Sunday, October 10, 2010

Kassai István ítélőmester

Kassai István 1613—1644.241 A 17. századi Erdély nagy hivatalnokkarrierjeinek egyikét futja meg. 1607— 1608-ban Rákóczi Zsigmond alatt kancelláriai titkár.242 Báthori Gábor alatt nem találkozunk nevével a kormányzatban (nyilván Rákóczi bizalmi emberének számítván). Mikor 1613 novemberében tanácsúrként említik, egyben fiscalis director is, ami teljesen szokatlan a 16—17. századi erdélyi közjogi fejlődésben. Ugyanezt találjuk 1616-ban is.243 A későbbiekben (kb. 1622-től haláláig) tanácsuraságával együtt ítélőmester is, ami szintén ritkaság. Az pedig ismét csak egyedi jelenség, hogy Kovacsóczy István 1634-ben bekövetkezett halála után ítélőmesteri rangban ellátja a kancellári teendőket is.244 
Nyulásziné Straub Éva, Dávid Lászlóné, Iványi Emma, Oross András: 1526 utáni gyűjtemény : Repertórium (MOL segédletei 15. 2003)
1.   Klapka Levéltár (R 295, R 86) (209. oldal)
... ítélőmester, tanácsos ( Erdély) 1627 R285 Kassai István 1673 6438/ 1998. OL. ...
Trócsányi Zsolt: Erdély központi kormányzata 1540–1690 (MOL kiadványai 3. sorozat : Hatóság- és hivataltörténet 6. 1980)
2.   I. A fejedelmi tanács (29. oldal)
... országgyűlésen viseli az elnök tisztjét. Kassai István 1613— 1644.241 A 17. ...
3.   I. A fejedelmi tanács (54. oldal)
... egy eléggé biztosnak nevezhető mérőeszközünk: Kassai István censurái ( tanácsúri írásos véleménynyilvánításai). ...
4.   I. A fejedelmi tanács (109. oldal)
... törvényszakon ( Gyfv: Ly 6. cs.: Kassai István levelei), annál is inkább, ...
5.   I. A fejedelmi tanács (115. oldal)
... döntését. ( Ikt. B- lt.) 572 Kassai István 1635. június 23- án, ...
6.   III. A fejedelmi kancellária (182. oldal)
... szerepkörét 1634- től 1644- ig Kassai István, I. Rákóczi György kormányzatának ...
7.   III. A fejedelmi kancellária (185. oldal)
... Mátyás 1603.47 Keresztúry György 1606.48 Kassai István 1607— 1608. Fráter István ...
8.   III. A fejedelmi kancellária (252. oldal)
... korából rendelkezünk erre nézve adatokkal; Kassai István 1642. május 8- án ...
9.   IV. A központi kormányzat egyéb szervei (322. oldal)
... Kovacsóczy István 12- ig, utána Kassai István kancellári rang nélkül 10 ...
10.   V. A fejedelmi tábla (357. oldal)
... 45 Fráter István 1611— 1625.46 Kassai István 1622— 1644.47 Thoroczkai Mihály ...
11.   V. A fejedelmi tábla (360. oldal)
... György 1574.115 Kassai Ferenc 1659.116 Kassai István tanácsúr unokája. 117 1661— ...
12.   V. A fejedelmi tábla (364. oldal)
... 601- ben vízaknai sókamarás, i85 Kassai István 1613— 1616. Tholdalagi János ( ...
13.   V. A fejedelmi tábla (377. oldal)
... 1656, Mikes Kelemen: 1682— 1686, Kassai István: 1619— 1635 stb.). Másutt ...
14.   VI. Udvari főtisztségek (393. oldal)
... 1634 és 1644 közt lényegében Kassai István látja el a kancellári ...
15.   VIII. Tisztségviselő nemesség és hivatalnok-értelmiség a 16-17. századi erdélyi kormányhatóságokban (409. oldal)
... de mindenképpen második vonalbeli szerep. Kassai István esete meg éppen különleges. ...
16.   Névmutató (429. oldal)
... 363, 377, 391, 394, 410 Kassai István 29, 37, 38, 44, ...

No comments:

Post a Comment