Friday, October 29, 2010

de Cassa

Wolf Mária: Árpád-kori eredetű települések Abaúj vármegye déli részén (Borsodi Kismonográfiák 30. Miskolc, 1989)
1.   129. oldal
... de Popy vicearchidiaconus vei plebanus de Cassa 367. Zsigmond kori III. ...
A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 42. (2003)
2.   Szörényi Gábor András: A csorbakői vár története 1648-ig (191. oldal)
... divisionis apostolorum homo regius Franciscus de Cassa in comitatu Borsodiensi" 88 ...
Bedy Vince: A győri székeskáptalan története /Győr egyházmegye múltjából 3. (Győr, 1938)
3.   IX. Káptalani terhek vendégfogadáskor a 16. és 17. században (294. oldal)
... virginis, domino Joanni Henkel plebano de Cassa, capellano reginalis Majestatis ex ...
Benedek Gyula: Mezőtúri oklevelek 1219-1526 (Documentatio Historica 3., 2000)
4.   16. Máténak, az esztergomi egyház helynökének a nyilatkozata arról, hogy Zsigmond király parancsára Kallói Miklóst felmentette az egyházi kiközösítés alól (1419. július 8.) (36. oldal)
... érkezett az egri egyházból Kassai [ de Cassa] János — a nemes Kallói ...
A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve 47. (Nyíregyháza, 2005)
5.   Történelem • C. Tóth Norbert: A leleszi konvent országos levéltárában lévő Acta anni sorozatának oklevelei. I. közlemény 1387–1399. (Pótlás a Zsigmondkori oklevéltár I. kötetéhez) (328. oldal)
... amely szerint Hank scultetus dictus de Cassa elmondta neki, hogy ez ...
F.Romhányi Beatrix - Grynaeus András - Magyar Károly Végh András: Ünnepi tanulmányok Kubinyi András 75. születésnapjára (Monumenta Historica Budapestinensia 13. kötet Budapest)
6.   GYÖNGYÖSSY Márton: Zsigmond király aranypénz-verésének első korszaka (1387-1401) (107. oldal)
... említett oklevél camerarii... domine regine de... Cassa nevezi. A két verdejegy ...
Erdei Gyöngyi - Nagy Balázs szerk.: Változatok a történelemre, Tanulmányok Székely György tiszteletére (Monumenta Historica Budapestinensia 14. kötet Budapest, 1983)
7.   Európai középkor - Magyar középkor • TEKE ZSUZSA: Adalékok Zsigmond várospolitikájához 1387-1405 (225. oldal)
... értelmében a magyarországi kereskedők - mercatores de Cassa et alii ab ista ...
Kumorovitz L. Bernát: Budapest Történetének Okleveles Emlékei Harmadik Kötet (1382 - 1439)(Budapest, 1987)
8.   170. oldal
... non intromittatis, neque prefatos cives de Cassa, ac. .. Iohannem Elempek et ...
9.   172. oldal
... civium mercatorum, institorum et commutatorum de.. . Cassa mandamus... nostris prelatis, baronibus, ...
... cives mercatores, institores et commutatores de Cassa cum rebus et mercantiis ...
Magyar László szerk.: Orvostörténeti közlemények 133-140. (Budapest, 1991-1992)
10.   TANULMÁNYOK — ESSAYS • Vida, Mária: Die Heilige Elisabeth und die Betreuung der Aussätzigen in den Legenden und den ikonographischen Andenken des mittelalterlichen Ungarns (55. oldal)
... Brief das „ hospitale pauperum ville de Cassa", welches zu der Heiligen- ...

No comments:

Post a Comment