Saturday, October 2, 2010

Archives :Nógrád Megyei Levéltár
 
Settlement:CSÉCSE
 
A térkép készítésének időpontja: 1867
A térképszelvények száma: 50
A térkép méretaránya: 1:2880
I. A település hivatalos elnevezései és írásmódjai:
1872-től Csécse1
II. Járási beosztásának változásai:
1872–1950.01.31.: Sziráki j.2; 1950.02.01.–1950.08.14.: Pásztói j.3; 1950.08.15.–1983.12.31.: Pásztói jt.4; 1984.01.01.: járások megszüntetése5; 1984.01.01.–1990: Pásztó v. vkk. közs.6
III. Körjegyzőségi beosztásának változásai:
1872: Bujáki kj.7; 1872–1873: Csécsei kj.8; 1873–1950: Csécsei jegyzőség; 2001.03.31-től Csécse és Szarvasgede községek kj.
IV. Közigazgatási jogállása (kisközség, nagyközség, város, tanácsok, önkormányzatok stb.):
1872–1873: kk.9; 1873–1950.10.25.: nk.10; 1950.10.26.–1970.06.30.: nkt.11; 1970.07.01.–1990: kkt. (társközsége Ecseg kkt.-nak, Ecseg elnevezéssel és székhellyel)12; 1990-től önk.; 1990-től közs.
VI. Állami anyakönyvi kerületi beosztása:
1895.10.01.–1970.06.30.: Csécsei akvk.13; 1937: akvk. sorsz.: 141214; 1970.07.01–1990.12.31.: Ecsegi akvk.; 1991.01.01-től Csécsei akvk.
VII. Külterületi lakott helyek:
1881: Lacziháza telep, Hosszúvölgy telep, Kuravölgy telep, Bélahalma telep, Rózsás almás puszta15; 1900: Balásy Árpád tulajdonát képező gazdasági telep – Erzsébetvölgy puszta, Buchvalder János tulajdonát képező gazdasági telep – Széphalom puszta16; 1905: Bélahalom puszta17; 1905: Bélahalompuszta, Bogaraspuszta, Erzsébetpuszta, Hosszúvölgypuszta, Rózsásalmáspuszta, Széphalompuszta18; 1916: Bélahalompuszta, Bogaraspuszta, Erzsébetpuszta, Hosszúvölgypuszta, Rózsásalmáspuszta, Széphalompuszta19
IX. Háztulajdonosok az 1867. évi házjegyzék alapján:
Csécse 1867
 
1 194/1872. tvhb.; 2 194/1872. tvhb.; 3 NHÉ 1950/2.; 4 MNK MT 196/1950., MK 1950/126.; 5 1983/II. tv., MK 1983/60.; 6 MNK ET 23/1983., TK 1983/32., MK 1983/61.; 7 194/1872. tvhb.; 8 194/1872. tvhb.; 9 194/1872. tvhb.; 10 111/1873. tvhb.; 11 MNK MT 196/1950., MK 1950/126.; 12 MNK ET 19/1970., TK 1970/23., MK 1970/41.; 13 1894. évi XXXIII. tv.; 14 BM 70.300/1937., RT 1937.; 15 1881. szabr.; 16 136-149/1900. tvhb.; 17 5998-1905-77. tvhb.; 18 BM 134.179-1905/II.c.; 19 1916. szabr.
