Wednesday, September 15, 2010

Végh András: Buda város középkori helyrajza 2. Végh András (Monumenta Historica Budapestinensia 16. kötet Budapest, 2008)
101.   Oklevélkivonatok • 1500-1577 (199. oldal)
... király hűséges szolgálatai jutalmául ( e.) Kassay János királyi kamarásnak adományoz egy ...
Takács Lajos szerk.: Néprajzi Közlemények 11. évfolyam, 1-2. szám(Budapest, 1966)
102.   TÖRTÉNETI ADATOK • Gáborján Alice: A sátoraljaújhelyi csizmadia céh 1686-ból származó céhlevele (148. oldal)
... Andrea Révész, Georgii Kerékgyártó, Joannis Kassay, Stephani Kocsordi, Ladislai Majoros, & Martini ...
Lakatos Éva: Magyar irodalmi folyóiratok F–H (A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzeteti A. sorozat 4-5. Budapest, 1975)
103.   301. oldal
... Két világhirü regényiró. ( 4) p., Kassay Adolf... ( 2) p., a 3. ...
Lakatos Éva: Magyar irodalmi folyóiratok. Pápa–Regényvilág (A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzetei, A. sorozat 20-22. Budapest, 1983)
104.   1832. oldal
... Dezső, Kántor Lajos, Karácsonyi János, Kassay Sándor, Kéky Lajos, Kelembéri Sándor, ...
105.   2039. oldal
... Mária, Csősz Ferenc, Gyökössy Endre, Kassay Béla, Kirjákné Kovács Emma, Krüzsely ...
... 9. SZ. ( R. Berde Mária, Kassay Béla írásaival. ) ! A 647. tétel ...
106.   2043. oldal
... Mózes, Horváth Jenő, Jakab Ödön, Kassay Béla, Kecskeméthy István, Krüzselyi Erzsébet, ...
107.   2046. oldal
... Géza, Gavallér Lajos, Juhos László, Kassay Béla, Kecskeméthy István, Kirjákné Kovács ...
Lakatos Éva: Magyar irodalmi folyóiratok. Új–Vágvölgyi lap (A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzetei, A. sorozat 35-37. Budapest, 1997)
108.   3098. oldal
... László, Karafiáth Jenő, Karinthy Gábor, Kassay Solt, Kelemen Viktor, Kelen István, ...
109.   3099. oldal
... Kálmán, Karafiáth Jenő, Karinthy Gábor, Kassay Solt, Katona László, Kéky Lajos, ...
110.   3101. oldal
... Emil, Karafiáth Jenő, Karinthy Gábor, Kassay Solt, Keblovszky Lajos, Kerékgyártó János, ...
111.   3102. oldal
... Albert, Károlyi Amy, Kárpáti Aurél, Kassay Solt, Keblovszky Lajos, Kéky Lajos, ...
112.   3105. oldal
... Jenő, Kárpáti Aurél, Kassák Lajos, Kassay Solt, Keblovszky Lajos, Kende István, ...
113.   3170. oldal
... Ödön, Jánossy Gábor, Kaposi József, Kassay Sándor, Kelenffy Béla, Kemény Gábor, ...
Lakatos Éva: Magyar irodalmi folyóiratok. Vagyunk-Zsombolyai Közlöny (A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzetei, A. sorozat 38-40. Budapest, 2000)
114.   3609. oldal
... Kajabusz), Fülöp Zsigmond, Gergye Sándor, Kassay Antal, Kertész Manó, Klein Győző, ...
115.   3615. oldal
... Géza, Halis István, Kalocsa Róza, Kassay Antal, Kertész József, Nagy Samu, ...
116.   3699. oldal
... 5- dec. 28. ( Héger Ferenc, Kassay Tibor, Kincs István, Prohászka Ottokár, ...
... ifj. Csizmadia István, Gáspár Imre, Kassay Tibor, P. Pál Ödön, Prohászka ...
Lakatos Éva szerk.: A Toll 1929–1938 (A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzetei, B. sorozat 9. Budapest, 1977)
117.   A Toll könyvészeti leírása (13. oldal)
... 17: Viktoria, 1930. márc. 14: Kassay, 1930. okt. 22: Central, 1931. ...
Madár János: Magyar irodalmi antológiák és gyűjtemények. Emlékkönyv – Erdélyi János levelezése (A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzetei, F. Sorozat 5-6. Budapest, 1981)
118.   336. oldal
... Bódog, Hlebik János, Horváth Károly, Kassay József, Katinszky János, Kozora Imre, ...
Madár Lajos: Magyar irodalmi antológiák és gyűjtemények. Erdélyi Játékos Gyűjtemény – Gyöngyös (A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzetei, F. Sorozat 7-10. Budapest, 1982)
119.   627. oldal
... Jókai Mór, Károly Lajos főherceg, Kassay István, Kellner Gusztáv, cselei Kolosy ...
Madár Lajos: Magyar irodalmi antológiák és gyűjtemények. Gyöngyösbokréta – Az igazság tölgyfája (A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzetei, F. Sorozat 11-14. Budapest, 1984)
120.   762. oldal
... Méta, Kántor Mihály, Kárpáti Aurél, Kassay Lajos, Keéky István, Kersék János, ...

No comments:

Post a Comment