Thursday, October 7, 2010

B. aranyos 1628: Egy el tórt Arannias pallos [Gyalu
K/Kv; JHbK XII/44.6]. 1673: Egy narants szin czapas
arannyas pallas [Marossztkirály AF; IB]. 1700: Egy
metczin bársonyos Tŭrkeses aranyas Pallos [Hr 1/20] *
ezüstoÅNs 1596: Egy ezewsteos pallos maroklattyawal
torkawal eggyewt két keoteo vassal facit f 32 [Kv; RDL I.
65]. 1614: Egy Ezüstes pallos és egy Ezüstes Bot [Kv;
PLPr 1612-15. 115]. 1625: Szilagj Mihalj az Gubernátor
eö naga szolgaja es feő komornykia, valami Ezwsteos kardokat,
pallosokat, es Egjeb Ezwst szerszamokat ... Fejerwarra
Akarwa(n) vinnj ... ment el, Estenj Mihalj Haro(m)
Lowa(n) szekeren Enjedígh . . . f i d 87 1/2 [Kv; Szám.
16/XXXIV. 209] * ezüstoÅNs, aranyos 1593: attanak w
kegmek aiandekon batorj Boldisarnak egy ezwsteos aranias
pallost f 43 [Kv; i.h. 5/XXI. 80]. 1705: Mas edgy Csapontott
hegyű ezüstoÅNs aranyos Pallos [Cege SzD; WassLt
Vas Dánielné lelt. Rettegi György keze írása] * fekete
capás/fekete capával borított 1666.ŝ Egy arannyas fekete
czapaual boritot Pallos, nyakba vető [Ks 21. XVIII. 79].
1673: Egj fekete czapas pallas aranyas őtt boglár rajta
[Marossztkirály AF; IB. Bethlen Domokos hagy.] * félėlű
~ egyélű pallos. 1637/1639: Vágjon Egj kett eleo Ezüsteos
pallos ... Egy Reouid fel Eleo pallos. 2. bogiara, Toroklatya,
Ezüst, az kereztj vas ... f 10 [Kv; RDL I. 111] * felszentelt
1591: 6 Iúny ... Comes Lúdoúicús Angiúsola,
Cúbiculariús et Nuncius pontifícis: Mely Wrúnknak az
pénz mellet, Papatol, hozza az processioban hordozot fel
szenttelt Süueget és pallost [Kv; Szám. 6/XVIIa. 20 ifj.
Heltai Gáspár sp kezével] * kétélű 1583: Hegedews
mathe ... vallia ... Be Ieowe eg feyerbely kathona ... eg vy
ket eleó pallos Vala Nalla [Kv; TJk IV/1. 99]. 1629: Egy
ket Elw pallos melynek Eot bogiara vagion ... aestimaltuk
tt f. 50 [Kv; RDL I. 132]. 1633: ez az Cassay Ferencz az en
hazamra jött vala mezítelen kett elő pallossal eczakanak
idején es erőuel be akart jőni [Mv; MvLt 290. 130b]. 1730:
egy fekete hűvellyü két .lü Pallos [Kv; Ks 15. LVIII. 6] *
ló oldalára való 1673: Egj lo oldalara való pallas
bogláros vegigh ezüstes [Marossztkirály AF; IB. Bethlen
Domokos hagy.] * magyar 1681: Magyar Pallosok. 1
Regi fekete czapás aranyos pallos [UtI] * mezítelen
1590: ránk tamada Pribék Gergely ... mezítelen palossal
rutul cziapdossa hozzánk [Szu; UszT]. 1630: Szalaj
Gieŏrgj ... egj mezítelen pallossal s egj pulhakkal ereŏssen
megien vala oda az eötueös Ferencz hazahoz, szítta rutul
eőkett [Mv; MvLt 290. 240a]. 1635: Debreczeni ... az feje
felet megh fordita az mezitele(n) pallósat [Mv; i.h. 291.
39a]. 1682: Becski Istva(n) vr(am) mene nagy szitkozodassal
az Diosi János ur(am) lovaira mezítelen pallossal hogy
le vágja [M.köblös SzD; RLt 1 Balogh Laszlo (40) ns vall ]
* nyakba való 1692: Egy nyakba(n) való pállos [Szárhegy
Cs; LLt]. 1695: Szász nyirísen vön egy nyagban való
Pallost [Cs] * nyakbavető 1697: egy nyakba vető Pallosra
való fekete Selyem Sinor [KGy] * puszta hüvelyű

No comments:

Post a Comment