 
1Csécse rom. k. plébánia >>
116Baumel Sámuel >>
117Tóth János >>
122Gubány Mihály >>
121Csécse község >>
118Bali István örökösei >>
119Tolmácsi Miklósné >>
120Fekete Balázs >>
114Gyenes János >>
115Ozsváld János >>
112Gáspár Imre >>
113Gáspár Imre >>
111Földi Antal >>
110Forró János >>
109Fekete Ferenc >>
108Fekete Miklós >>
107Forró Jakab >>
106Drevenka Jakab >>
105Kovács János >>
104Bíró Vendel >>
103Hényel József >>
102Forró József öreg >>
101Trencsiner Herman >>
96Hídvégi Pál >>
97Veres János >>
94Rácz Ignác >>
95Rácz Márton >>
98Tóth Mihály >>
100Fischer Jakab
99Darvas Pál >>
86Csécse izraelita község >>
87Hídvégi Mihály >>
88Hényel Fábián >>
89Berkes József >>
93Holkó Mihály >>
91Tolmácsi András >>
92Fekete Dénes >>
85Bali János >>
84Csécse izraelita község >>
83Rainer Lőrincné >>
82György Ádám >>
81Forró Miklós öreg >>
80Hényel Jakab örökösei >>
79Demény Ferenc Mihály >>
78Grünbaum Sámuel >>
76Vicsi Mátyás árvái
77Bíró Gergely >>
25Fábry Pál >>
26Hényel Bodó >>
27Tóth József >>
28/bFekete István >>
28/aFekete Mátyás >>
24Batta Ferenc >>
23Bona Istvánné >>
20Hídvégi Antal >>
22Sröter Klára >>
21Csécsei közbirtokosság
19Hényel János örökösei >>
18Csághi Mihályné >>
15Hídvégi József >>
17Gyémánt Károly >>
16Demko József ifjú >>
szám nélkülCsáky Mátyás
13Vajas Balázs >>
14Fodor Mihály öreg >>
12Szekeres Pál >>
10Kaszay Sámuel >>
11Kaszay Sámuel >>
9Forró István >>
8Forró Ferenc >>
szám nélkülBíró Imre
5Bíró János >>
6Forró János legifjabb >>
7Forró Mihály >>
4Rainer Lőrincné >>
164Rajko János
3György Márkus >>
2György János >>
2György István >>
2György Mihály >>
167Kracsák István >>
165Vicsi György >>
166Rádits Béni >>
133Csécse rom. k. iskola >>
132/bTolmácsy Mátyás >>
132/aTolmácsy Vince >>
131Sáfár Mátyás >>
130Fekete Mihály >>
129Gócza Ignác >>
128Illés Borbála és tulajdonostárs
128Illés Józsefné >>
127Tari János ifjú >>
126Forró András >>
125Forró Miklós árvái >>
124Fekete Lőrinc >>
134Várbai Péter özvegy >>
135Tari Antal özvegy >>
136György József >>
137Demény Pál öreg >>
138Ráday László gróf >>
139Almásy Dénes gróf >>
140Árvai Márton >>
142Kracsák Péter >>
141Gelb Sámuel >>
144Ráday László gróf >>
145Vajas János >>
146György Pál örökösei >>
147Dancz Márton öreg >>
148Csitniki Ferenc >>
149Valóczi Miklósné >>
150Kovács Gáspár >>
151Tolmácsi Gábor >>
152Tolmácsi Mihály >>
szám nélkülBíró Mátyás >>
153Forró János ifjú >>
154Bali Ferenc >>
156Varga Antal >>
157Tari András >>
163Pintér Mihály >>
29Gyürky Pál örökösei >>
158Gyürky Pál örökösei >>
159Dancz Elekné >>
160Továzsai Elek >>
szám nélkülSáfár Mátyás
szám nélkülFekete Pál
161Demény Antal öreg
46Sröter Klára >>
