Tuesday, October 26, 2010

EGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI 1638–1711 II. 1666–1680

Archives :
Pest Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:PEST-PILIS-SOLT VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1668.11.15.
Reference number:1303
Place:Fülek
Description:Balassa Bálint gróf nevében nemes Kasza István tiltakozást jelent be az erőszaktétel miatt elítélt Eőry Szabó Mihály ellen, mert javait különböző nem nemes személyeknek zálogba adta. A zálogra kölcsönt adók ugyanis a vádlott terheinek egyrészét vállalják magukra.
Source:3 BOROSY ANDRÁS: PEST-PILIS-SOLT VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI 1638–1711 II. 1666–1680
képhez


LEVEPML
DBJEGYZOKONYVEK
UGYS1303
UGYTPEST-PILIS-SOLT VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
UGYLBalassa Bálint gróf nevében nemes Kasza István tiltakozást jelent be az erőszaktétel miatt elítélt Eőry Szabó Mihály ellen, mert javait különböző nem nemes személyeknek zálogba adta. A zálogra kölcsönt adók ugyanis a vádlott terheinek egyrészét vállalják magukra.
KODA1668.11.15.
HELYFülek
FORR3 BOROSY ANDRÁS: PEST-PILIS-SOLT VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI 1638–1711 II. 1666–1680
KEPPROG aaview32 FILE JGYZ\PPS_03\0142.ecwArchives :Pest Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:PEST-PILIS-SOLT VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1668.12.29.
Reference number:1322
Place:Fülek
Description:A Pest-Pilis-Solt megye magistratusa nevében Kasza István súlyos panasszal fordul a közgyűléshez. 1668. Szent Mihály napja táján és Varga Máté, Püspökhatvan lakó, mikor az officionális Kállóban volt, Szegedi Ferenc váci püspök jobbágyai különböző paraszti szerszámokkal, csépekkel és villákkal s más eszközökkel a nevezett bírákat megtámadták s őket s a velük lévő Szivós Jánost összeverték és botozták. Kérik, hogy az alispán szolgabírákat véve maga mellé ellenük az eljárást indítsa meg.
Source:3 BOROSY ANDRÁS: PEST-PILIS-SOLT VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI 1638–1711 II. 1666–1680
 
képhez


LEVEPML
DBJEGYZOKONYVEK
UGYS1322
UGYTPEST-PILIS-SOLT VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
UGYLA Pest-Pilis-Solt megye magistratusa nevében Kasza István
súlyos panasszal fordul a közgyűléshez. 1668. Szent Mihály napja táján és Varga Máté, Püspökhatvan lakó, mikor az officionális Kállóban volt, Szegedi Ferenc váci püspök jobbágyai különböző paraszti szerszámokkal, csépekkel és villákkal s más eszközökkel a nevezett bírákat megtámadták s őket s a velük lévő Szivós Jánost összeverték és botozták. Kérik, hogy az alispán szolgabírákat véve maga mellé ellenük az eljárást indítsa meg.
KODA1668.12.29.
HELYFülek
FORR3 BOROSY ANDRÁS: PEST-PILIS-SOLT VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI 1638–1711 II. 1666–1680
KEPPROG aaview32 FILE JGYZ\PPS_03\0148.ecw
Archives :Zala Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZALA VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1657.11.12-14.
Reference number:1867
Place:Sümeg
Description:Bessenyei (Besenyei) István özvegyének kérésére férje 1647. évi országgyűlési követi fizetésének hátralékáról döntött a vármegye. Begyűjtik az adószedőktől az 1646. évtől mostanáig kivetett adók számadásait, amelyeket a két alispán, Kelcz Miklós atya, Páhi Mátyás, Sándor Gergely, tisztelendő Kasza Ferenc [veszprémi kanonok], Babolcsay (Babolchay) Ferenc keszthelyi kapitány, a szolgabírák és Sankó Miklós vizsgál meg Sümegen, az alispánok által kiszabott időpontban, hogy Perneszy [Ferenc] úr örökösei és a kérelmező, Bessenyei özvegye megegyezhessenek.
Source:TURBULY ÉVA: ZALA VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI III. 1656-1678
 
képhez

LEVEZAML
DBJEGYZOKONYVEK
UGYS1867
UGYTZALA VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
UGYLBessenyei (Besenyei) István özvegyének kérésére férje 1647. évi országgyűlési követi fizetésének hátralékáról döntött a vármegye. Begyűjtik az adószedőktől az 1646. évtől mostanáig kivetett adók számadásait, amelyeket a két alispán, Kelcz Miklós atya, Páhi Mátyás, Sándor Gergely, tisztelendő Kasza Ferenc [veszprémi kanonok], Babolcsay (Babolchay) Ferenc keszthelyi kapitány, a szolgabírák és Sankó Miklós vizsgál meg Sümegen, az alispánok által kiszabott időpontban, hogy Perneszy [Ferenc] úr örökösei és a kérelmező, Bessenyei özvegye megegyezhessenek.
KODA1657.11.12-14.
HELYSümeg
FORRTURBULY ÉVA: ZALA VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI III. 1656-1678
KEPPROG aaview32 FILE JGYZ\Zala_02\0120.ecw

