Friday, October 29, 2010

Kassai

András és János, vérvölgyi nemeseket, az utóbbit {697.} Újlakról, Közép-Szolnok vármegye 1705-ben lovas zsoldos állítására írta ki. Vérvölgyi Kassai János 1706 jun. 27-dikén sót szállít Szécsre s innen Debreczenbe.* József, vérvölgyi 1741-ben homagiális esküt tett.
Kassai János 1769-ben sámsoni evang. reform. pap. 1784-ben már 54 éve pap Sámsonban, akkor rendelték oda segítségére Diószeghi Mihályt Panitról, Kassai ott halt meg. Fia Ferencz, debreczeni theologus, 1764 decz. 5-dikén nemesi bizonyítványt kap Közép-Szolnoktól.*
György 1779–1780. szakácsii evang. reform. pap.
Istvánt, Józsefet és ifjú Istvánt gyalogosoknak vették föl a Vérvölgy községből 1805-ben összeírt fegyverfogható adózó nemesek névsorába.

No comments:

Post a Comment