44/aSröter Klára >>
44Sröter Klára >>
45Sröter Klára >>
42Gyürky Pál örökösei >>
40Gyenes Demeter >>
39Szecskó János
38Almásy Dénes gróf >>
41Sághi Antal >>
37Babiák Pál >>
36Nedeczky Géza >>
35Nedeczky Géza >>
34/bDemén János >>
34/aVicsi János >>
33Vicsi János >>
33Vicsi Demény András >>
33Vicsi Mihály >>
szám nélkülVarga József >>
32Varga József >>
162Sármán János >>
31Dósa Sándor
30Varga Mihály
73Kovács Gergely >>
72Csécsei közbirtokosság
71Osvart Orbán
70Fekete Dénes >>
69Géczy Lajos >>
68Bedár György >>
66Csécse község >>
65Tari János öreg >>
64Hényel István >>
63Tancsofár József >>
62Tormásy Gáborné >>
61Kovács István >>
60Sáfár István >>
59/aBaumel Sámuel >>
59/bVarbai Mihály >>
58Demény András >>
57/bDemény Mihály >>
57/aDemény Antal >>
56Bíró András ifjú >>
55Bíró András öreg >>
54Bona Antal >>
53Gyürky István >>
52Hényel Teréz
49Darvas Pál >>
50/aDarvas Pál >>
46/bSröter Klára >>
46/aSröter Klára >>
48Nedeczky Géza >>
47Csécsei közbirtokosság >>
51Darvas Pál
50/bDarvas Pál
szám nélkülAmbróczy Tamás
szám nélkülAlmásy Dénes gróf
43Gyürky Pál örökösei
43/bGyürky Pál örökösei
43/aGyürky Pál örökösei
szám nélkülNedeczky Géza


LEVENML
DBHAZSZAM
MEGYNOGRAD
FALUCSÉCSE
DESCTEXT A térkép készítésének időpontja: 1867
TEXT A térképszelvények száma: 50
TEXT A térkép méretaránya: 1:2880
TEXT I. A település hivatalos elnevezései és írásmódjai:
TEXT 1872-től Csécse1 STYL BODY
TEXT II. Járási beosztásának változásai:
TEXT 1872–1950.01.31.: Sziráki j.2; 1950.02.01.–1950.08.14.: Pásztói j.3; 1950.08.15.–1983.12.31.: Pásztói jt.4; 1984.01.01.: járások megszüntetése5; 1984.01.01.–1990: Pásztó v. vkk. közs.6 STYL BODY
TEXT III. Körjegyzőségi beosztásának változásai:
TEXT 1872: Bujáki kj.7; 1872–1873: Csécsei kj.8; 1873–1950: Csécsei jegyzőség; 2001.03.31-től Csécse és Szarvasgede községek kj. STYL BODY
TEXT IV. Közigazgatási jogállása (kisközség, nagyközség, város, tanácsok, önkormányzatok stb.):
TEXT 1872–1873: kk.9; 1873–1950.10.25.: nk.10; 1950.10.26.–1970.06.30.: nkt.11; 1970.07.01.–1990: kkt. (társközsége Ecseg kkt.-nak, Ecseg elnevezéssel és székhellyel)12; 1990-től önk.; 1990-től közs. STYL BODY
TEXT VI. Állami anyakönyvi kerületi beosztása:
TEXT 1895.10.01.–1970.06.30.: Csécsei akvk.13; 1937: akvk. sorsz.: 141214; 1970.07.01–1990.12.31.: Ecsegi akvk.; 1991.01.01-től Csécsei akvk. STYL BODY
TEXT VII. Külterületi lakott helyek:
TEXT 1881: Lacziháza telep, Hosszúvölgy telep, Kuravölgy telep, Bélahalma telep, Rózsás almás puszta15; 1900: Balásy Árpád tulajdonát képező gazdasági telep – Erzsébetvölgy puszta, Buchvalder János tulajdonát képező gazdasági telep – Széphalom puszta16; 1905: Bélahalom puszta17; 1905: Bélahalompuszta, Bogaraspuszta, Erzsébetpuszta, Hosszúvölgypuszta, Rózsásalmáspuszta, Széphalompuszta18; 1916: Bélahalompuszta, Bogaraspuszta, Erzsébetpuszta, Hosszúvölgypuszta, Rózsásalmáspuszta, Széphalompuszta19 STYL BODY
