Sunday, October 24, 2010

Bakács István, Dávid Lászlóné: P szekció : Kisebb családi és személyi fondok I. kötet : 1–444. törzsalapszámok : Áttekintő raktári jegyzék (Levéltári leltárak 44. Budapest, 1968) Áttekinthető raktári jegyzékek (387. oldal)

Bakács István, Dávid Lászlóné: P szekció : Kisebb családi és személyi fondok I. kötet : 1–444. törzsalapszámok : Áttekintő raktári jegyzék (Levéltári leltárak 44. Budapest, 1968)
   Áttekinthető raktári jegyzékek (387. oldal)   


Koncsik Annának és második férjének 
Kassay Györgynek ingatlanszerzéseire 
24. cs. 5. csomag No 2-9 A Szentmihályi, Sala, Bornemissza, 
Darholcz családok Sáros- és Turóc-megyei b i r t o k a i r a vonatkozó iratok /hiányos/ 
6 db Mohács-előtti oklevél 1473-1491 
6. cs. 1-20 A Darholcz család abaují, gömöri, sá-
r o s i b i r t o k a i r a vonatkozó iratok /hiányos/ 
5 db Mohács-előtti oklevél 1490-1650 
I I . tok 
2. CS, 1-6 Koncsik Annának és második férjének 
Kassay Györgynek ingatlanszerzéseire 
vonatkozó i r a t a i 1629-1653 
3. cs. 1-6 Koncsik Annának és negyedik férjének, 
Bodó Mihálynak ingatlanszerzésére v o natkozó i r a t a i 1645-1648 
25. cs. 4. cs. 1-7 A Szikszay-Siderius család t a r c a l i 
b i r t o k a i r a vonatkozó iratok 
/hiányos/ 1607-1646 
5. cs. 1-8 Koncsik Annának és ötödik férjének, 
Bosnyák Péternek ingatlanszerzésére vonatkozó i r a t a i 
/hiányos/ 1659-1681 
6. с е . 1-6 A K o n c s i k , Bosnyák javaknak Pethő Z s i g 
mond által történt megszerzésére v o natkozó i r a t o k 1663-1665 
I I I , tok 
2. cs. 5 Bukótz és Hilyóra /Abauj m/ vonatkozó 
csere 
Mohács előtti oklevél 1401 
4. cs. 1-10 A Darholcz-család abauji /Bukótz és 
Hilyó / é s sárosi /Finta és Szentmi-
hály/ b i r t o k a i /hiányos/ 1607-1651 
5. cs. 1-4 A Darholcz-birtokok 1662-1668 
6. c s . 1-14 A Darholcz birtokoknak a Gersei-Pethő 
család által történt megszerzése , 
/hiányos/ 1662-1688 
7. cs. 1-9 . A volt Darholcz-birtokok további sorsa a 
Pethő-с salad kezén 
/hiányos/ 1677-1715 

No comments:

Post a Comment