Tuesday, October 26, 2010

Johannes Antonius Cassoviensis
Folyóiratokból 
BULLETIN OF THE HISTORY OF MEDICINE 1973 
Vol. XLVII. No. 1. 
Whitfield, J. Bell jr. : Joseph M. Toner (1825—1896) as a Medical Historian. (1—24 p.) A cikk az amerikai orvostörténetírás hagyományait bizonyítja. 1769-ben Peter Middleton a kezdeti időktől saját koráig terjedő időszak orvostörténelmét foglalja össze, 35 évvel később negyedszázados tapasztalatait írja le Benjamin Rusch. Ezt követően James Thacher publikál újságokban sebészi (harctéri) tapasztalatairól 1850-ben. 1869-ben Oliver Wendell Holmes számol be tanulmányában az orvosi hivatás fejlődéséről. A legátfogóbb munka azonban Joseph Meredith Toner nevéhez fűződik, aki élénken részt vett az amerikai orvosi életben, s tanulmányainak alapját saját tapasztalatai és hatalmas adatgyűjtő jellegű levelezése képezte. Több írása a közegészségügy történetét mutatja be, melyet számos statisztikai adattal is alátámaszt (Az oltások történetét bemutató tanulmány). 1866-ban a Columbian Medical Society éves ülésén a washingtoni orvostudomány történetéről tartott előadást, mely később kiegészítésekkel „National Intelligencer" címen könyvalakban is megjelent. 
Vol. XLVII. No. 2. 
Krivatsy, Peter: Erasmus Medical Milieu. (113—154 p.) Soha nem szerzett 

orvosi képesítést, mégis hatalmas szerepet játszott a nagy humanista Erasmus Desiderius Roterodamus az orvostudomány történetében; orvos barátaira gyakorolt befolyása, Galenus és Hippokratész munkáinak, valamint a kor orvosi irodalmának részletes ismerete és a higiénia területére vonatkozó haladó elgondolásai miatt. Hozzájárult orvosi kapcsolatainak igen nagy számához, hogy sok tényleges és „képzelt" betegségben szenvedett, valamint az a tény, hogy beutazva Európa jelentős részét mindenütt talált orvosbarátokat, akik egyidejűleg bajait is orvosolták. Legjelentősebbek közülük Nicolo Leoniceno, Ambrose Leo, William Cop, Thomas Linacre, valamint a magyar származású Joannes Antoninus (Cassoviensis, akivel 1524-ben Bázelben találkozott első ízben). Joannes Antoninusnak ajánlotta Erasmus azt a három tanulmányt, melyet Galenus összes munkájának 1525-ben Velencében kiadott első kötetéből lefordított, bíztatva ezzel a fiatalembereket az orvosi hivatás választására. 
B. Szalkay Judit 
GESNERUS 1Ô73 Vol. 30., No. 3/4. 
A gyermekpszichológia témakörébe tartozik Eduard Seidler és Hildburg Kindt tanulmánya a gyermekek szellemi túlterheléséről. (Die „Überbürdung" der Kinder als Problem der frühen Kinder-


