Saturday, October 23, 2010

Magyar Nemzetségi zsebkönyv (1905)
BOGYAY. 
(Nagymádi és Várbogyai.) 
A család eredetileg Pozsonymegyében, Nagymádon és Komárommegyében Várbogyán élt s eredeti neve BARTALOS volt. A család a Várbogyán élt GERGELYÍŐI szakadatlanul jön le, kinek fia GYÖRGY Zalamegyébe költözik, ennek fia JÓZSEF pusztaszentmihályi CSÚZY KRISZTINÁÍ veszi el s meghal 1752-ben. GYÖRGY sümegi várkapitány lett s donatióban nyerte Halápot, Puszta-Dörögdöt, Uj-Dörögdöt és Sármelléket, mely helységekben ma is birtokos a család. 
Czímere: Kék paizsban zöld mezőn kardot tartó arany oroszlán. Sisakdsz : követ tartó daru. Foszlányok: kék-arany, vörös-ezüst. 
Vallása: róm. kath. 
A jelenleg élő nemzedék JózsEFtől (t 1752.) származik; fiai PÁL (t 1761.) és JÓZSEF a család két főágának megalapítói. PÁL ágát fiai JÓZSEF és PÁL, JÓZSEF ágát PÉTER fiától származott unokái: PÉTER és IGNÁCZ két-két vonalban terjesztették tovább. I. PÁL ÁGA 
A) JÓZSEF vonala. 
ANTAL (szül. 1828., t 1881.). Neje: orahoviczai és görcsönyi MIHALOVITS Ida (szül. 1834., t 1891.). Gyermekeik: 
1. BÉLA (szül. 1852., t 1S56.). 
2. MARGIT (szül. 1855., t 1864.). 
3. ELVIRA (szül. 1856.). Férje: VOGL István. k. AURÉL (szül. 1858., f 1903.). 
5. ADORJÁN (szül. 1859., f 1859.). 
6. ZSIGMOND (szül. 1860., t 1862.). 
7. ILONA (szül. 1862.). Férje: MÉSZÖLY Ferencz. ' 8. MALVIN (szül. 1864.). Férje: ÁTS Ferencz dr. 
9. JENŐ (szül. 1865). Neje: BENE Máiia. 
10. IRMA (szül. 1866.). 
11. GYÖRGY (szül. 1868.), Zala vármegye szolgabirája. Neje: GLAVINA Margit. Lakás: Zalaegerszeg. 
12. IDA (szül. 1870.). Férje: SCHEFFER Lajos. 
B) PÁL vonala. 
PÁL (t . • •)• Neje: VIGYÁZÓ Krisztinia. 
I. IGNÁCZ (szül. 1791., t 1844. decz. Csabrendek). Neje: KOL-TAY Etelka (t 1898.). Gyermekeik: 
1. Nep JÁNOS (szül. 1841. decz. n. Csabrendek, Zala várm. Lakása: Csabrendek (Zala vm.). Birtokai: Csabrendek, Puszta-Dörögd és Haláp (Zala vm.). 
2. GIZELLA (szül. 1843. Csabrendek, Zala vm.). Férje: nyir-laki OSZTERHUBER Lajos. 
3. KAROLIN Paulina (szül. 1844. Csabrendek). Férje: bocsári SVASTICS Károly. 
II. PÁL (szül. 1797. Csabrendek, t 1886, ápr. 27. Sármellék). Neje: várbogyai BOGYAY Teréz (t 1859.). Gyermekeik: 
1. KÁLMÁN (szül. 1832. Sármellék). Neje: FŰZIK Luiza. Lakása: Sümeg (Zala vm.). Fiók: 
JENŐ (szül. 1865.). Neje: dukai TAKÁTS Ilona. Birtoka: Sármellék. 
Gyermekük: 
KÁLMÁN (szül. 1897. Sármellék), Puszta-Kovácsi), nyug. m. kir. csendőrőrnagy. Lakás: Köttse. 
