Friday, October 29, 2010


Kőművesek és kőfaragók 

Az építészeti kultúra a hazánkban letelepedő szerzetesrendekkel honosodott meg a 11—12. században, képviselői zömmel itáliai és francia származású egyháziak voltak. Az egyházi központokban (pl. Esztergom, Pécs) kialakuló kőfaragóműhelyek szakemberei építették az egyházi és világi épületeket, ők végezték mind a faragást, mind az építést, mely szakmák csak a 17—18. század tájékán kezdenek szétválni. A kőfaragó-kőművesmesterség művelőinek alacsony száma miatt nagyon keresett és megbecsült foglalkozás volt a középkorban, a tehetségesebb mesterek országszerte dolgoztak. Térségünkből 1378-ból ismerünk név szerint egy szakembert, a valószínűleg ekkortájt befejeződő diósgyőri várépítkezésről Nagy Lajos király Eperjesre küldi Ambrus mestert a város falainak építésére.A 15. században országszerte ismert építőmester volt a kassai István kőfaragó,talán ő ugyanaz az István mester, aki az 1470-es években a diósgyőri várban dolgozik, mivel egyéb munkái Kassáról és Bártfáról ismertek.A döntően német ajkú Kassa és a szepességi városok élen jártak Északkelet-Magyarországon az építőipari ismeretek elterjesztésében. 
A 16. század közepétől a török hódítás okozta háborús viszonyok közepette az építőipar a végvidékeken elsősorban a hadmérnöki tudományt szolgálta. A várak építését részben szerződtetett külhoni, részben hazai mesterek végezték, néhányuknak neve is fennmaradt a forrásokban. Ónod várában a 16. század első évtizedeiben az itáliai származású Paulus mester, a budai Ferenc, valamint Miskolci György és Ambrus kőfaragók dolgoztak, utóbbiak egyszerűbb faragványokat készítettek.A borsodi és zempléni területeken a felvidéki városok mestereinek szakértelme nélkülözhetetlen volt, különösen az ország ketté-, majd háromfelé szakadásának háborúi idején, mikor a területen folyó harcok és portyázások következtében a várak erődítése kapott prioritást. A Perényiek birtokainak védelmét szolgáló várak (Patak, Terebes, Ónod) megerősítése, korszerűsítése állandó keresletet támasztott az építőiparosok iránt a 16. században. Perényi Péter a fennmaradt levelezése alapján Eperjestől 1529-ben, 
1534- ben és 1541-ben, Kassától 1534-ben, 1541-ben, Bártfáról 
1535- ben kért építőmestereket pataki és terebesi munkákhoz.'' Bencsik János: Paraszti és mezővárosi kultúra a XVIII-XX. században (Miskolc, 1993)
1224.   TOKAJ-HEGYALJA (235. oldal)
... 8 kapa, 0,5 hordó - 197. Kassai Gergely házas mestersége 25 kapa, ...
... hordó bor 4,5 hordó - 198. Kassai Mihály hospes 1 hordó bor ...
1225.   TOKAJ-HEGYALJA (243. oldal)
... 449. Erdélyi Szabó Mihály 450. Kassai Szabó György 451. Kerékjártó Szabó ...
1226.   TOKAJ-HEGYALJA (255. oldal)
... kapa szőlő van - van 166. Kassai István jobbágy 2 kapa szőlő ...
... kapa szőlő van van - 167. Kassai Mihály jobbágy 2 kapa szőlő ...
... szőlő van van van 168. Kassai Mihályné jobbágy, mizerábilis - van - van ...
1227.   TOKAJ-HEGYALJA (266. oldal)
... Sámuel 46. Karádi András 47. Kassai Mihály 48. Keresztúri István csizmadia ...
1228.   TOKAJ-HEGYALJA (268. oldal)
... 7. Jónás Bandi - van 8. Kassai György van - 9. Keresztúri Ferenc ...
1229.   TOKAJ-HEGYALJA (279. oldal)
... 1782 1 szőlő Pavay János Kassai István 1782 8 szőlő Pavay ...
1230.   TOKAJ-HEGYALJA (296. oldal)
... szolgálatomból elbocsájtottam - panaszolja - , nekem a Kassai Satler Czéhből való satler majszternek ...
1231.   TOKAJ-HEGYALJA (298. oldal)
... szólnak forrásaink. 1826- ban a kassai óráscéhbe állott. 284 A város ...
1232.   TOKAJ-HEGYALJA (317. oldal)
... viszonyokat kiválóan ismerő Leschinsky József kassai borkereskedővel, s hozzálátott az ügyletek ...
1233.   TOKAJ-HEGYALJA (320. oldal)
... napszámbéres munkás helyett szakmányost alkalmaztak. Kassai József évkönyvéből idézve 408 „ Szakmányba ...
... 1897- 1901. IJ. 478. 409 Kassai József 1833- 1836. 410 ZmL. ...
1234.   TOKAJ-HEGYALJA (324. oldal)
... ide a Tsapszékbe ( ti. Tokajba) Kassai szekereket nézni. Egy kassai csizmadia ...
... furmányost, az után találtam is kassai furmányost." 443 A fuvarosok jellegzetes ...
1235.   TOKAJ-HEGYALJA (326. oldal)
... szállást" ( 1772) 457 Kiss János „ Kassai fi, de most Ungváron lakom, ...
... Tokajba (...) Egy betyár legény egy kassai kalmár szekerérül Gubát lopott. ... kapálni ...
1236.   TOKAJ-HEGYALJA (329. oldal)
... köze az általunk is idézett Kassai József- féle meghatározásnak mindehhez. Úgy ...
1237.   TOKAJ-HEGYALJA (330. oldal)
... van van Horvát Imre - van Kassai György van - Keresztúri Ferenc van ...
1238.   Zárszó (339. oldal)
... egy színész. Napjaink, 12. szám Kassai József 1833- 36 Származtató s ..

No comments:

Post a Comment