Tuesday, October 26, 2010

Archives : Pest Megyei Levéltár

Archives :Pest Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:PEST-PILIS-SOLT VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1738.02.13–14.
Reference number:5021
Place:Pest
Description:Közzéteszik a helytartótanács 1738. január 18-án, Pozsonyban kelt, Pálffy János és Barinay László ellenjegyzésével kiadott intimatoriumát, melyben elrendeli, hogy a református vallású Szűcs Borbély János és Kincses Anna házasságát tekintsék érvényesnek. Frigyüket a férj impotenciája miatt néhány nemkatolikus lelkész érvénytelenítette, holott a házasságok felbontása a megyéspüspök joghatósága alá tartozik, így nevezettek házassága érvényes mindaddig, amíg egyházmegyei hatóság nem ítélkezik ügyükben. Az illetőket a vm. elé kell idézni, hogy tudomásukra hozzák a váci egyházi bíróság (consistorium) döntését. Ugyanakkor a lelkészeket figyelmeztetni kell, hogy ne lépjék túl hatáskörüket, mert törvényszegőkké válnak, amit a hatóságok nem fognak eltűrni. Ismertetik az ügyben keletkezett iratokat, így a váci consistorium ítéletét, azután a veszprémi egyházmegyéhez tartozó Szigetszentmiklóson, a református prédikátorok presbitereinek 1737. március 15-én megtartott ülésén írott levél szövegét, melyet Patay János generalis inspector és ülnökei, Weresmárty L. Péter, Patay Sámuel, Marosi Mihály gödöllői, Diószeghi Mihály sárkeresztúri, Giczy Sámuel szokolyi és Debreczeny János M. solti lelkészek írtak alá. Végül felolvassák a levelet, melyet Veresmárty L. Péter kecskeméti senior, Ölvedy András és Molnár Mihály láttak el kézjegyükkel. Mindezekből nem deríthető ki, hogy a házaspár mennyi ideje él együtt. Bizonyítottnak látszik viszont, hogy Kincses Anna férjéhez Borbély Jánoshoz „böcsülettel hozzáment és magát mindenben engedelmességével viselte hozzája és sokszor próbálta is férfiasságát feleségéhez, de teljességgel haszontalan”. Emiatt az ifjú asszonyt édesanyjához hazavitték. A reformátusok a házasságot semmisnek nyilvánították, az asszony új házassághoz való jogát elismerték, míg a férjet, mert impotens, örökre eltiltják a nősüléstől. Határozat: a vm. törvénytelensége miatt megsemmisíti a helvét hitvallású prédikátorok határozatát és a házasfeleket, továbbá a lelkészeket a vm. törvényszéke elé idézi. Értesítik erről a helytartótanácsot is. Ezután következik a vm. magisztrátusának Mágocsy Mihály alispán által aláírt idéző levele. Ebben Rudnyánszky József, a vm. fiskálisa előadja, hogy a nevezett lelkészek figyelmen kívül hagyták az ország törvényeit, különösen Mátyás király 1. és 2. dekrétumának 17. cikkelyét, nemkülönben a helytartótanács 1731-ben kiadott rendeletét, amely szerint a helvét hitvallásúak házassági ügyeiben is a katolikus egyházmegyei bíróságok illetékesek. Nyilvánvalóan törvénytelenül jártak el, amikor házasfeleket elválasztottak, ezért ellenük actio magistratualist indítanak, s beidézik őket a s.-ra, 1738. március 20-ra. Az idézéseket Kászony József szolgabíró kézbesítette Solt mezővárosban Debreczeny Jánosnak, Pataj mezővárosban Patay Sámuelnek, Kecskeméten Vörös (sic!) Péternek és Szigetszentmiklóson Patay János szuperintendensnek.
Source:BOROSY ANDRÁS: PEST-PILIS-SOLT VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI 1712–1740 Új sorozat VII. 1738–1740
 
