Wednesday, October 27, 2010

Adalékok a sátoraljaújhelyi volt pálos-piarista templom, kolostor és berendezései történetéhez (

A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 11. (1972)
   JOÓ Tibor: Adalékok a sátoraljaújhelyi volt pálos-piarista templom, kolostor és berendezései történetéhez (150. oldal)   JOÖ TIBOR 

1610-ben házaikat és birtokaikat ismét visszakapták.37 1626-ban a város akkori birtokosa — Alaghy Menyhért országbíró, zempléni főispán — templomukat újjáépítette, s a templomot nagyobb oltárral díszesítette.38 
A XVII. század közepén az újhelyi pálosok vagyona tetemesen gyarapodott. Somogyi Ferenc leleszi préposttól igen gazdag ingóságokat, Báthori Zsófiától, II. Rákóczi György özvegyétől és fiától Ferenctől falvakat, telkeket kaptak és más adományozók is gazdagították őket. 
1672-ben az Egyed napi búcsúnál kirabolták a kolostort. 
1674-ben az 1673-ban agyonvert Cseppelény György atya „romlatlan holt testét a farmosi temetőből kiemelvén, a Rákóczi által ezen eset örök emlékéül épített kápolna (az ún. Rákóczi kápolna) sírboltjába eltemették."39 
1678-ban Olaszi, Zsadány és Sára helységeket a tőketerebesi pálos birtoktól elszakították és az újhelyi kolostorhoz csatolták. 1679. március 23-án Thököly emberei Szaláczy Ferenc és Kassai István vezetésével (mintegy 600 fő) megtámadták és délelőtt 10 órától sötét estéig ostromolták a kolostort, háro'-n oldalról is támadván, de Bessenyei Márk és Szörény Ágoston atyák 30 emberrel oly vitézül védekeztek, hogy a klastrom, a templom, a 

4. kép. A templom nyugati homlokzata. 5. kép. A kolostor északnyugati sarok
része 

No comments:

Post a Comment