5. IDA (szül. 1S53. Puszta-Kovácsi). 
II. ELEK (szül. 1812. jul. 16., t 1886. szept. 15.). Neje: doma-niczi DOMANICZKY Terézia (f 1885.). Gyermekeik: 
1. ÖDÖN (szül. 1842.), nyug. főszolgabíró. Lakás: Marczali. 
2. KÁLMÁN (szül. 1844., t 1899. jan. 26. Kaposvár), kir. táblai biró. Neje: HEUFNER Matild. Esküvő: 1882. 
3. ILONA (szül. 1853., 1 1873.). Férje: MAÁR Gyula (t 1903.), Somogy vm. alispánja. 
4. VICTORIA (szül. 1855). Férje: boldogasszonyfai IGMÁNDY Aladár. Lakás: Nagybajom (Somogy vm.). 
ül, ELEONÓRA (szül. 1808. decz. 14. Kovácsi, f 1883. decz. 26. Keszthely). Férje: várbogyai BOGYAY Lajos, cs. kir. kamarás, Zala vármegye főnöke 1856. (B. Ignácz és bocsári Svastics Jozefa fia). Esküvő: 1827. Kovácsi. 2. nejétől: 
IV. LAJOS (szül. 1838.). Neje: GRUBER Anna (t . . .). Lakás Puszta-Kovácsi. 
Leányuk: MARGIT. V. KAROLIN (szül. . . ,). Férje: LAIPCZIG István. VI. GIZELLA (szül. . . .). Férje: JUHÁSZ Kálmán. 
Nemzetségi zsebkönyv. II. 8 B) IGNÁCZ vonala. 
IGNÁCZ (szül. 1778. Kovácsi, t 1825. Haláp). Neje: bocsári SVASTICS Josefa. Gyermekeik: 
L LAJOS (szül. 1803. jan. 9., t 1875. Zala-Haláp), cs. kir. kamarás, a vaskorona-rend lovagja, Zala várm. főnöke (1853—60). Neje: várbogyai BOGYAY Eleonóra (B. Péter és bezerédi Beze-rédj Magdolna leánya). Gyermekeik: 
1. LEONTIN (szül. 1829.). Férje: hertelendi és vindornyalaki HERTELENDY Károly. 
2. HERMIN (szül. 1833.). Férje : SKUBLICS Gyula. 
3. ISTVÁN (szül. 1835., t 1900. Zala-Haláp). Neje: nedeczei NEDECZKY Konstanczia (szül. 1843.). Birtoka: Hosszúfalu, Zala vm. Lakás: Budapest és Hosszúfalu. 
Gyermekeik: 
a) VILMA (szül. 1868. Zala-Haláp), Férje: németujvári gróf BATTHYÁNY József. 
b) JENŐ (szül. 1869. Zala-Haláp), cs. és kir. huszár főhadnagy. Lakás: Nagyszeben. 
c) ELEMÉR (szül. 1872. Hosszúfalu), min. fogalmazó, főispáni titkár. Neje: nagymányai KOLLER Vilma (K. István és vindornyalaki Hertelendy Róza leánya). Esküvő: 1898. Lakás: Zalaegerszeg. 
Gyermekük : 
MÁRTA (szül. 1899. Zala-Egerszeg). 
d) ARTÚR (szül. 1876. Zala-Haláp), m. kir. honvéd huszárhadnagy. 
ej STEFÁNIA Margit (szül. 1878. szept. 4.), Férje: FLEISCHER Elemér dr. f) ALICE (szül. 1881. ápr. 23.). gj MELANIE (szül. 1883. okt. 21.). 
4. JÁNOS (szül. 1838., t 1861. Bécs). 
5. IRÉN (szül. 1836. jun. 20. Haláp, t 1884. febr. Dörögd). Férje: várbogyai BOGYAY Máté, országgyűlési képviselő (B. József és Nóvák Szidónia fia). Esküvő: 1869. febr. 6. Keszthely. 
