Friday, October 1, 2010

Dominkovits Péter: Győr városi tanácsülési és törvénykezési jegyzőkönyveinek regesztái V. 1622-1626. Városi Levéltári Füzetek 2008/11. Győr Megyei Jogú Város Levéltára 2008.
181.   Regeszták • 1623. év: 96—198. sorszám (46. oldal)
... Csepregi ( Ciepregy) Imrét ügyvédnek vallja Kassay ( Cassay) János ellen. 1623. szeptember ...
182.   Regeszták • 1624. év: 199—366. sorszám (51. oldal)
... Felvétetett Pottyondy István felperes pere Kassay János győri polgárral ( civi[ s] ...
183.   Személynévmutató (145. oldal)
... János 186, 208, 210, vö.: Kassay János Kása Péter 294, Kása ...
184.   Személynévmutató (146. oldal)
... Karassy Pál Karvassy Mihály 107, Kassay ( Cassay) János 175, 180, 200, ...
Hajdú-Bihar Megyei Levéltár forráskiadványai 4. Debrecen város magistratusának jegyzőkönyvei 1552-54. - Debrecen, 1982
185.   15. oldal
... Szűcs ( Zewch) Márk és Kassai ( Kassay) János előtti egyezség és kezességük ...
186.   54. oldal
... 426/ 4, 433/ 7. Kassai ( Kassay, Cassaj) János 390/ 4, 420/ ...
Hajdú-Bihar Megyei Levéltár forráskiadványai 10. Debrecen város magistratusának jegyzőkönyvei 1564-65. - Debrecen, 1985
187.   37. oldal
... részét a törvény erejével vallotta Kassay ( Chassay) Jánosnak, vér szerinti testvérének, ...
188.   71. oldal
... Kassay ( Chassay) János 37/ 1 Kasza ( ...
Hajdú-Bihar Megyei Levéltár forráskiadványai 25. Debrecen város magistratusának jegyzőkönyvei 1576. - Debrecen, 1995
189.   17. oldal
... Kassay/ György mint uj ítélet szerinti ...
190.   93. oldal
... Kassai /-/ György 635/ 2 Kassai / Kassay/ György nagyszombati lakos 632/ 1 ...
Hajdú-Bihar Megyei Levéltár forráskiadványai 30. Debrecen város magistratusának jegyzőkönyvei 1591/1592. - Debrecen, 1998
191.   65. oldal
... levő sarok kőházát, tekintetes Kassai ( Kassay) Istvánnak 225 forintért eladta és ...
192.   98. oldal
... Kappan) András szikszói lakos Kassai ( Kassay) István Kasza ( Kasza) Ambrus Kasza ( ...
Hegyesi Márton: Hajdú-Bihar Megyei Levéltár közleményei 24. Bihar vármegye 1848-49-ben. - Debrecen, 2000
193.   VI. Az első honvédek, a 37. gyalogosezred 3. zászlóalja s az első nemzetőrök (72. oldal)
... Ferdinánd, Grósz Gerzson, Halász József, Kassay Ignác, Kágyi Károly, Klobuschek Sándor, ...
194.   Személynévmutató (319. oldal)
... 338.] 54 Kása Lajos 53 Kassay Ignác [ Kassay F. Ignác; Bh ...ARCHIVUM 16. A HEVES MEGYEI LEVÉLTÁR KÖZLEMÉNYEI (Eger, 2004)
195.   TANULMÁNYOK • Horváth László: Vámosgyörk a jobbágyfelszabadítástól a „felszabadulásig” • 47 (64. oldal)
... hidat. Az Adácsra vivő kétnyílású KASSAY Kázmér, 1993. 8. MM. TA. ...
196.   TANULMÁNYOK • Horváth László: Vámosgyörk a jobbágyfelszabadítástól a „felszabadulásig” • 47 (65. oldal)
... János, 1981.7. MM. TA. 119.71.3. KASSAY Kázmér, 1993. 15. 65
197.   TANULMÁNYOK • Horváth László: Vámosgyörk a jobbágyfelszabadítástól a „felszabadulásig” • 47 (66. oldal)
... intelligencia soraiból kerültek ki: dr. Kassay Tivadar ( orvos), Sőregi Boldizsár, Medve ...
198.   TANULMÁNYOK • Horváth László: Vámosgyörk a jobbágyfelszabadítástól a „felszabadulásig” • 47 (67. oldal)
... gimnáziumban, mint fegyveres ellenforradalmárt letartóztatták. Kassay Kázmér személyét az 1946 nyarán ...
... pere. Csak vázlatosan idézem a Kassay Kázmér elleni leginkább tragikomikusnak mondható ...
... Józsefet is, akiről nem is KASSAY Kázmér, 1993. 14. Horváth László ...
... 1993. 14. Horváth László gyűjtése. KASSAY Kázmér, 1993. 18. 67
199.   TANULMÁNYOK • Horváth László: Vámosgyörk a jobbágyfelszabadítástól a „felszabadulásig” • 47 (68. oldal)
... 14 éves kisgimnazistából a jegyzőkönyvekben Kassay Kázmér köztisztviselőt kreáltak. A nyilvánvalóan ...
... meghajolt. 81 HORVÁTH LÁSZLÓ 80 KASSAY Kázmér, 1993. 21. 81 KASSAY ...
200.   TANULMÁNYOK • Horváth László: Vámosgyörk a jobbágyfelszabadítástól a „felszabadulásig” • 47 (69. oldal)
... Gábor ( szerk.): Agria XXXIX. Eger. KASSAY Kázmér 1993 A vörös pók ...


