Monday, October 25, 2010

Monumenta Historica Budapestinensia /Kassay János királyi kamarás


Végh András: Buda város középkori helyrajza 2. Végh András (Monumenta Historica Budapestinensia 16. kötet Budapest, 2008)
   Oklevélkivonatok • 1500-1577 (199. oldal)   


1539. szeptember 11. (f. V. a. fest. Exaltationis sancti crucis) Buda 758. 
János király hűséges szolgálatai jutalmául (e.) Kassay János királyi kamarásnak adományoz egy házat a város piacán („...totalem domum lapideam condam Galli apotecarii ac Stephani et Sebastianifiliorum, necnon Lucie fi/ie circumspecti condam Valentini similiter apotecarii in hac civitate nostra Budensi in teatro eiusdem civitatis nostre penes domum nobilis et circumspecti Angeli apothecarii existentem et habitam.... "), amely a néhai Gál patikárosé, valamint a néhai (c.) Bálint patikáros fiaié, Istváné és Sebestyéné, továbbá leányáé, Lucáé volt, de a német párthoz csatlakozásukkal, hűtlenségük miatt a király eladományozta (e.) Naghlak-i Jaxith Márknak, aki szintén elpártolt a királytól, és így a ház tulajdona a királyra szállt; a király utasítja a várost, hogy végezze el a birtokbaiktatást János részére. Kassa v. It. Arch. Sccr. Fam. Div. A 58. - Közöletlen. 
1540. 

No comments:

Post a Comment