Tuesday, October 26, 2010

4 König Matthias schenkte dem Kapitän von Oberungarn, Blasius Magyar, jene Güter, que Ioannis et Stanislai filiorum Stephani de dicta Kazza ac Alberti filii Petri et aliorum nobilium de eadem Kazza prefuerant,Kasza, possessio comitatus Trincinien-sis (Kasza, Koseca, hodie in Slova-cia) 34, 64,126, cf. Albertus, Iohannes, Petrus, Stanislaus, Stephanus Kaszai 
Kazza v. Kasza Francisci Döry, Georgius Bónis, Geisa Érszegi, Susanna Teke: Decreta Regni Hungariae : Gesetze und Verordnungen Ungarns 1458–1490 (MOL kiadványai 2. sorozat : Forráskiadványok 19. 1989)   Decreta (126. oldal)   
Item introductores1 exterorum"1 hominum spoliatorum" aut0 stipendia-riorum ad disturbandum0 statum internump regni.
Item erigentes se et*J opponentes sua potentia contra litteras iuridicas etr sententias iudicum ordinariorum post secundam evocationem et probatio-nem. 
Item violatores litterarum fidei5 publice5 vel salvi conductus, dum1 evidenter" fuerint convicti.
Itemv traditores castrorum vel propriorum dominorum, dum evidenter fuerint convicti/ 
Item occisores velw vulneratoresx iudicum ordinariorum regni, presertim dum sunty inz officio publico.
Itemaa occisoresx adversariorumbb in lococc iudiciorum publicorum vel palatinaliumaa
Item publiciee hereticiee adherentes damnate heresi. 
Item incestuosi et corruptores consanguinearum suarum usque ad quar-tum gradum consanguinitatis, dum fuerintff evidenter^ convicti ets§ proscrip-
tÍ88. 
IIIa Articuli forumb spiritualeb concernentes.
// 'E, F, I, K, N inductores MA extraneorum; E, I, K externorum nFspoliationes;Nad 
spoliationes °-°A an stipendiarii disturbantes PA integri iE, I, K om. rF, N item S-SA publice fidei 'A cum UF accidenter V_VE om. WE, K et "-"A om. y¥, G, I, K, N sint ZI om. AA-AAbbF, N vel adversariores "E, K locis EE~EEI publice heresi FF_FFI evidenter fuerint sg-ggA om.; E convicti et prescripti; I et proscripti (bis) 
III a E, F, G, K, N add. Item b"bF forem causarum spiritualium 

// 4 König Matthias schenkte dem Kapitän von Oberungarn, Blasius Magyar, jene 
Güter, que Ioannis et Stanislai filiorum Stephani de dicta Kazza ac Alberti filii Petri et aliorum nobilium de eadem Kazza prefuerant, sed per notam infidelitatis eorundem, quam ipsi ex eo, quod non veriti generalia decreta predecessorum nostrorum regum Hungarie regnique nostri et nostra ac penas in eisdem expressas exteras gentes et nationes ... introducentes, idem regnum nostrum ... igne et gladio vastarunt ac a regnicolis nostris homagia et gravissimas alias exactiones extorserunt incendia quoque et interemptiones hominum ac captivationes nobilium et aliarum personarum aliaque indicibilia dampna, iniurias, spoliationes et diversorum ma-lorum genera commiserunt insuper quoque castella et munitiones contra dicta decreta sine annuentia nostra et regni nostri in detrimentum eiusdem regni nostri de novo edificaverunt atque latronibus Bohemis, qui se fratres appellabant, adherentes cum eis in omnibus malorum generibus, quibus iidem hoc regnum afficiebant, participes fuerunt et ad hec faciendo eis omni auxilio ac subsidio irritamentoque et occasione fuerunt, incurrerunt, ad sacram regni nostri Hungarie coronam con-sequenterque maiestatem nostram iuxta antiquam et approbatam eiusdem regni nostri consuetudinem ac contenta prefatorum decretorum rite et ligittime devolute sunt ... 30. Sept. 1462. Ungarisches Staatsarchiv, Dl 15772. Vgl. auch GA XIX von 1445. 
5 Vgl. GA XXVII von 1464. 
6 Vgl. GA XX der Propositiones von 1415117 und XIX von 1464. 
III 1 Vgl. GA IX vom 24. Jan. 1458, XXXV vom 8. Juni 1458, XVII von 1464 und XVII 
von 1471. 

I om. Primusc. Omnes cause circa mysteria et defectus sacramentorum. 
Item cause in facto fidei et cause heresium sived suspectorum de heresi. 
Item cause testamentorume et earundemf accessoriaf
Item cause matrimoniales et accessoria earundem§, specialiterh vero' dotisk, rerum1 paraphernalium1, donationum propter nuptias et iuris quarta-litii, si non intenteturm pro hereditate possessionaria adipiscenda. 
Item cause decimarum" realium et personalium et accessoria0 earundemp 
Item cause usurarum. 
Item cause viduarum et miserabilium personarum, si non agitur pro possessionibus et prediis adipiscendis. 
Item causei fidei violate et omnium periuriorunr et cause, quarums finis tendit1 ad correctionem pro peccato". 
Item omnes cause, in quibus quisv incidit in sententiam excommunicatio-nisw hominis vel canonis*. 
Quibus quidem articulis premissis modo premisso3 nobis3 presentatisb supplicaverunt nobis dictic prelati, barones, proceres et nobiles regni nostri, ut eosdemd articulos regio consensu approbantese dignaremur deinceps facere observari. Nos itaque supplicationibusf eorundem^ prelatorum, baronumh, procerumh et nobilium predicti' regni nostrik inclinati predictos articulos et quemlibet1 eorum acceptantes"1 et approbantes"1 decrevimus" deinceps" inviolabiliter observandos observabimusque0 et observari facie-mus cum effectu. 
In quorum omnium premissorum testimonium presentes litteras nostras secreti sigilli nostri, quo ut rex Hungariep utimur, muniminei roboratas universitatir dictorum5 prelatorum, baronum, procerum et1 nobilium predicti regni nostri duximus concedendas. 
Datum Bude", vigesimov die congregationis generalis supradicte, anno Domini millesimo quadringentesimow sexagesimo secundo. 

/// CE, KPrimum; lom. dA, E, F, G, K, Iseu eI, K testamentarie f-fA, E, F, G, 
N accessorum de eisdem; K accessoria de eisdem; I eisdem accessorum «A eorundem hI realiter 'E, G, K, I, N autem kG, I, K, N add. et ]-'A parapherno-rum mA excitaretur nA sponsalium °A, N accessorum PA eorundem iA, E, G, K causa rE, K periurorum SE, K quorum lE, I, K tendat UN peracto VA qui; I quibusvis WF executionis "I, K canonum; E canoniter 
Cond. a~a A, E,G,K, I, N nobis premisso bF, Nprestitis;Ipresentandis cFom. dE eisdem eA approbare fA supplicatione &A eorum h~hA et baronum procerumque; F baronum et nobilium et procerum; N baronum et procerum 1 dicti kA om. 'A, E, K quelibet m-mA acceptare et approbare n_"N deinceps decrevimus °N observabimus PN Ungarie rI universitate Kasza, possessio comitatus Trincinien-sis (Kasza, Koseca, hodie in Slova-cia) 34, 64,126, cf. Albertus, Iohannes, Petrus, Stanislaus, Stephanus Kaszai 
Kazza v. Kasza 

No comments:

Post a Comment