Archives :Zala Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZALA VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1658.04.09.
Reference number:1871
Place:Körmend
Description:A közgyűlésen jelen voltak a szükséges megbízólevelekkel Széchenyi (Secheny) [György] veszprémi püspök nevében Kasza Ferenc veszprémi kanonok, gróf Nádasdy (de Nadasd) Ferenc országbíró nevében egregius felsőkáldi Káldy (Kaldi) Péter és pölöskei Eördögh István. A veszprémi káptalan képviseletében a már említett Kasza Ferenc, a Vasvári Káptalan és a türjei prépost nevében egregius Retkes Balázs, a Zalavári Apátság nevében Muskatel János és Molnár Pál, valamint számos vagyonos és alsóbb rangú nemes.
Source:TURBULY ÉVA: ZALA VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI III. 1656-1678
 
képhez

LEVEZAML
DBJEGYZOKONYVEK
UGYS1871
UGYTZALA VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
UGYLA közgyűlésen jelen voltak a szükséges megbízólevelekkel Széchenyi (Secheny) [György] veszprémi püspök nevében Kasza Ferenc veszprémi kanonok, gróf Nádasdy (de Nadasd) Ferenc országbíró nevében egregius felsőkáldi Káldy (Kaldi) Péter és pölöskei Eördögh István. A veszprémi káptalan képviseletében a már említett Kasza Ferenc, a Vasvári Káptalan és a türjei prépost nevében egregius Retkes Balázs, a Zalavári Apátság nevében Muskatel János és Molnár Pál, valamint számos vagyonos és alsóbb rangú nemes.
KODA1658.04.09.
HELYKörmend
FORRTURBULY ÉVA: ZALA VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI III. 1656-1678
KEPPROG aaview32 FILE JGYZ\Zala_02\0122.ecw


rchives :Zala Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZALA VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1658.06.26.
Reference number:1889
Place:Körmend
Description:A közgyűlésen jelen voltak a veszprémi püspök képviseletében Hoffman Pál és egregius Páhi Mátyás, a veszprémi káptalan nevében Kasza Ferenc kanonok, az alispánok, valamint számos nemes.
Source:TURBULY ÉVA: ZALA VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI III. 1656-1678
 
képhez

LEVEZAML
DBJEGYZOKONYVEK
UGYS1889
UGYTZALA VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
UGYLA közgyűlésen jelen voltak a veszprémi püspök képviseletében Hoffman Pál és egregius Páhi Mátyás, a veszprémi káptalan nevében Kasza Ferenc kanonok, az alispánok, valamint számos nemes.
KODA1658.06.26.
HELYKörmend
FORRTURBULY ÉVA: ZALA VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI III. 1656-1678
KEPPROG aaview32 FILE JGYZ\Zala_02\0122.ecw
Archives :Budapest Főváros Levéltára
Database:Maps
Identifier:Budapest térképeinek katalógusa 1632
Subject:A mai Bródy Sándor utca és Szentkirályi utca sarkán álló telek felosztási terve
Date of creation:1841
Place:Józsefváros
Description:Hausgrund des Herrn Johann v Kasza in der Joseph Stadt eck der Herbst und Stadt Gut Gasse, in 3 Hausstellen abgetheilt • [1 hüvelyk = 5 öl] (1:360) • Jovannovich, Demeter • másolta, kiegészítette: Városi Mérnöki Hivatal • 55×80 (22×24) • színes • kéziratos
Telekszámozás, telekméret, terület-kimutatás. Az 1860-as évek helyrajzi számai. Pest városrendezéséhez 1864 körül összeállított tervsorozat része, a korábban készült terveket a VMH lemásolta és kiegészítette.
BFL XV.16.b.226/90-3
 
képhez

LEVEBFL
DBTERKEP
LEVJBudapest térképeinek katalógusa 1632
DKMT1841
UGYLHausgrund des Herrn Johann v Kasza in der Joseph Stadt eck der Herbst und Stadt Gut Gasse, in 3 Hausstellen abgetheilt • [1 hüvelyk = 5 öl] (1:360) • Jovannovich, Demeter • másolta, kiegészítette: Városi Mérnöki Hivatal • 55×80 (22×24) • színes • kéziratos
Telekszámozás, telekméret, terület-kimutatás. Az 1860-as évek helyrajzi számai. Pest városrendezéséhez 1864 körül összeállított tervsorozat része, a korábban készült terveket a VMH lemásolta és kiegészítette.
BFL XV.16.b.226/90-3
CIMA mai Bródy Sándor utca és Szentkirályi utca sarkán álló telek felosztási terve
HELYJózsefváros
KEPPROG aaview32 FILE BFL\terkep\ecw\b\b_226_090_0003.ecw

No comments:

Post a Comment