Friday, October 29, 2010

Kassa - templom 1








A kassai Szent Erzsébet-templom
Fotó: Buzás Gerge













Kassai Szent Erzsébet-templom 2.






Kassa - Szent Erzsébet-templom, nyugati homlokzat
Henszlmann Imre: Kassa városának ó német stylü templomai
Landerer és Heckenast, Pest, 1846, II. tábla









Kassai fõoltár






Kassai fõoltár
Rados Jenõ: Magyar oltárok. Budapest, (1938) XXI. tábla.














lakoma


Lakomajelenet a kassai dóm fõoltáráról
Csukovits Enikõ: Liliom és holló. Új Képes Történelem.
Magyar Könyvklub- Helikon, Budapest, 1997, 91. oldal.
Kassa



Kassa - templom 2






A kassai Szent Erzsébet-templom északi kapuja
Fotó: Buzás Gergely











Kassai Szent Erzsébet-templom 3.




Kassa - Szent Erzsébet-templom, alaprajz
Henszlmann Imre: Kassa városának ó német stylü templomai
Landerer és Heckenast, Pest, 1846, III. tábla




Villamos 2.

Villamos a kassai Fõ utcán
Historia Slovensko v obrazoch.
Osveta, Martin, 1990, 508. kép.







No comments:

Post a Comment