6. PONGRÁCZ (szül. 1841.), nyug. kir. törvényszéki biró. Neje: STROMAYER Karolin. Lakás: Budapest. 
Gyermekeik: aj LEONTINE. 
b) CORNÉL, m. kir. honvéd huszárkapitány. c) LAJOS (szül. . . .), cs. és kir. huszár főhadnagy. Neje: PAULER Katinka (P. Gyula, min. tanácsos, országos főlevél-tárnok (t 1903.) és Lenhossék Georgina leánya). 
II. SÁNDOR (szül. 1804. decz. 12. Haláp, Zala vm., t 1864 ). Neje: guari és felsőszelestei GUARY Erzsébet. Esküvő: 1827. Gyermekeik: 
1. ILONA (szül. 1829. szept. 30., f 1874.). Férje: KACSKOVICS Antal. 
2. GYULA (szül. 1832. jan 20. Szentgáloskér). Neje: GULYÁS Emma. Esküvő: 1858. okt. 28. Lakás: Budapest. 
Gyermekeik: 
a) BÉLA (szü. 1860. máj. 3.). 
b) JENŐ (szül. 1861. okt. 15.), Somogy vm. árvaszéki ülnök. Lakás: Kaposvár. Neje: windtori MARTEYN Angéla. Esküvő: 1888. szept. 11. 
Gyermekeik: a) ELLA (szül. 1890. márcz. 25.). (3) ELEMÉR (szül. 1900. ápr. 25.). 
c) SÁNDOR (szül. 1863. márcz. 15.). Neje: SZOLCSEK Berta. Gyermekeik: 
a) GABRIELLA. fi) EMMA. • y) GYULA. 
d) ELEK (szül. 1866. decz. 10.). Neje: NÓVÁK Margit. Gyermekük: KAMIL. 
e) ILONA (szül. 1869. nov. 7.), 
f) EMMA (szül. 1871. febr. 20.). Férje: KEMPASZT József, cs. és kir. százados. Lakás: Budapest. 
3. IMRE (szül. 1833. jan. 20. Szent-Gáloskér). Neje: sajókazai KAZAY Isabella. 
Gyermekeik : 
a) EMIL (szül. 1863. máj. 26. Szent-Gáloskér). 1. neje: felsőbükki NAGY Sarolta. 2. neje: bocsári SVASTITS Anna. Gyermekei 1. nejétől: 
P) ALICEA } ^rek (szül' 1892. ápr. 24. Ráksi puszta). 
2. nejétől: y) MARIANNE (szül. 1899. jul. 12.). S) LUIZA (szül. 1902. márcz. 12. Ráksi p.). e) EMIL Imre (szül. 1903. szept. 3. Ráksi p.). bj JÓZSRF (szül. 1866. márcz. 19. Szentgáloskér). Neje: FABRIANITS Irma. 
cj IRÉN (szül. 1868. febr. 3. Ráksi p.). Férje: adászteveli TEVELY László. 
4. MATILD (szül. 1835. márcz. 6. Szentgáloskér, FERENCZ ikertestvére). 1. férje: SZÉP László. 2. férje: báró OTTINGER Frigyes, alezredes. 
5. ZSIGMOND (szül. 1839. ápr. 22. Szentgáloskér), a Ferencz József-rend lovagja, szolg. kiv. viszonyban álló m. kir. honvéd huszárfőhadnagy. Lakás : Sárospatak. Neje: nagyváradi BALOGH Szeréna (szül. 1843. szept. 12.). Esküvő: 1862. febr. 26. 
Gyermekeik: 
aj VILMA (szül. 1862. decz. 22.). Férje: NEY Aladár, m. kir. táblai biró Esküvő: 1893, okt. 10. Lakás: Budapest. 
b) ALADÁR (szül. 1865. ápr. 10. Sárospatak), m. á. v. hivatalnok. Neje: péchújfalusi PÉCHY Irén (szül. 1882. szept. 10). Esküvő: 1900. nov. 19. 