TEXT IX. Háztulajdonosok az 1867. évi házjegyzék alapján:
TEXT Csécse 1867
HAZSZAM 1 TUL Csécse rom. k. plébánia X 19.62540193 Y 47.86483107
SZAM 116 TUL Baumel Sámuel X 19.62572578 Y 47.86456337
SZAM 117 TUL Tóth János X 19.62578992 Y 47.86445309
SZAM 122 TUL Gubány Mihály X 19.62553118 Y 47.86440161
SZAM 121 TUL Csécse község X 19.62563136 Y 47.86429995
SZAM 118 TUL Bali István örökösei X 19.62581622 Y 47.86417148
SZAM 119 TUL Tolmácsi Miklósné X 19.62592931 Y 47.86405436
SZAM 120 TUL Fekete Balázs X 19.62589461 Y 47.86387201
SZAM 114 TUL Gyenes János X 19.62617337 Y 47.86336923
SZAM 115 TUL Ozsváld János X 19.62614690 Y 47.86304390
SZAM 112 TUL Gáspár Imre X 19.62656027 Y 47.86378072
SZAM 113 TUL Gáspár Imre X 19.62623450 Y 47.86357783
SZAM 111 TUL Földi Antal X 19.62652225 Y 47.86388866
SZAM 110 TUL Forró János X 19.62663486 Y 47.86402444
SZAM 109 TUL Fekete Ferenc X 19.62634522 Y 47.86413365
SZAM 108 TUL Fekete Miklós X 19.62634399 Y 47.86431837
SZAM 107 TUL Forró Jakab X 19.62635589 Y 47.86450744
SZAM 106 TUL Drevenka Jakab X 19.62639656 Y 47.86463918
SZAM 105 TUL Kovács János X 19.62616261 Y 47.86476130
SZAM 104 TUL Bíró Vendel X 19.62607071 Y 47.86502125
SZAM 103 TUL Hényel József X 19.62581376 Y 47.86513249
SZAM 102 TUL Forró József öreg X 19.62565202 Y 47.86528283
SZAM 101 TUL Trencsiner Herman X 19.62562748 Y 47.86542809
SZAM 96 TUL Hídvégi Pál X 19.62616224 Y 47.86561454
SZAM 97 TUL Veres János X 19.62592673 Y 47.86559593
SZAM 94 TUL Rácz Ignác X 19.62619345 Y 47.86577711
SZAM 95 TUL Rácz Márton X 19.62590456 Y 47.86565981
SZAM 98 TUL Tóth Mihály X 19.62566237 Y 47.86562803
SZAM 100 TUL Fischer Jakab
SZAM 99 TUL Darvas Pál X 19.62539081 Y 47.86560080
SZAM 86 TUL Csécse izraelita község X 19.62544483 Y 47.86575667
SZAM 87 TUL Hídvégi Mihály X 19.62558588 Y 47.86580434
SZAM 88 TUL Hényel Fábián X 19.62604148 Y 47.86592521
SZAM 89 TUL Berkes József X 19.62619173 Y 47.86591786
SZAM 93 TUL Holkó Mihály X 19.62636542 Y 47.86596098
SZAM 91 TUL Tolmácsi András X 19.62628150 Y 47.86605596
SZAM 92 TUL Fekete Dénes X 19.62656669 Y 47.86613369
SZAM 85 TUL Bali János X 19.62590220 Y 47.86603806
SZAM 84 TUL Csécse izraelita község X 19.62553156 Y 47.86591677
SZAM 83 TUL Rainer Lőrincné X 19.62529410 Y 47.86601691
SZAM 82 TUL György Ádám X 19.62560847 Y 47.86607472
SZAM 81 TUL Forró Miklós öreg X 19.62528907 Y 47.86615328
