Sunday, October 31, 2010

KASSAY FAMILY GENEALOGY AND HISTORY

http://vladar.eu/download/vladarkonyv.pdfVladár

 - 2 visits - 20 May - [ Translate this page ]
Vladár-könyv). Célszerübb elötte letölteni a saját gépre (jobb egérbillentyűvel rákattintani, és "Cél mentése más néven", Save as...) ...
vladar.eu/doku.html - Cached - Similar


Szluha Mártonnál ez van:

Vladár, Muthnai és Csepcsányi 
Túróc megye õsi családja, mely közös törzsbõl származik a Csepcsányi és Sándor családdal. Õsei a szlavóniai eredetû Gudrun fiai, Ivánka és Palik,valamint Harek fiai, Krupoch és Kubina 1263-ban IV. Béla királytól a vendégnépek közül az ország nemesei közé emeltetnek és adományt kapnak a Túróc megyei Muthna földére, honnan a család az elõnevét veszi. Ezt az adományt 1295-ben III. Endre király megerõsíti Ivánka fia, Hók, Palik fia, Miklós és Kubina fia, Buda számára. 1343 április 18-án (húsvét utáni ötödnap) Visegrádon I. Lajos király adományt ad a Túróc megyei Muthna és Csepcsény birtokokra Pál fia, Balázsnak és Buda fia, Endernek, mely adományról a család második elõnevét veszi. A Vladár nevet az 1491-ben blatnicai kapitány Balázs (nagy úr) után ragad a családra. A család idõvel igen kiterebélyesedik és az egyes ágak melléknevet kezdenek viselni, így Urielovje, Istvánovje, Gasparovje, Martinovje, Benedikovja alias Bezek, Baltazarovje alias Tompjen ágak keletkeznek, de használják aCsepcsányi alias Vladár nevet is. Az 1754/55 évi országos nemesi összeíráskor Túrócban számosan, valamint Gömörben, Hontban, Liptóban, Nógrádban, Szatmárban és Zemplénben szerepelnek a család tagjai. Ugyanakkor igazolja megyénk a Boriban lakó Vladár alias Csepcsánszky Dávid nemességét, ki bemutatja Túróc vármegye 1755 szeptember 19-én Szentmártonban kelt bizonyítványát. Eszerint a Vágújhelyen lakó Nagycsepcsényi Vladár alias Csepcsánszky Dávid nagyatyja, András, ki az õsi birtokos Vladár családból származik és akit népiesen Istvánovicsnak neveznek, Jónás és István testvéreivelnagycsepcsényi birtokát 1652 október 24-én (András ünnepe elõtti negyednap) a túróci konvent elõtt elzálogosította, 1664 január 8-án tettvégrendelete szerint fia Pál volt, kinek 1694 december 28-án Boriban született fia a bizonyító. Ugyanakkor igazolja megyénk a Párucán lakóVladár Gáspár és fia, András és testvére, György és kiskorú fia, Gábor nemességét Túróc vármegye bizonyítványa alapján. A megyei listán a bodoki járás taxás nemesi között szerepel még István és György is. Túróc vármegye 1756 március 15-én kiadott bizonyítványát a Bágyonban lakóGyörgy kihirdeti Nógrád vármegyében. 1765-ben Mihály fia, Jánosegerszóláti lakos Hont, 1791-ben Vladár alias Gasparovics István egri lakos, Márton fia, György unokája, Imre dédunokája Túróc vármegye bizonyítványát kihirdetik Heves vármegyében. 1791 június 30-án Bécsbenlegfelsõbb helyen igazolják a Túróc megyében lakó 696Mihály, Márton és Pál, 1792 július 12-én pedig a család Esztergom megyei ágának nemességét. (Liber Regius LV 1090, LVI. 541) 
Címer: Kékben vízen úszó, fél testével kiemelkedõ természetes szarvas, felette jobbról nyolcágú arany csillag, balról növõ ezüst félhold. Sisakdísz: nyíllal átütött szívbõl kinövõ három liliom középsõjén fehér galamb ül. Takarók: kék-arany, vörös-ezüst.
http://vladar.eu/doku.html

No comments:

Post a Comment