Friday, October 1, 2010

A KÖZSÉGI ÉS KÖRJEGYZŐK TÁRSADALMA ÉS MOZGALMAI NÓGRÁD VÁRMEGYÉBEN (1873 – 1950)Földi István: A KÖZSÉGI ÉS KÖRJEGYZŐK TÁRSADALMA ÉS MOZGALMAI NÓGRÁD VÁRMEGYÉBEN (1873 – 1950) (Adatok, források és tanulmányok a Nógrád megyei levéltárból 32. Salgótarján, 2002)
   KÖZSÉGI ÉS KÖRJEGYZŐK ARCHONTOLÓGIÁJA (108. oldal)   BALASSAGYARMAT NAGYKÖZSÉG / RENDEZETT TANÁCSÚ VÁROS 
A település csak 1923-ban kapta meg a rendezett tanácsú városi címet, addig nagyközség volt, noha a vármegye vezetése is itt székelt. (Már 1891-ben megkísérelték a rendezett tanácsú várossá alakulást, de az akkori próbálkozás nem vezetett sikerre.) 
Főjegyzők: 
- Ticsénszky József: 1870. július 15. - (1903. december). 1834-ben született. 1903 elején állásából felfüggesztették, ennek következtében lemondott. 
- Hesz (Hetényi) Vilmos: (1903. február) - 1904. február 26. helyettes főjegyző, majd 1904. február 27. -1909 tavasza főjegyző. Elhunyt. Fia, Rezső a rétsági járás főszolgabírója lesz. 
- Kosztolányi Gyula: (1909. április 7.) -1909. május 28. helyettes főjegyző, majd 1909. május 29. - (1918. december) főjegyző. (Ld. még a Kisterenyei Körjegyzőségnél!) 
- Hummer Ferenc: 1919. január 22. - 1926. szeptember 30. Balassagyarmat szolgálatába 1883. június 13-án lépett, ahol 1891. október 1-én aljegyzővé választották. 1897. július 25-től Ersekvadkert nagyközség főjegyzője lett. Nyugdíjazták. (Ld. még Érsekvadkert nagyközségnél!) 
- Kassay Károly: (1926. június 8.) - (1927. március 1.) Helyettes főjegyző
- Dr. üld Vannay Béla: (1927. április 5.) - (1941. december). Balassagyarmaton született 1894. március 23-án. Anyja: Róth Anna. A gimnáziumot Szarvason végezte. Kassán és Budapesten jogi tanulmányokat folytatott, s a Pázmány Péter Tudományegyetemen avatták jogtudorrá. Ezután gyakornokként Nógrád vármegyéhez került. Az első világháborúban az orosz és olasz fronton harcolt. Kétszer sebesült és hadnagyként szerelt le. Neje: Bucsek Anna. 
- Kassay Károly: (1942. február 7.) - (1942. június 1.) Helyettes főjegyző. 
- Dr. Szentgyörgyi Károly: (1942. augusztus 7.) - (1950. július 1.) 
NML IV. 402. 10. k. 2/1883. sz. hat.; Balassagyarmat rendezett tanácsú város. NL és HH 1891. május 17. 1. p.; NHL 1923. november 22. 4. p. 17993-923. sz. pályázati hirdetmény.; Hymen. NL 1873. június 29. 4. p.; Főjegyző választás. NL és HH 1904. január 31. 5. p.; Felfüggesztett jegyző. NL és HH 1903. március 1. 2. p.; Jegyző választás. NL és HH 1904. február 28. 3. p.; NML V. 71. 4. k; NHL 1926. szeptember 2. 8. p. 465/1926. sz. tvh. biz. hat.; NML V. 81. 2., 16., 17. k.; XXII. 1. 7. doboz; NHvm 317. p.; MKKÉ (1883) 113. p.; Hetényi Rezső emlékiratai. (NML kézirat) 20. p. 

No comments:

Post a Comment