Dominkovits Péter: Győr városi tanácsülési és törvénykezési jegyzőkönyveinek regesztái V. 1622-1626. Városi Levéltári Füzetek 2008/11. Győr Megyei Jogú Város Levéltára 2008.
   Regeszták • 1623. év: 96—198. sorszám (46. oldal)
   


173. (IV. 200.) Satthler János győri seregdeák N.-t ügyvédnek vallotta a bíró előtt, Barbély (Barbel) Jakab és szolgája ellen. 
1623. augusztus 26. 
174. (IV. 201.) Torkos István győri bíró, továbbá Torkos Péter, Bandy György, Nagy Benedek, Segesdy István, Szabó András, Horvát (Horuat) Pál, Oppicz János, Nagy (Nagi) János, Takács (Takacz) István, Pálffy István előtti ítélkezések. 
175. (IV. 201.) Potyondi (Potiondj) István Csepregi (Ciepregy) Imrét ügyvédnek vallja Kassay (Cassay) János ellen. 
1623. szeptember 1. 
176. (IV. 201.) Torkos István győri bíró, Budai Márton, Szilágyi (Sylagi) János, Kalmár Simon, Szeghy (Szegi) Mihály, Fejérváry (Feiervarj) Mihály, Szabó Miklós, Szeőch (Zsőch) István, Segesdy István, Szabó Márton, Takács (Takacz) István, Csiszár (Cysar) István, Tót (Totth) János, Dallos János, Torkos Péter ítélőbírák (assessorok) és Tott Gergely deák előtti törvénykezés. 
177. (IV. 201.) Végzés: minthogy Csepregi (Ciepregj) Imre magát meg nem gondolva, a sok törvénybehívás után a bírákat azzal fenyegette meg, hogy őkegyelmé-nél78 tiltakozással panaszt tesz. De őkegyelme nem szolgáltat néki igazságot, a bírákat pedig arra utasította, hogy a Csepregi által kívánt pert megvizsgálják. Mindezek miatt is Csepregi a törvényszékben ülő személyeknek nem mondhatott volna ilyen szavakat. E gyalázatos szólása miatt 100 ft-ra büntették. Amíg azt le nem fizeti, nem folytathat pert a város színe előtt. 
178. (IV. 201.) Pálffy (Palffj) István Kávásy (Kavasj) ügyvédnek vallja mindazok ellen, akikkel szemben ez szükséges. 
179. (IV. 201.) Minthogy Csepregi a pere ügyében a bíráknak könyörgött, az ítéletben engedelmességet megfogadott, azért a bírák a korábbi állapottal szemben megengedték, hogy a következő törvénynapig kövesse meg a bírót és béküljön ki vele. Erre ő a kezét adta és ennek megtételét megfogadta. 
180. (IV. 201.) Potyondy (Potiondy) István Kassai (Cassaj) János elleni pere a második kérelmi szakban van. 