Gyermekeik: 
a) ISTVÁN (szül. 1901. aug. 23.). P) MAGDA (szül. 1903. máj. 17.). 
c) BÉLA (szül. 1869. decz. 21. Sárospatak), volt m. kir. honvéd huszárfőhadnagy. Sátoraljaújhely r. tan. város közig, tanácsosa. 1. neje: SZOKOLAY Margit (szül. 1881. jan. 25., t 1900. jul. 9.). 2. neje: BAKÓ Irma. Esküvő: 1902. máj. 6. 
Gyermekük. 
BÉLA (szül. 1903. febr. 28.). 
d) ZOLTÁN (szül. 1871. aug. 8. Sárospatak), cs. és kir. főhadnagy a 10. sz. huszárezredben. 
ej ELEMÉR (szül. 1882. okt. 21.), joghallgató. 
6. GÉZA (szül. 1837. jan. 5. Szentgáloskér, t 1896.). Neje: KACSKOVICS Amália Etelka. 
Gyermekeik: 
aj ERZSÉBET (szül. 1865. jan. 5. Remete p., Somogy vm.). Férje: LEXA Zeno. 
bj LŐRINCZ (szül. 1868. aug. 10. Remete p., Somogy vm.). Neje: BENICZKY Irén. 
7. FERENCZ (szül." 1835. márcz. 6. Szentgáloskér). Neje: MILLE Gizella. 
Gyermekeik: 
aj FERENCZ (szül. 1870. ápr. 18.). Neje: SVASTITS Szilárdka 
b) LÁSZLÓ (szül:;. 1872. febr. 29?}. Lakás; Budapest. c) ANDOR (szül. 1874. nov. 16.), kereskedő. Lakás: Budapest. 8. VIKTOR (szül. 1845 Diós-Szentgáloskér), szolgabíró. Neje: NIKLAI Luiza. Lakása: Igal. Gyermekeik: aj VILMA (szül. 1886. febr. 21. Igal). b) ERNŐ (szül. i838. jul. 18. Igal). v9. ADÉL (szül. 1843. ÍAN- 29- Szentgáloskér, f 1886.). Férje; SZ-ÉP Béla. 
ÜL JÓZSEF (szül. 1806. márcz. 10., f 1872. nov. 14. Sármellék). Neje: NÓVÁK Szidónia (szül. 1808. okt. 2. Szent-Grót, t 1873. okt 23. Sármellék). Esküvő: 1826. okt. 21. Szent-GrótJ Gyermekeik: 
1. MÁTÉ (szül. 1838. jun. 13. Sármellék), országgyűlési képv. 1 neje: vizeki TALLIÁN Karolin (t 1867. jan. 19.). 2. neje: várbogyai BOGYAY Irén (szül. 1836. jun. 20. Haláp, \ 1884. febr. Dökögd, B. Lajos, cs. kir. kamarás megyefőnök és Bogyay Eleonóra leánya). Esküvő: 1869. febr. 6. Keszthely. Birtoka Sármellék. 
: Gyermekeik: 
a) JOLÁN (szül. 1871. ápr. 7. Sármellék). Férje: malatinai MALATINSZKY Ferencz. 
b) OLGA (szül. 1874. Sármellék). Férje: nagymányai KOLLER Ödön, huszárszázados. 
c) LENKE (szül. 1881. Sármellék). Férje: dr. ajtai KOVÁCH Barna, min. segédfogalmazó és föisp. titkár. Esküvő: 1904. jun. 4. Sármellék. Lakás: Szentes. 
2. Nep. JÁNOS (szül. 1839. Keszthely). Neje: szentgyörgyi HORVÁTH Gizella. 
Leányuk: 
IRÉN (szül. 1874. Sármellék). Férje: BAUER József, cs. és kir. huszárkapitány. 
3. ÖDÖN (szül. 1841. aug. 27. Keszthely), ügyvéd. Neje: adász-teveli TEVELY Mária. Esküvő: 1878. jan. 12. Lakás: Budapest 
Gyermekeik: 
a) MIRZA (szül. 1878. okt. 10.). 
b) MARGIT (szül. 1879: szept. 9.). 
c) GABRIELLA (szül. 1880 aug. 16.). 

No comments:

Post a Comment