Monday, October 18, 2010

KAZZAI KASSAY


                                                                                                                                                            


Mályusz Elemér: Zsigmondkori oklevéltár II. (1400–1410) : Második rész (1407–1410) (MOL kiadványai 2. sorozat : Forráskiadványok 4. 1958)
1.   Oldalszámok (97. oldal)
... i Lőrinc fia István miles Kazza- i várnagynak kora ifjúságától a ...
2.   Oldalszámok (232. oldal)
... Lezkouch- i parvus István mestert, Kazza vár várnagyát a trencsénmegyei Felseunadasd, ...
Zsigmondkori oklevéltár X. (MOL kiadványai 2. sorozat : Forráskiadványok 43.)
3.   Oldalszámok (121. oldal)
... és bírói helyetteseinek, hogy mivel Kazza- i Kakas ( dictus) Gyula és ...
Borsa Iván: A Balassa család levéltára 1193-1526 (MOL kiadványai 2. sorozat : Forráskiadványok 18. 1990)
4.   Oldalszámok (104. oldal)
... megjelentek Prybel- i Miklós, valamint Kazza- i Pethrach képviseletében
5.   Oldalszámok (201. oldal)
... Wydffy Lőrinc ( egr.), Kelechen- i Kazza Kelemen és Nádasdy Bálint nemesek ...
... utasítására annak említett két familiárisa Kazza Kelemen nem nemes ( providis) familiárisaival: ...
Francisci Döry, Georgius Bónis, Geisa Érszegi, Susanna Teke: Decreta Regni Hungariae : Gesetze und Verordnungen Ungarns 1458–1490 (MOL kiadványai 2. sorozat : Forráskiadványok 19. 1989)
6.   Decreta (126. oldal)
... Stanislai filiorum Stephani de dicta Kazza ac Alberti filii Petri et ...
... et aliorum nobilium de eadem Kazza prefuerant, sed per notam infidelitatis ...
7.   Indices (365. oldal)
... Iohannes, Petrus, Stanislaus, Stephanus Kaszai Kazza v. Kasza Késmárk v. Kesmarkinum ...
Borsa Iván: A Justh család levéltára 1274-1525 (MOL kiadványai 2. sorozat : Forráskiadványok 20. 1991)
8.   Oldalszámok (60. oldal)
... várnagy kijelentette, hogy bár Ő Kazza- i László fiának: Bechych Györgynek ...
... Buda. Hunyad- i János kormányzó Kazza- i László fia: Bechych ( dictus) ...
9.   Oldalszámok (75. oldal)
... Benedek tiltakozott az ellen, hogy Kazza- i Beke ( dictus) Tamás és ...
10.   Oldalszámok (162. oldal)
... emberek egyike zálogjogon iktassa be Kazza- i néhai János fiát: Miklóst ...
11.   Oldalszámok (163. oldal)
... fráter pap, konventi kiküldött jelenlétében Kazza- i néhai János fiát: Miklóst ...
12.   Oldalszámok (164. oldal)
... nádora, a kunok bírája a Kazza- i János fia: Miklós felperes ...
Maksay Ferenc, Felhő Ibolya, W. Beretzky Nóra, T. Polonyi Nóra: Urbáriumok XVI–XVII. század (MOL kiadványai 2. sorozat : Forráskiadványok 7. 1959)
13.   ALFÖLD (750. oldal)
... Blasii Főldeos / Pauli Kery / Benedicti Kazza. • Census. Fatentur, quod tempore Gasparis ...
Maksay Ferenc: Magyarország birtokviszonyai a 16. század közepén 1. (MOL kiadványai 2. sorozat : Forráskiadványok 16_1. 1990)
14.   Csanád megye 1561 (285. oldal)
... Makó László J 38. KASZAPEREK ( Kazza perek) Kerecsényi László 42 39. ...6733 Ápr. 14. (Bude, VIII. die  pasche) Zs. a nyitrai káptalanhoz. Iktassa be vétel címén Lezkouch-i parvus István mestert, Kazza vár várnagyát a trencsén-megyei Felseunadasd, Prusina és Rowna birtokokba. 
A nyitrai káptalannak Zs. 1409. szept. 20. okl.-ben (7072. sz.) átírt máj. 21. okl.-ből. 
Maksay Ferenc: Magyarország birtokviszonyai a 16. század közepén 2. (MOL kiadványai 2. sorozat : Forráskiadványok 16_2. 1990)
15.   Trencsén megye 1549 (800. oldal)


5836 Dec. 9. (in Kaproncha, II. die concep.) Zs. a prelátusok és bárók tanácsából
 új adományul adja 
Lezkoch-i Lőrinc fia István miles Kazza-i várnagynak
kora ifjúságától a maga és testvérei vérének hullásával
 teljesített szolgálataiért, főleg mivel a legközelebb múlt napokban,
 amidőn ő is in regno Bozne tartózkodott,
alStibor volt erdélyi vajda zászlaja att vitézül harcolt, 
a trencsénmegyei Fel-sewhochk, Alsowhochk,

 Nozzych és Miloho királyi birtokokat valamenyi tartozékukkal, köztük : 
ecclesiis earumdemque patronatibus. 
Egyszersmind biztosítja őt, hogy más birtokokat fog tőle és utódaitól kapni,
 ha a most adományul nyerteket elvennék tőle, 
továbbá visszakapja azon ezer aranyfrtot vagy értékét, amelyet kérésére 
pro arduis et sumpme necessariis regni nostri negotiis kölcsön adott neki. 
A szöveg élén jobb felől : Propria commissio domini regis. 
Hártyán, a szöveg alatt papírfelzetes titkos pecséttel. Dl. 9367. 
... 4 1 — — — 2 97. KASZA ( Kazza) Tarnóczy Miklós ( kaszai urad.) 6 — ...KASSAY KISS ISTVAN (LESZKOCZI PARVUS ISTVAN)
A nyitrai káptalannak Zs. 1409. szept. 20. okl.-ben (7072. sz.) átírt máj. 21. okl.-ből.           
A nyitrai káptalannak Zs. 1409. szept. 20. okl.-ben (7072. sz.) átírt máj. 21. okl.-ből. 

                


A nyitrai káptalannak Zs. 1409. szept. 20. okl.-ben (7072. sz.) átírt máj. 21. okl.-ből. 

6733 Ápr. 14. (Bude, VIII. die pasche) Zs. a nyitrai káptalanhoz. 
Iktassa be vétel címén Lezkouch-i parvus István mestert, Kazza vár várnagyát 
a trencsén-megyei Felseunadasd, Prusina és Rowna birtokokba. 

A nyitrai káptalannak Zs. 1409. szept. 20. okl.-ben (7072. sz.) átírt máj. 21. okl.-ből. No comments:

Post a Comment