: Két miskolci vagyonleltár 1762-ből (283. oldal)
... 12, 15, 17. [ 24] Vö. Kassay István vagyonleltárának bekezdésével. [ 25] MÁL. ...
A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 9. (1970)
18.   SAÁD Andor: Rákóczi Zsigmond csontmaradványainak vizsgálata (174. oldal)
... kapcsolatban az, hogy a nyelvtudós Kassay János, egykor Szerencs plébánosa, aki ...
... is. Szó szerint ezt írta Kassay: „ Mindkettőnek koponyáját és tsontjait szemeimmel ...
... éles szemű, tanult férfi, mint Kassay József volt, egy szóval sem ...
... ebből? Jogos a feltevés, hogy Kassay 1797- ben és 1805- ben ...
... koponyát szemlélte meg a sírboltban. Kassay pontos megfigyelő volt. Kitűnik ez ...
... vonatkozó néhány adatára vonatkozóan helyreigazítja. Kassay eme állításainak helyességét a helyszínen ...
19.   SAÁD Andor: Rákóczi Zsigmond csontmaradványainak vizsgálata (183. oldal)
... sírboltban 1797- ben és 1805ben Kassay József által megszemlélt „ fejedelmi" koponyán ...
20.   SAÁD Andor: Rákóczi Zsigmond csontmaradványainak vizsgálata (184. oldal)
... vagy sírboltjait is kirabolták. [ 2] Kassay József; Szerents város leírása, Tudományos ...
... 5— 6. füzetének 162. oldalán Kassay szövegét Dongó Gyárfás Gyula egy ...
... és 1805- ben. Ezzel szemben Kassay eredeti szövege a Tudományos Gyűjteményiben ...
... is a téves másolás, mert Kassay a következőkben világosan megírta, hogy ...

No comments:

Post a Comment