SZAM 80 TUL Hényel Jakab örökösei X 19.62498823 Y 47.86643407
SZAM 79 TUL Demény Ferenc Mihály X 19.62501655 Y 47.86663184
SZAM 78 TUL Grünbaum Sámuel X 19.62485836 Y 47.86680856
SZAM 76 TUL Vicsi Mátyás árvái
SZAM 77 TUL Bíró Gergely X 19.62465059 Y 47.86693494
SZAM 25 TUL Fábry Pál X 19.62416792 Y 47.86702751
SZAM 26 TUL Hényel Bodó X 19.62379823 Y 47.86699197
SZAM 27 TUL Tóth József X 19.62321168 Y 47.86685195
SZAM 28/b TUL Fekete István X 19.62293952 Y 47.86647287
SZAM 28/a TUL Fekete Mátyás X 19.62291774 Y 47.86657193
SZAM 24 TUL Batta Ferenc X 19.62386354 Y 47.86669037
SZAM 23 TUL Bona Istvánné X 19.62409711 Y 47.86653307
SZAM 20 TUL Hídvégi Antal X 19.62472516 Y 47.86628804
SZAM 22 TUL Sröter Klára X 19.62437581 Y 47.86661525
SZAM 21 TUL Csécsei közbirtokosság
SZAM 19 TUL Hényel János örökösei X 19.62423415 Y 47.86621572
SZAM 18 TUL Csághi Mihályné X 19.62405671 Y 47.86612865
SZAM 15 TUL Hídvégi József X 19.62388121 Y 47.86592061
SZAM 17 TUL Gyémánt Károly X 19.62425477 Y 47.86601111
SZAM 16 TUL Demko József ifjú X 19.62421754 Y 47.86589474
SZAM szám nélkül TUL Csáky Mátyás
SZAM 13 TUL Vajas Balázs X 19.62361195 Y 47.86580540
SZAM 14 TUL Fodor Mihály öreg X 19.62343178 Y 47.86576671
SZAM 12 TUL Szekeres Pál X 19.62435881 Y 47.86566533
SZAM 10 TUL Kaszay Sámuel X 19.62377056 Y 47.86536919
SZAM 11 TUL Kaszay Sámuel X 19.62443883 Y 47.86551320
SZAM 9 TUL Forró István X 19.62435805 Y 47.86530029
SZAM 8 TUL Forró Ferenc X 19.62393521 Y 47.86518585
SZAM szám nélkül TUL Bíró Imre
SZAM 5 TUL Bíró János X 19.62406080 Y 47.86501589
SZAM 6 TUL Forró János legifjabb X 19.62441150 Y 47.86510870
SZAM 7 TUL Forró Mihály X 19.62473950 Y 47.86521702
SZAM 4 TUL Rainer Lőrincné X 19.62465168 Y 47.86495797
SZAM 164 TUL Rajko János
SZAM 3 TUL György Márkus X 19.62483288 Y 47.86479433
SZAM 2 TUL György János X 19.62433161 Y 47.86468028
SZAM 2 TUL György István X 19.62433161 Y 47.86468028
SZAM 2 TUL György Mihály X 19.62433161 Y 47.86468028
SZAM 167 TUL Kracsák István X 19.62418875 Y 47.86446769
SZAM 165 TUL Vicsi György X 19.62367792 Y 47.86407880
SZAM 166 TUL Rádits Béni X 19.62385199 Y 47.86415710
SZAM 133 TUL Csécse rom. k. iskola X 19.62425301 Y 47.86407153
SZAM 132/b TUL Tolmácsy Mátyás X 19.62475926 Y 47.86404482
SZAM 132/a TUL Tolmácsy Vince X 19.62476006 Y 47.86411738
SZAM 131 TUL Sáfár Mátyás X 19.62506689 Y 47.86408506
SZAM 130 TUL Fekete Mihály X 19.62536473 Y 47.86412536
SZAM 129 TUL Gócza Ignác X 19.62548432 Y 47.86400601
SZAM 128 TUL Illés Borbála és tulajdonostárs
SZAM 128 TUL Illés Józsefné X 19.62514992 Y 47.86390872
SZAM 127 TUL Tari János ifjú X 19.62554198 Y 47.86390017