képhez


LEVEPML
DBJEGYZOKONYVEK
UGYS5021
UGYTPEST-PILIS-SOLT VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
UGYLKözzéteszik a helytartótanács 1738. január 18-án, Pozsonyban kelt, Pálffy János és Barinay László ellenjegyzésével kiadott intimatoriumát, melyben elrendeli, hogy a református vallású Szűcs Borbély János és Kincses Anna házasságát tekintsék érvényesnek. Frigyüket a férj impotenciája miatt néhány nemkatolikus lelkész érvénytelenítette, holott a házasságok felbontása a megyéspüspök joghatósága alá tartozik, így nevezettek házassága érvényes mindaddig, amíg egyházmegyei hatóság nem ítélkezik ügyükben. Az illetőket a vm. elé kell idézni, hogy tudomásukra hozzák a váci egyházi bíróság (consistorium) döntését. Ugyanakkor a lelkészeket figyelmeztetni kell, hogy ne lépjék túl hatáskörüket, mert törvényszegőkké válnak, amit a hatóságok nem fognak eltűrni. Ismertetik az ügyben keletkezett iratokat, így a váci consistorium ítéletét, azután a veszprémi egyházmegyéhez tartozó Szigetszentmiklóson, a református prédikátorok presbitereinek 1737. március 15-én megtartott ülésén írott levél szövegét, melyet Patay János generalis inspector és ülnökei, Weresmárty L. Péter, Patay Sámuel, Marosi Mihály gödöllői, Diószeghi Mihály sárkeresztúri, Giczy Sámuel szokolyi és Debreczeny János M. solti lelkészek írtak alá. Végül felolvassák a levelet, melyet Veresmárty L. Péter kecskeméti senior, Ölvedy András és Molnár Mihály láttak el kézjegyükkel. Mindezekből nem deríthető ki, hogy a házaspár mennyi ideje él együtt. Bizonyítottnak látszik viszont, hogy Kincses Anna férjéhez Borbély Jánoshoz „böcsülettel hozzáment és magát mindenben engedelmességével viselte hozzája és sokszor próbálta is férfiasságát feleségéhez, de teljességgel haszontalan”. Emiatt az ifjú asszonyt édesanyjához hazavitték. A reformátusok a házasságot semmisnek nyilvánították, az asszony új házassághoz való jogát elismerték, míg a férjet, mert impotens, örökre eltiltják a nősüléstől. Határozat: a vm. törvénytelensége miatt megsemmisíti a helvét hitvallású prédikátorok határozatát és a házasfeleket, továbbá a lelkészeket a vm. törvényszéke elé idézi. Értesítik erről a helytartótanácsot is. Ezután következik a vm. magisztrátusának Mágocsy Mihály alispán által aláírt idéző levele. Ebben Rudnyánszky József, a vm. fiskálisa előadja, hogy a nevezett lelkészek figyelmen kívül hagyták az ország törvényeit, különösen Mátyás király 1. és 2. dekrétumának 17. cikkelyét, nemkülönben a helytartótanács 1731-ben kiadott rendeletét, amely szerint a helvét hitvallásúak házassági ügyeiben is a katolikus egyházmegyei bíróságok illetékesek. Nyilvánvalóan törvénytelenül jártak el, amikor házasfeleket elválasztottak, ezért ellenük actio magistratualist indítanak, s beidézik őket a s.-ra, 1738. március 20-ra. Az idézéseket Kászony József szolgabíró kézbesítette Solt mezővárosban Debreczeny Jánosnak, Pataj mezővárosban Patay Sámuelnek, Kecskeméten Vörös (sic!) Péternek és Szigetszentmiklóson Patay János szuperintendensnek.
KODA1738.02.13–14.
HELYPest
FORRBOROSY ANDRÁS: PEST-PILIS-SOLT VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI 1712–1740 Új sorozat VII. 1738–1740

No comments:

Post a Comment