7 8 Minden bizonnyal a győri püspöknél, a vármegye főispánjánál. 1619. július 22.-1623. április 26. között Lépes Bálint töltötte be e tiszteket, 1623. május 5-től pedig Dallos Miklós. Fallenbüchl Zoltán: Magyarország főispánjai 1526-1848. Budapest, 1994. (a továbbiakban: Fallenbüchl 1994.) 78. p [sereg]bírája (judice [...] Hungarfiae] p[rae]sidii Jaurienfsis]) jelenlétében megtartott törvényszék. 
200. (IV. 206.) Felvétetett Pottyondy István felperes pere Kassay János győri polgárral (civi[s] Jaurie[nsis]) mint alperes ellen. 
A felperes ügyvédje kéri, az alperes vagy válaszoljon a keresetre, vagy abban az ő elmarasztalását kéri hírbehozás (diffamatio), és a becsület meggyalázása (ignominia) miatt nyelváltságon (emenda lingvae) történő büntetést kér. 
Végzés: Minthogy a fent megnevezet alperes sem személyesen, sem ügyvédje által nem jelent meg, ezért 3 ft-ra büntetik, 
201. (IV. 206.) Csehy (Chyehy) György, Karácson (Karachon) György és Pálffy Sebestyén, Tolnay (Tholnay) Nagy Péter ellen ügyvédet vallottak. [Tolnay] kezese Horvát (Horwath) Pál lett. 
202. (IV. 206-207.) Felvétetett nemes Pálffy Sebestyény továbbá Karácson (Karachon) György és Csehy (Chyey) György Enying és Kenése (Kenesse) falu lakosainak mint felpereseknek a pere Tolnai (de Tholna) Nagy Péter alperes ellen. A több felperest Kávássy Pál és Csepregi (Cheppregy) Imre ügyvédek képviselik, akik azt kívánják, hogy Horvát (Horwath) Pál kezes a saját felajánlása szerint állítsa a törvény elé a megnevezett Tolnay Nagy Pétert. Amennyiben nem tudja törvény elé állítani, a felperes fél az ő elmarasztalását kéri. Az ügy érdemére pedig ezután térnek. Az alperes arra a nyolc ökörre nem esküdhetett volna meg, és ha esküt tett is, azt méltatlanul cselekedte, mert a felperesek több tisztességes személlyel is be tudják bizonyítani, hogy azok a felperesek saját tulajdonában álló, igaz jószágok voltak. Olyan emberekkel tudnak bizonyítani, akiktől azokat vették, akik azokat nevelték, és azokat nyilvánvalóan ismerik is. A felperesek minden költségük, káruk, fáradtságuk megítélését kérik, és az alperes méltatlan eskü miatti megbüntetéséért is folyamodnak. 
Az alperes személyesen megjelent kezese, Horvát Pál mondta: ő azt a bíró visszaemlékezésére hagyja, hogy mióta, mi célból és meddig is lett kezes. Ezért a felperesek többet rajta nem követelhetnek. 
A felperes fél is a bíró visszaemlékezését kéri. 
Végzés: Minthogy mind a két fél a bíró visszaemlékezésére hagyta a dolgot, ő pedig úgy emlékszik vissza, hogy először is Horvát Pál csupán másfél száz ezüst tallérig vállalt kezességet, és azt követően Pálffy Sebestyén az alperest sze-Dominica Rogacionum (sie!) (máj. 22. vasárnap) 

390/4.—391. Kecskeméti (de Kechkemet) Nagy (Nagh) Jánost Tasi (Tassi) Mihály elfogatta volt, de tisztes férfiak Lissa (Lyssa) Ambrus, Nagy (Nagh) András, Szabótúri (Zabo Thwri) Tamás, Csirke (Chirke) Imre, Nagy (Nagh) Gergely, Deák (Literátus) Balázs, Szabó (Zabo) Jakab, Nagy (Nagh) János, másik Szabó (Zabo) Tamás, Kalmár (Kai-mar) István, másik Kádas (Kádas) István, Szűcs (Zewch) Márk és Kassai (Kassay) János előtti egyezség és kezességük által perújítás született, a pert elnapolták a jövő Lőrinc napra (aug. 10.) azzal a feltétellel, hogyha Nagy Péter a kitűzött napra megjelenni nem akarna, vagy bármi módon azt elhanyagolná — az erőhatalom esetét kivéve — akkor a kezesek kötelesek lesznek Tasi Mihálynak 100 forintot, mint peres úton megnyertet letenni, a bíró úrnak pedig a vérdíjjal tartoznak, egyenként minden kezes 10 forintra kötelezi magát. Azonfelül Nagy Péter arra is kötelezte magát, hogyha a kitűzött napra nem jönne el, Tasi Mihály őt bármely helyen perbe foghatja, hasonlóképpen a kezesei is, az említett száz forint és a vérdíj, mint peres úton megnyert miatt, jelen bizonyság erejével. 

Dominica Rogacionum (sie!) (máj. 22. vasárnap) 

390/4.—391. Kecskeméti (de Kechkemet) Nagy (Nagh) Jánost Tasi (Tassi) Mihály elfogatta volt, de tisztes férfiak Lissa (Lyssa) Ambrus, Nagy (Nagh) András, Szabótúri (Zabo Thwri) Tamás, Csirke (Chirke) Imre, Nagy (Nagh) Gergely, Deák (Literátus) Balázs, Szabó (Zabo) Jakab, Nagy (Nagh) János, másik Szabó (Zabo) Tamás, Kalmár (Kai-mar) István, másik Kádas (Kádas) István, Szűcs (Zewch) Márk és Kassai (Kassay) János előtti egyezség és kezességük által perújítás született, a pert elnapolták a jövő Lőrinc napra (aug. 10.) azzal a feltétellel, hogyha Nagy Péter a kitűzött napra megjelenni nem akarna, vagy bármi módon azt elhanyagolná — az erőhatalom esetét kivéve — akkor a kezesek kötelesek lesznek Tasi Mihálynak 100 forintot, mint peres úton megnyertet letenni, a bíró úrnak pedig a vérdíjjal tartoznak, egyenként minden kezes 10 forintra kötelezi magát. Azonfelül Nagy Péter arra is kötelezte magát, hogyha a kitűzött napra nem jönne el, Tasi Mihály őt bármely helyen perbe foghatja, hasonlóképpen a kezesei is, az említett száz forint és a vérdíj, mint peres úton megnyert miatt, jelen bizonyság erejével. 

No comments:

Post a Comment