Antall József szerk.: Orvostörténeti közlemények 75-76. (Budapest, 1975)
81.   FOLYÓIRATOKBÓL • Bulletin of the History of Medicine, 1973 (B. Szalkay Judit) • Gesnerus, 1973 (Friedrich Ildikó) (231. oldal)
... a magyar származású Joannes Antoninus ( Cassoviensis, akivel 1524ben Bázelben találkozott első ...
Antall József szerk.: Orvostörténeti közlemények 83-84. (Budapest, 1978)
82.   SZEMLE KÖNYVEKRŐL • Antidotarium Cassoviense 1732. Facsimile (Grabarits István) (225. oldal)
... Pharmacopoea nova, liberae, regiaeque civitatis Cassoviensis, .... Typis Academicis Soc. J. per ...
Magyar László szerk.: Orvostörténeti közlemények 133-140. (Budapest, 1991-1992)
83.   TANULMÁNYOK — ESSAYS • Kapronczay, Károly: Ungarisch—polnische Kontakte auf dem Gebiet der Medizin (76. oldal)
... der Name von Johannes Antonius Cassoviensis Erwähnung finden muß, der in ...
... weil sich auf die von Cassoviensis bekommene „ leo astrologicus" die Anfalle ...
... Königs Maria von Habsburg durch Cassoviensis die Lehren und Bücher von ...
... Schlacht bei Mohács ( 1526) ist Cassoviensis der Leibarzt des polnischen Königs /. ...
Varga Benedek szerk.: Orvostörténeti közlemények 149-157. (Budapest, 1996)
84.   TANULMÁNYOK / ARTICLES • Schultheisz Emil: Medicina a reneszánsz egyetemen. Tankönyv és curriculum (21. oldal)
... 182; u. a.: „ Joannes Antonius Cassoviensis, Humanist und Arzt des Erasmus" ...
Magyar László szerk.: Orvostörténeti Közlemények 170-173. (Budapest, 2000)
85.   ADATTÁR — DOCUMENTS • Magyar, László András: Állatok és betegségnevek (173. oldal)
... az orrcsonthoz tapad..." 131 porcellus Cassoviensis — porcellus ' malacka' ( lat.) + Cassovia ( Kassa ...
Kapronczay Károly szerk.: Orvostörténeti Közlemények 194-195. (Budapest, 2006)
86.   TANULMÁNYOK — ARTICLES • NEMES, Csaba: Beiträge zur Wechselbeziehung der deutschen und ungarischen Heilkunde im historischen Kontext (67. oldal)
... Basel tätigen Humanisten Joannes Antonius Cassoviensis ( 14997- 1544) widmete Erasmus seine ...
Petrovics Elek szerk.: Az Országos Magyar Szépművészeti Múzeum Évkönyvei 5 1927-1928 (Budapest, 1929)
87.   Divald Kornél: A kassai dóm mesterei (46. oldal)
... Augustin. Crom ( er), quondam consul Cassoviensis et fundator p( ra3se) ntis ( ...
Radocsay Dénes - Kaposy Veronika szerk.: A Szépművészeti Múzeum közleményei 13.(Budapest, 1958)
88.   PIGLER, ANDRÉ: Contribution a l'ouvre de Spulen berger (50. oldal)
... suiv. I l se dit Cassoviensis dans la signature de l'eau- ...
... se dit a la fois Cassoviensis et Ungarns dans la signature ...
89.   PIGLER ANDOR: Spillenberger művészetéhez (130. oldal)
... lehet kétséges : Johannes Spillenberger Hungarus Cassoviensis. 2 E felismerés után a ...
... J. id. h., 162 kk. Cassoviensis- nek mondja magát Zabeler Jób ...
... Schwäbische Museum" 1929. 174. A Cassoviensis és Ungarns jelzőt együtt használja ...
Radocsay Dénes - Gerevich Lászlóné szerk.: A Szépművészeti Múzeum közleményei 34-35. (Budapest, 1970)
90.   GARAS, CLAIRE: Les oeuvres de J.H. Schönfeld et de J. Heiss en Hongrie (112. oldal)
... tableau, en Johann Spillenberger Hungarus Cassoviensis, et a publié le tableau, ...
91.   GARAS KLÁRA: J.H. Schönfeld és J. Heiss művei Magyarországon (216. oldal)
... Pigler Andor Johann Spillenberger Hungarus Cassoviensis névvel kísérelte meg feloldani s ...
Balogh Béla, Oszóczki Kálmán: Bányászat és pénzverés a Gutin alatt - Nagybánya és környékének bányászata, ércfeldolgozása és pénzverése 1700 előtt (Közlemények a magyarországi ásványi nyersanyagok történetéből 12., Miskolc – Rudabánya, 2001)
92.   MELLÉKLETEK • A. Helységnevek az 1347-1700-as években (62. oldal)
... Cassovia ( 1433 , 1479, 1483, 1574), Cassoviensis Kosice ( 1622, 1689), Kassau ( 1690) ...
Pamer Nóra szerk.: Gerő László nyolcvanötödik születésnapjára (Művészettörténet - műemlékvédelem 6. Országos Műemlékvédelmi Hivatal, 1994)
93.   Feld István – Szekér György: A sárospataki Vörös-torony építéstörténetének vázlata (194. oldal)
... v. tvt, Tabularium metropolitanae civitatis Cassoviensis, IV. Supplementum 4226/ 79. - az ...
F. Mentényi Klára szerk.: Műemlékvédelmi Szemle 1998/2. szám Az Országos Műemléki Felügyelőség tájékoztatója (Budapest, 1998)
94.   KITEKINTÉS • Markušová Kristína: Wick Béla élete és műve (242. oldal)
... Schematismus venerabilis Cleri dioeceseos Cassoviensis 1944. Kosice, 1943. 103. 29. ...

No comments:

Post a Comment