Friday, October 1, 2010

KASSAY-UNIFIED SEARCH OF ARCHIEVES II.

Szabolcs-Szatmár megyei helytörténetírás, 3–4. Nyíregyháza, 1982
221.   Adattár • Gyarmathy Zsigmond: Báró Horváth család levéltára 1340–1945 (352. oldal)
... Ráthy Imre megveszi Kassay kracsavai birtokát. ( Fontos!) története a ...
... 46. Vchrcsány Gombkötő György a Kassay tói szerzett részt eladja Ráthy ...
Szabolcs-Szatmár megyei helytörténetírás, 5–6. Nyíregyháza, 1985
222.   Mutató a Szabolcs-Szatmár megyei helytörténetírás I-IV. köteteihez. Összeállította: László Gézáné (496. oldal)
... felesége, Barkóczy Krisztina B/ 89. Kassay György B/ 351, B/ 352. ...
... György B/ 351, B/ 352. Kassay György özvegye Kaponyás Bernáth Zsuzsa ...
... Kaponyás Bernáth Zsuzsa B/ 351. Kassay Zsigmond B/ 351. Kaszás Lajos ...
223.   Mutató a Szabolcs-Szatmár megyei helytörténetírás I-IV. köteteihez. Összeállította: László Gézáné (498. oldal)
... 73. Koponyás Bernáth Zsuzsa ld. Kassay György özvegye Korabinszky János Mátyás ( ...
Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltári Évkönyv, 14. Nyíregyháza, 2000
224.   Előadások 1848–1949-ről • Sípos Ferenc: Adalékok a 48. zászlóalj történetéhez (Vállaji Sípos Ferenc katonai pályájának dokumentumai) (56. oldal)
... Ifj. Szabó Péter Sípos Ferenc Kassay Sándor Ladányi ' Sigmond Folyószám 8. ...
225.   Előadások 1848–1949-ről • Sípos Ferenc: Adalékok a 48. zászlóalj történetéhez (Vállaji Sípos Ferenc katonai pályájának dokumentumai) (61. oldal)
... 6 Ujfalussy Márton 6 1 Kassay Sándor 6 2 Szabó Péter. ...
226.   Névmutató (299. oldal)
... Vidor 144 Kálmán András 111 Kassay Sándor 56; 61 Kálmán Farkas ...
Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltári Évkönyv, 15. Nyíregyháza, 2001
227.   Névmutató (391. oldal)
... 146, 258- 259 Kassabéla 258 Kassay 122 Kátai Lőrinc 18 Katalin ...
Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltári Évkönyv, 18. Nyíregyháza, 2008
228.   Tanulmányok Szabolcs, Szatmár és Bereg megyék múltjából • Gecsényi Lajos: Egy beregi nemesúr a Szepesi Kamarában Szigeti Vas Márton kamarai tanácsos 1659-1666 (174. oldal)
... my kováczok légyenek. Én az kassay köblöt emlegettem, Shiffer uram eő ...
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai II. KÖZLEMÉNYEK 29. Pro memoria. Nyíregyházi összeírások 1752–1850. Nyíregyháza, 2003
229.   12. sz. Nyíregyháza lakosai az 1850-es népszámlálás idején (374. oldal)
... Veres István bakter Veres István Kassay Mihály juhász Veres Istvánné Horog ...
... András Soltész Andrásné Cseloszky Zsuzsanna Kassay Juliánná Kassay Mihály Kassay Mihályné ...
... Mihály Kassay Mihályné Reptza Anna Kassay Márta Kassay Anna gyermek gyermek ...
Tolna Megyei Levéltári Füzetek 7. (Szekszárd, 1999)
230.   Sudár Géza: Harc község krónikája • 173 (184. oldal)
... n " Konkol Istvány Biró és Kassay Gáspár hites Nótárius" azt válaszolta, ...
231.   Sudár Géza: Harc község krónikája • 173 (196. oldal)
... Istvány Biró, NN. elöljárók és Kassay Gáspár hites Nótárius a kérdőívet. ...
232.   Sudár Géza: Harc község krónikája • 173 (257. oldal)
... Kul János Harci jegyzők 1829 Kassay Gáspár 1856 Miskolczy Sándor 1865 ...
Cserna Anna: Repertórium 2. Segédletek II. Szekszárd, 2000.
233.   Gindli család (Károly István) • II. Az egyes családtagok iratai (103. oldal)
... 2 db.) 1831,1846 789. pall. Kassay István levele ( 1 db.) 1831 ...
234.   Névmutató (133. oldal)
... Ádám 21 Karwinsky Ferenc 95 Kassay István 103 Kaszás János 103 ...
Dr. Szita László: Szekszárd város történeti monográfiája II.
235.   SZEKSZÁRD MŰVELŐDÉS- ÉS SPORTTÖRTÉNETE • A SZEKSZÁRDI EGYHÁZAK TÖRTÉNETE (229. oldal)
... A plébános járandóságát a Hrabovszky- Kassay- féle alapítvány szolgáltatta, ezért az ...
236.   SZEKSZÁRD MŰVELŐDÉS- ÉS SPORTTÖRTÉNETE • A római katolikus egyház (234. oldal)
... nevét: „ E szent egyház alapítói Kassay Anna Hrabovszky Péter férjével és ...
... kivitelezés: művészi módon. Az adományozó Kassay Anna szekszárdi és kajdacsi javai ...
237.   SZEMÉLYNÉVMUTATÓ (324. oldal)
... 37 Karl Gusztáv II. 280 Kassay Anna ( Hrabovszky Petemé) II. 234 ...
... Anna ( Hrabovszky Petemé) II. 234 Kassay Gáspár I. 155,157 Kaszás Endre ...
K. Balog János: Szekszárd város történeti monográfiája I.
238.   SZEKSZÁRD A KÉSEI FEUDALIZMUS KORÁBAN (1686-1847) • A városépítés a nagy tűzvészig (155. oldal)
... püspök 1776. évi szekszárdi vizitációjakor Kassay Gáspárt említik iskolamesterként; a rábízott ...
239.   SZEKSZÁRD A KÉSEI FEUDALIZMUS KORÁBAN (1686-1847) • A városépítés a nagy tűzvészig (157. oldal)
... rektor megorrolt a szekszárdiakra. 360 Kassay Gáspár 1775. évi iskolamesteri járandósága ...
... vagy német nyelven tanítani. Ezért Kassay saját költségére két segédtanítót fogadott. ...
... így összesen 351 forintra rúgott Kassay 1775. évi fizetése. A következő ...
Héjjas Pál, Horváth M. Ferenc: Vác. Régi képeslapok - Old postcards - Alte Ansichtskarten, 1896 - 1950. Váci Történelmi Tár 2. Vác, 2001.
240.   Város a Duna partján - történeti áttekintés (29. oldal)
... buildings of the town. Vidor Kassay ( Kossitzky), an actor, who lived ...

No comments:

Post a Comment