SZAM 126 TUL Forró András X 19.62557596 Y 47.86372187
SZAM 125 TUL Forró Miklós árvái X 19.62570843 Y 47.86358487
SZAM 124 TUL Fekete Lőrinc X 19.62564699 Y 47.86334767
SZAM 134 TUL Várbai Péter özvegy X 19.62344274 Y 47.86319814
SZAM 135 TUL Tari Antal özvegy X 19.62335231 Y 47.86299848
SZAM 136 TUL György József X 19.62287900 Y 47.86304701
SZAM 137 TUL Demény Pál öreg X 19.62261247 Y 47.86288121
SZAM 138 TUL Ráday László gróf X 19.62251087 Y 47.86255625
SZAM 139 TUL Almásy Dénes gróf X 19.62235964 Y 47.86217656
SZAM 140 TUL Árvai Márton X 19.62169751 Y 47.86169386
SZAM 142 TUL Kracsák Péter X 19.62158083 Y 47.86178240
SZAM 141 TUL Gelb Sámuel X 19.62187600 Y 47.86158082
SZAM 144 TUL Ráday László gróf X 19.62041107 Y 47.86298890
SZAM 145 TUL Vajas János X 19.62136412 Y 47.86288081
SZAM 146 TUL György Pál örökösei X 19.62182209 Y 47.86292252
SZAM 147 TUL Dancz Márton öreg X 19.62194926 Y 47.86319458
SZAM 148 TUL Csitniki Ferenc X 19.62237443 Y 47.86322545
SZAM 149 TUL Valóczi Miklósné X 19.62274007 Y 47.86348972
SZAM 150 TUL Kovács Gáspár X 19.62259981 Y 47.86410836
SZAM 151 TUL Tolmácsi Gábor X 19.62242484 Y 47.86424557
SZAM 152 TUL Tolmácsi Mihály X 19.62243280 Y 47.86437527
SZAM szám nélkül TUL Bíró Mátyás X 19.62241975 Y 47.86467441
SZAM 153 TUL Forró János ifjú X 19.62239021 Y 47.86496044
SZAM 154 TUL Bali Ferenc X 19.62229720 Y 47.86512143
SZAM 156 TUL Varga Antal X 19.62204595 Y 47.86545474
SZAM 157 TUL Tari András X 19.62193934 Y 47.86556742
SZAM 163 TUL Pintér Mihály X 19.62228431 Y 47.86573284
SZAM 29 TUL Gyürky Pál örökösei X 19.62213457 Y 47.86638231
SZAM 158 TUL Gyürky Pál örökösei X 19.62131973 Y 47.86628520
SZAM 159 TUL Dancz Elekné X 19.62120387 Y 47.86644851
SZAM 160 TUL Továzsai Elek X 19.62103573 Y 47.86691115
SZAM szám nélkül TUL Sáfár Mátyás
SZAM szám nélkül TUL Fekete Pál
SZAM 161 TUL Demény Antal öreg
SZAM 46 TUL Sröter Klára X 19.61946446 Y 47.86877275
SZAM 44/a TUL Sröter Klára X 19.61941777 Y 47.86868721
SZAM 44 TUL Sröter Klára X 19.61882009 Y 47.86872535
SZAM 45 TUL Sröter Klára X 19.61843986 Y 47.86982237
SZAM 42 TUL Gyürky Pál örökösei X 19.62089589 Y 47.86936161
SZAM 40 TUL Gyenes Demeter X 19.62190780 Y 47.86894756
SZAM 39 TUL Szecskó János
SZAM 38 TUL Almásy Dénes gróf X 19.62241176 Y 47.86900663
SZAM 41 TUL Sághi Antal X 19.62205894 Y 47.86872250
SZAM 37 TUL Babiák Pál X 19.62251139 Y 47.86855532
SZAM 36 TUL Nedeczky Géza X 19.62268170 Y 47.86829058
SZAM 35 TUL Nedeczky Géza X 19.62291507 Y 47.86811350
SZAM 34/b TUL Demén János X 19.62306729 Y 47.86798739
SZAM 34/a TUL Vicsi János X 19.62286092 Y 47.86794444
SZAM 33 TUL Vicsi János X 19.62295357 Y 47.86775046
