Friday, October 1, 2010

Borsodi Levéltári Füzetek 22. Miskolc, 1986. (KASSAY JANOS SZOLGABIRO )


Péter: A miskolci kötelkönyv. Borsodi Levéltári Füzetek 22. Miskolc, 1986.   I. Kötelkönyv (32. oldal)   

KASSAY JANOS SZOLGABIRO

az nemes kamorara. 
Az inquisitiot azert szolgabiro Kassay Janos urammal veghez vi-

tetven es kezehez v6ven biro uram 8 kegyelme, fel ment ujjobban Kas 
sara ugyan Nagy Ferencz uram o kegyelmevel, 6s azon inquisitiot o 
kegyelmek az tekintetes nemes kamora elott repraosentaltak: mellyet 
is consideratioban vev6n az cameralis meltosagos urak, az elebboni 
kivansagoktul alabb szallottanak 6s azon in suspenso hagjatott Ilal-
leriana portionak summajat tizen hat ezer forintokban lenni 6s meg 
allani determindltak. Melly d61got bir6 urameknak 0 kegyelmeknek


tovdbb nem lehetv6n


 

No comments:

Post a Comment