Wednesday, October 27, 2010

A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 46. (2007)
733.   Veres János: Adatok Északkelet-Magyarország szkíta korához. Kisgyőr-Bubtető szkíta kori temető közöletlen anyagának feldolgozása (40. oldal)
... leletek a környező miskolci, egri, kassai múzeumokba. Az első régészeti kontextusra ...
734.   Pozsgai Péter: A földbirtoklás változásai és a kisnemesség Torna megyében (15-19. század) (162. oldal)
... kisnemességgel kapcsolatban felhasznált levéltári források: Kassai Állami Körzeti Levéltár ( Státny Oblastny ...
735.   Bodnár Tamás: Birtokos nemesség Borsod vármegyében • A Basó és Hatvani családok (214. oldal)
... birtokos 1632- ben Hatvani Judit Kassai Györgyné, kinek egy itteni jobbágyát ...
736.   Bodnár Tamás: Birtokos nemesség Borsod vármegyében • A Basó és Hatvani családok (221. oldal)
... állt. Egyéb ingó javai: Termény Kassai köböl Szapu Őszi búza 3 - ...
737.   Bodnár Tamás: Birtokos nemesség Borsod vármegyében • A Basó és Hatvani családok (223. oldal)
... Rafael Miklós 1659 Judit 1632 Kassai György ' O
738.   Bodnár Tamás: Birtokos nemesség Borsod vármegyében • A Basó és Hatvani családok (226. oldal)
... Levéltár, A Csáky család levéltára, Kassai levéltár MOL. U et C. ...
739.   Gyulai Éva: Szabó- és szűrszabó céhek Miskolcon a 16-19. században (232. oldal)
... céh ősisége magyarázza, hiszen a kassai mellett az egri a legkorábban ...
... újkori társulat. Meglepő, hogy a kassai szabócéh hatásköre nem terjedt ki ...
... más mesterségek esetében is. A kassai társaság mint anyacéh annyifelé adott ...
740.   Gyulai Éva: Szabó- és szűrszabó céhek Miskolcon a 16-19. században (242. oldal)
... 73 A 19. században a kassai magyar szabóknál fennmaradt vándorkönyvek szerint ...

No comments:

Post a Comment