SZAM 33 TUL Vicsi Demény András X 19.62295357 Y 47.86775046
SZAM 33 TUL Vicsi Mihály X 19.62295357 Y 47.86775046
SZAM szám nélkül TUL Varga József X 19.62327004 Y 47.86770050
SZAM 32 TUL Varga József X 19.62358098 Y 47.86774294
SZAM 162 TUL Sármán János X 19.62136022 Y 47.86699750
SZAM 31 TUL Dósa Sándor
SZAM 30 TUL Varga Mihály
SZAM 73 TUL Kovács Gergely X 19.62491010 Y 47.86705459
SZAM 72 TUL Csécsei közbirtokosság
SZAM 71 TUL Osvart Orbán
SZAM 70 TUL Fekete Dénes X 19.62507316 Y 47.86791142
SZAM 69 TUL Géczy Lajos X 19.62523990 Y 47.86791718
SZAM 68 TUL Bedár György X 19.62503600 Y 47.86809853
SZAM 66 TUL Csécse község X 19.62513439 Y 47.86842570
SZAM 65 TUL Tari János öreg X 19.62566729 Y 47.86873750
SZAM 64 TUL Hényel István X 19.62532666 Y 47.86867103
SZAM 63 TUL Tancsofár József X 19.62500181 Y 47.86855390
SZAM 62 TUL Tormásy Gáborné X 19.62472518 Y 47.86836397
SZAM 61 TUL Kovács István X 19.62452686 Y 47.86816264
SZAM 60 TUL Sáfár István X 19.62430616 Y 47.86800541
SZAM 59/a TUL Baumel Sámuel X 19.62399847 Y 47.86796296
SZAM 59/b TUL Varbai Mihály X 19.62378356 Y 47.86803440
SZAM 58 TUL Demény András X 19.62338318 Y 47.86847841
SZAM 57/b TUL Demény Mihály X 19.62302293 Y 47.86870891
SZAM 57/a TUL Demény Antal X 19.62322284 Y 47.86875849
SZAM 56 TUL Bíró András ifjú X 19.62311969 Y 47.86888875
SZAM 55 TUL Bíró András öreg X 19.62304861 Y 47.86896387
SZAM 54 TUL Bona Antal X 19.62292188 Y 47.86903048
SZAM 53 TUL Gyürky István X 19.62288230 Y 47.86929456
SZAM 52 TUL Hényel Teréz
SZAM 49 TUL Darvas Pál X 19.62286899 Y 47.87016546
SZAM 50/a TUL Darvas Pál X 19.62254365 Y 47.87000435
SZAM 46/b TUL Sröter Klára X 19.62246439 Y 47.87082280
SZAM 46/a TUL Sröter Klára X 19.62198449 Y 47.87087356
SZAM 48 TUL Nedeczky Géza X 19.62310671 Y 47.87097793
SZAM 47 TUL Csécsei közbirtokosság X 19.62421118 Y 47.87273389
SZAM 51 TUL Darvas Pál
SZAM 50/b TUL Darvas Pál
SZAM szám nélkül TUL Ambróczy Tamás
SZAM szám nélkül TUL Almásy Dénes gróf
SZAM 43 TUL Gyürky Pál örökösei
SZAM 43/b TUL Gyürky Pál örökösei
SZAM 43/a TUL Gyürky Pál örökösei
SZAM szám nélkül TUL Nedeczky Géza
NOTE1 194/1872. tvhb.; 2 194/1872. tvhb.; 3 NHÉ 1950/2.; 4 MNK MT 196/1950., MK 1950/126.; 5 1983/II. tv., MK 1983/60.; 6 MNK ET 23/1983., TK 1983/32., MK 1983/61.; 7 194/1872. tvhb.; 8 194/1872. tvhb.; 9 194/1872. tvhb.; 10 111/1873. tvhb.; 11 MNK MT 196/1950., MK 1950/126.; 12 MNK ET 19/1970., TK 1970/23., MK 1970/41.; 13 1894. évi XXXIII. tv.; 14 BM 70.300/1937., RT 1937.; 15 1881. szabr.; 16 136-149/1900. tvhb.; 17 5998-1905-77. tvhb.; 18 BM 134.179-1905/II.c.; 19 1916. szabr.

No comments:

Post a Comment