Wednesday, September 15, 2010

Tolnay Gábor: Föld – ember – törvény. Adatok, tények, következtetések Dévaványa mezőgazdaságának és mezőgazdasági népességének történetéből a XX. sz. első felében (1895–1950) – A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok közleményei 59. (2004)
81.   452. oldal
... Kása Józsefvárosi jegyző, Dévaványa 56 Kassay Jenő községi jegyző 215 Katona ...
Ihász István - Pintér János szerk.: Történeti Muzeológiai Szemle: A Magyar Múzeumi Történész Társulat Évkönyve 8. (Budapest, 2008)
82.   V. Könyv- és folyóiratszemle • A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2006 (Balahó Zoltán) (346. oldal)
... túl olvasmányos, viszont rendkívül aktuális. Kassay János geográfus és Bakacsi Gyula ...
Túri Zoltán szerk.: Tiszavilág. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum Közleményei 2. (Tiszaföldvár, 2007)
83.   ÉRTEKEZÉSEK • Szabó István: Szabadművelődés a Tiszazugban (173. oldal)
... ref. plébános egy vallástörténeti, dr. Kassay Károly tisztifőorvos három erkölcs és ...
Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve XV. - Nógrádi Történeti Évkönyv Belitzky János emlékének tiszteletére (1989)
84.   Szomszéd András: Az alsófokú népoktatás története Kisterenyén az első népoktatási törvénytől az általános iskola megalakulásáig 1886–1946 (303. oldal)
... 2 polgári iskolai tanárnő ( Szmetanáné Kassay Zsófia és Hotovay Amanda ( Varga ...
Bagyinszky Istvánné szerk.: A Losonci 23. gyalogezred a Don-menti harcokban 1942-1943 (Salgótarján, 1993.)
85.   Mellékletek (összeállította: Szabó Péter) • Az ezred parancsnoki és tiszti állománya (64. oldal)
... vezető dr. Kassay Zoltán tart. orvos zászlós ( végig) ...
Zomborka Márta - Forró Katalin szerk.: Tanulmányok a váci múzeum múltjából (A Tragor Ignác Múzeum Közleményei. Váci Könyvek 10. Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, Vác, 2007)
86.   Bárdosi József: Művészet a váci sajtó tükrében 1873 és 1938 között (112. oldal)
... 13.) [ Fényes Adolf, Mészöly Géza] Kassay Vidor a múzeumnak, 19. évf. ...
Néprajzi tanulmányok Ikvai Nándor emlékére I. (Studia Comitatensia 23. Szentendre, 1994)
87.   Bencsik János: A szőlő monokultúra kiépülésének évtizedei Tokajban (561. oldal)
... urnák 232 m ftkal. Item Kassay ötvös Toperczer urnák 12 m ...
A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve 33-35. - 1990-1992 (Nyíregyháza, 1993)
88.   Páll István: Egy szabolcsi kirajzású telepsközség társadalomrajza az I. világháborúig (Újléta társadalma az egyházközösségi forrásanyag alapján) (lektorálta: Dankó Imre) (194. oldal)
... 1903 Erdélyi Gyula ? 1897 — 1899 Kassay Ida 1899 — 1902 Benedek Blanka ...
... 1907 Buzogány Dénes 1902 — 1907 Kassay Luiza 1907 — 1910 Szabó Imre ...
Bernáth Zoltán: Ukrajnától a Párizsi medencéig.(Jósa András Múzeum Kiadványai 43. Nyíregyháza, 1998.)
89.   Előszó (113. oldal)
... Mogyoróssy László alezredes, osztályparancsnok és Kassay Albert főhadnagy, a tüzérosztály egyik ...
90.   Előszó (145. oldal)
... kell az első üteg parancsnokát. Kassay Albert főhadnagyot leváltottam a főfigyelőjében. ...
91.   Végszó. Civilként sem könnyű kezdeni (235. oldal)
... az aki vezet Egy ütegparancsnok, Kassay főhadnagy, Ütege tüzétől a muszkák ...
Bene János — Szabó Péter: Huszonnégyes honvéd ek a Kárpátokban. (A Nyíregyházi Jósa András Múzeum kiadványai, 42. Nyíregyháza, 1997)
92.   126. oldal
... gépágyús üteg, a 22/ 1. ( Kassay Albert főhadnagy), a 22/ 2. ( ...
93.   136. oldal
... 2. üpk. 22/ 3. üpk. Kassay Albert fhdgy. ( hadifogság: 1945. V. ...
A Wosinszky Mór Múzeum Évkönyve 25. (Szekszárd, 2003)
94.   Balázs Kovács Sándor: Nemzetiségi együttélés. Kölcsönhatások és ellentétek a sárközi magyarok és a körülöttük élő nemzetiségek (németek, szerbek) kapcsolatrendszerében (283. oldal)
... István, Gerjen: Kenessey Béniámin, Harc: Kassay Gáspár, Kajdacs: Korczi János, Madocsa: ...
A Wosinsky Mór Múzeum évkönyve 30. ( Szekszárd, 2008)
95.   Balázs Kovács Sándor: Szemelvények a Tolna megyei vásárok történetéből (429. oldal)
... hivatalával járó eszközei és tárgyai: Kassay János szekszárdi hegy- és vásár ...
... én panaszkodik a szekszárdi vásárbíró, Kassay János és a vásári esküdtek: ...
... írnok, Ujfalusy Ferenc uradalmi alkalmazott, Kassay János vásárbíró, Simon Ferenc, Lendvay ...
96.   Balázs Kovács Sándor: Szemelvények a Tolna megyei vásárok történetéből (433. oldal)
... Cassájába tétetik. 1818. aug. 2. Kassay János Vásár Bíró, Simon Ferenc ...
Gaál Attila szerk.: Szekszárd Megyei város monográfiája (Hasonmás kiadó Wosinsky Mór Múzeum, Szekszárd, 2006)
97.   159. oldal
... amikor özv. Hrabovszky Péterné szül. Kassay Anna* az 1855- ik évi ...
98.   160. oldal
... az özv. Hrabovszky Péterné szül. Kassay Anna- féle végrendeleti okirat volt ...
... felirás ,, E' Szent Egyház Alapítói Kassay Anna, Hrabovszky Péter férjével, és ...
99.   161. oldal
... ezen felírás „ E Templom Alapítói Kassay Anna, Hrabovszky Péter férjével és ...
100.   165. oldal
... vehette kezdetét, mert Hrabovszky Péterné Kassay Anna vagyonát később tudták értékesíteni. ...

No comments:

Post a Comment