Monday, October 18, 2010

Jósa Miklós - Ulrich Attila: A németszőgyéni és bánházi Jósa család története (Régi magyar családok 3. Debrecen, 2005)

Jósa Miklós - Ulrich Attila: A németszőgyéni és bánházi Jósa család története (Régi magyar családok 3. Debrecen, 2005)
1.   A nemességszerzők, és a család egyik ágának Szabolcs vármegyébe költözése (49. oldal)
... Nyáry Erzsébet meghatalmazottat nevezett ki Popst Zsuzsanna, néhai Kassai István özvegye ...
2.   Személynév mutató (191. oldal)
... Julianna 82. Pográny István 23. Popst Zsuzsanna 49. Pozsgay cs. 101. ...
Jósa Miklós - Ulrich Attila: A németszőgyéni és bánházi Jósa család története (Régi magyar családok 3. Debrecen, 2005)
   A nemességszerzők, és a család egyik ágának Szabolcs vármegyébe költözése (49. oldal)   


Zsuzsanna Pátrohán, Dögén, Veresmarton, Berencsen, Iglincén jobbágyokat, Ajakon, Dögén, Eszenyben, Somon, Köbléren (Ung megye - ma Kibljari, Ukrajna), 
Litkén pusztákat kapott. Nyáry Erzsébet - a forrás szerint - összesen 6 jobbágyot kapott 4 jobbágytelken, ezenkívül 5 puszta jobbágytelket, amelyen azonban 6 főt
 is összeírtak. 
Ez utóbbi estben valószínűleg vagy új megtelepedéssel (jövevényekkel), vagy zsellérekkel számolhatunk. Kikötötték még, hogy a Jósa Miklósnál41 lévő zálogos 
javakat 500 Ft-ért lehet kiváltani. A felosztott javakban találunk kúriákat, kuriális telkeket is, amiket azonban a forrás név szerint nem közölt.64 
A család zempléni birtokaira, tarcali szőlőire is találtunk utalást a mezővárosjegyzőkönyveiben. 1686. március 30-án Orosz Ádám, Jósa Borbála és Zsófia38
nevében tiltakozott Jósa Miklós41 és Hoporsor Andrásné Nagy vagy Borbély Katával kötött szerződése miatt, amiben Jósa Miklós4] adósságot hagyott hátra. 
Kijelentették, hogy örökségükhöz nem engednek nyúlni. 1687-ben maga Kisvárdán lakó Jósa Miklós4] tiltakozott Hegymegi Ferencné Feketehegyi szőlője miatt,
 mivel ő maga szerette volna a szőlőt megvenni.
 A birtokkal kapcsolatban már 1683. március 27-én is megtette tiltakozását, 
és bejel 
entette vételi szándékát, de úgy látszik, az ügy sokáig húzódott. 
Az alispán halála után özvegye vette kezébe a hegyaljai birtokok ügyeinek intézését. Ezt mutatja egy 1690. április 5-i bejegyzés, amelyben
 Nyáry Erzsébet meghatalmazottat nevezett ki Popst Zsuzsanna, néhai Kassai István özvegye elleni perben. Mivel a szőlőmüvelés, a birtokok szakszerű ellátása 
sok munkát és pénzt igényelt, az egykori alispán özvegye nem tudta birtokai műveltetését megoldani. 1691. április 30-án Tarcal elhíresültjegyzője és nemesi hadnagya, 
Babocsay Izsák ,, minemű el veszett Parlagos és Kősziklás egy Darabocska szőlőt" vett meg a Melegoldali hegyen lévő, Murányszeg nevűt 
„néhai Jósa Miklós Úr megh maradott özvegyétől" 100 Ft értékben.65 

Ha a három osztálylevelet és az egyéb birtoktörténeti forrásokat összehasonlítjuk, láthatjuk, hogy a Jósa család folyamatosan növekvő birtokállománnyal rendelkezett.
 Ebben jelentős szerepet játszott Jósa Miklós4] párválasztása, s hogy a Rákóczi-ház és Thököly Imre szolgálatában magas 
6 4 MOL N RA 65/44, 1686. 
6 5 Zemplén megyei Fióklevéltár, Sátoraljaújhely - a továbbiakban: ZmLt - V.37. Tarcal nagyközség levéltára Protokollum I. kötet. 

 kötet. 

No comments:

Post a Comment